Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Rozwiązania Endress+Hauser do obsługi procesów separacji w przemyśle petrochemicznym

Optymalizacja separacji ropy i gazu ziemnego poprzez precyzyjne monitorowanie

Maksymalizacja wydajności separacji i minimalizacja kosztów operacyjnych dzięki inteligentnym technologiom pomiarowym

Separacja ciekłych i gazowych węglowodorów od wody i osadów to skomplikowany proces. Optymalną wydajność separatora oleju i gazu można osiągnąć tylko poprzez wysoce niezawodne i dokładne monitorowanie wielu parametrów, w tym temperatury, ciśnienia, poziomu, przepływu i rozdziału faz. Kiedy wyraźny rozdział faz zmienia sie w nijednoznaczną mieszaninę, pomiar może stać się bardzo skomplikowany, zależny od specjalistycznej wiedzy i zastosowanych technologii. Łączymy oba te elementy dla uzyskania optymalnej wydajności separacji.

W czym możemy pomóc?

Endress+Hauser oferuje szeroką gamę sprawdzonych, wiodących w swojej klasie technologii pomiarowych, obejmujących zmienne procesowe na każdym etapie procesu technologicznego, umożliwiając skuteczną kontrolę separacji ropy naftowej, wody, gazu i piasku..

 • Identyfikacja lokalizacji i grubości warstw cieczy i osadów, optymalizacja użycia demulgatora i środka przeciwpieniącego

 • Otwarte standardy gwarantujące elastyczność podczas sterowania

 • Łatwą modernizację rozwiązania do pomiaru profilu

 • Zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska

Aplikacje pomiarowe

Procesy separacji bardzo ciężkiej/ciężkiej surowej ropy naftowej

Zastosowanie tradycyjnych technologii pomiarowych w procesach rozdziału ciężkiej i bardzo ciężkiej ropy naftowej cechuje się konkretnymi ograniczeniami i nie wynikają one tylko z braku możliwości dostarczenia kompletnych danych procesowych. Montaż tradycyjnych rozwiązań w separatorze powoduje, że są one narażone na znaczne zanieczyszczenia i osady.

*Ciężka ropa naftowa: > API 10 - 22,3 (> 920 kg/m³) Bardzo ciężka ropa naftowa: < API 10 (> 1000 kg/m³)

Separacja ciężkiej i bardzo ciężkiej ropy naftowej
Nasza wiedza ekspercka

Radiometryczny system profilowania gęstości Endress+Hauser (Gamma Density Profiling System) instalowany na zewnątrz zbiornika separacyjnego jest preferowanym rozwiązaniem do monitorowania procesu separacji ciężkiej i bardzo ciężkiej ropy naftowej.

 • Unikanie błędów pomiarowych spowodowanych zanieczyszczeniem i gromadzeniem się osadów

 • Zapewnienie ciągłości procesu separacji

 • Redukcja kosztów operacyjnych

Separacja średniej ropy naftowej*

Proces separacji średniej ropy naftowej jest skomplikowany ze względu na konieczność dokładnego pomiaru zarówno poziomu ogólnego, jak i rozdziału faz, co jest niemożliwe przy użyciu jednego urządzenia. Ponadto w tego typu aplikacjach często pojawia się warstwa emulsji, a jeśli jej głębokość przekroczy 5 cm, standardowe radary falowodowe nie będą w stanie zmierzyć rozdziału faz.

*Średnia ropa naftowa: API 31.1 - 22.3 (870 - 920 kg/m³)

Separacja średniej ropy naftowej
Nasza wiedza ekspercka

Firma Endress+Hauser opracowała rozwiązania technologiczne zaprojektowane specjalnie w celu sprostania wyjątkowym wyzwaniom związanym z procesem separacji średniej ropy naftowej.

 • Uproszczenie procesu separacji średniej ropy naftowej za pomocą jednego urządzenia pomiarowego

 • Monitorowanie interfejsu przez dowolną warstwę emulsji za pomocą naszego wieloparametrowego radaru falowodowego

 • Minimalizacja czasu przestoju procesów i obniżenie kosztów operacyjnych

Separacja lekkiej ropy naftowej*

Większość stosowanych obecnie separatorów do lekkiej ropy naftowej jest wyposażona w mechaniczne systemy do kontrolowania poziomu i/lub gęstości. Urządzenia mechaniczne cechują się ograniczeniami, które wymagają zarówno specyficznych dostosowań w zależności od API ropy, która ma być mierzona, jak i koniecznością regularnej bieżącej konserwacji.

*Lekka ropa naftowa: API 45 - 31.1 (< 870 kg/m³)

Separacja lekkiej ropy naftowej
Nasza wiedza ekspercka

Oprzyrządowanie Endress+Hauser pokonuje ograniczenia urządzeń mechanicznych w zakresie optymalizacji procesu separacji dla lekkiej ropy naftowej.

 • Wykorzystaj Levelflex FMP55, nowy standard w pomiarach interfejsu

 • Unikaj przestojów związanych z koniecznością dostosowania oprzyrządowania do rodzaju przerabianej ropy

 • Obniż bieżące kosztty eksploatacji i konserwacji

Dowiedz się, jak można zwiększyć wydajność procesu separacji

Schemat procesy separacji olejów nieoczyszczonych ©Endress+Hauser

Proces separacji olejów nieoczyszczonych

Schemat procesu separacji ciężkich i średnio ciężkich olejów nieoczyszczonych ©Endress+Hauser

Proces separacji ciężkich i średnio ciężkich olejów nieoczyszczonych

Schemat procesu separacji bardzo ciężkich i ciężkich olejów nieoczyszczonych ©Endress+Hauser

Proces separacji bardzo ciężkich i średnio ciężkich olejów nieoczyszczonych

Schemat procesy separacji lekkich olejów nieoczyszczonych ©Endress+Hauser

Proces separacji lekkich olejów nieoczyszczonych

Korzyści

Twoim zadaniem jest wydobycie i przetwórstwo maksymalnej ilości surowca, naszym – pomóc Ci w tym. Nasze rozwiązania do automatyzacji procesów pomagają w utrzymaniu bezpieczeństwa, wydajności i czystości podczas pracy. Gdy ceniony pracownik odchodzi na emeryturę, trudno jest zastąpić posiadaną przez niego wiedzę specjalistyczną. Nasz dział serwisowy oferuje specjalistyczną wiedzę z zakresu inspekcji, uruchamiania, inżynierii oraz wzorcowania, a także prowadzi szkolenia dla przyszłych pracowników.

 • 300+

  radiometryczne systemy pomiaru rozdziału faz i profilowania gęstości pracujące na całym świecie

 • 8500 l

  (10%) demulgatorów zaoszczędzonych rocznie

 • 5%

  zmniejszone ryzyko spieniania się wewnątrz separatora

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu