Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Wizyta klienta Endress+Hauser w rafinerii

Optymalizacja rafinerii

Bezpieczne odblokowanie wydajności i efektywności rafinerii dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom pomiarowym i automatyki

Optymalizacja rafinerii ropy naftowej w celu sprostania współczesnym wymogom rynkowym i regulacyjnym stanowi poważne wyzwanie dla dzisiejszego przemysłu naftowego. Normy środowiskowe sprawiają, że nowe projekty są bardziej kosztowne i złożone. Wszystkie działania muszą prowadzić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza (NOx), co oznacza kosztowną modernizację istniejących instalacji. Zapotrzebowanie na paliwo o niskiej zawartości siarki powoduje wzrost zapotrzebowania na wodór niezbędny do jego produkcji. Presja konkurencyjna wymaga wysokiej wydajności przy maksymalnym bezpieczeństwie i elastyczności produkcji.

W czym możemy pomóc?

Oferta Endress+Hauser, obejmująca bardzo dokładne i niezawodne urządzenia pomiarowe oraz najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie automatyzacji, daje nowe możliwości w zakresie lepszej kontroli i obsługi złożonych procesów rafineryjnych, magazynowania, a także załadunku i rozładunku. Ponadto, w związku z rosnącą presją kosztową i środowiskową, a także większym niż kiedykolwiek nacisku na wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo, możliwość optymalizacji rafinerii ropy naftowej nigdy wcześniej nie była tak istotna..

 • Zwiększenie wydajności instalacji przy maksymalnej dostępności produkcji

 • Zwiększenie wydajności produkcji, przy jednoczesnym utrzymaniu zgodności z przepisami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony

 • Zapewnienie zgodności z najnowszymi normami ochrony środowiska

Aplikacje pomiarowe

Pomiary w kolumnach do destylacji ropy naftowej

Dokładny i wiarygodny pomiar w kolumnach destylacyjnych ropy naftowej ma kluczowe znaczenie dla rozliczania wydajności, osiągania celów produkcyjnych, planowania i tworzenia harmonogramów. Strumień wsadowy musi być zmaksymalizowany, przy jednoczesnym zapewnieniu, że mieszanina typów ropy surowej jest zgodna z normami środowiskowymi. Co więcej, błędy w pomiarach mogą prowadzić do kosztownych przestojów w produkcji lub produktów niezgodnych ze specyfikacją.

Pomiary w kolumnach do destylacji ropy naftowej
Nasza wiedza ekspercka

Nasz doświadczony zespół inżynierów jest w stanie udzielić pomocy w doborze odpowiedniej aparatury dla krytycznych punktów pomiarowych.

 • Niezawodne, ciągłe pomiary poziomu za pomocą radarów falowodowych

 • Solidne przepływomierze Coriolisa lub Vortex do dokładnych pomiarów przepływu cieczy i gazów w wymagających aplikacjach

 • Zwiększenie dostępności i niezawodności procesów, utrzymanie bezpieczeństwa

Wiarygodne odsiarczanie

Coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska wymagają znacznego obniżenia zawartości siarki w produktach ropopochodnych, a taką redukcję można osiągnąć jedynie w procesie odsiarczania katalitycznego. Kluczowym wyzwaniem dla operatorów instalacji jest zapobieganie powstawaniu kanałów i gorących punktów w hydrorafinerach w celu niezawodnego odsiarczania.

Wiarygodne odsiarczanie
Nasza wiedza ekspercka

Sprawdzony w wielu zastosowaniach na całym świecie, wielopunktowy zespół temperaturowy Endress+Hauser MultiSens Flex składa się z wielu czujników temperatury zamontowanych w pojedynczym króćcu.. W ten sposób, przy minimalnej ilości króćców i otworów w Twoim zbiorniku, zapewniamy wystarczającą liczbę punktów pomiaru temperatury do monitorowania jej rozkładu 3D i precyzyjnej kontroli procesu odsiarczania.

 • Unikanie nieplanowanych wyłączeń dzięki termoelementom, które w razie potrzeby mogą być wsuwane i zmieniane podczas pracy zbiornika

 • Zapobieganie powstawaniu kanalików i przegrzań w reaktorze hydrofiningowym

 • Zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa

Monitorowanie sprawności układu wytwarzania pary

Koszt inwestycji w typowy kocioł parowy może być znaczny, a mimo to koszt paliwa, które zużyje ten sam kocioł w ciągu roku, może być nawet pięciokrotnie większy niż jego pierwotny koszt inwestycyjny. Nawet minimalny wzrrost efektywności paliwowej kotła parowego może więc przynieść znaczne zyski w ogólnych wynikach finansowych rafinerii ropy naftowej.

Monitorowanie sprawności układu wytwarzania pary
Nasza wiedza ekspercka

Inteligentne rozwiązania energetyczne Endress+Hauser dla systemów parowych umożliwiają optymalne monitorowanie kotła parowego w celu poprawy jego efektywności paliwowej.

 • Poprawa czytelności w zakresie zużycia paliwa i pary wodnej

 • Identyfikacja, klasyfikacja i alokacja strat w systemie

 • Optymalizacja wydajności kotła

Wgląd w procesy i aplikacje w rafinerii

Schemat procesu rafinacji ©Endress+Hauser

Proces rafinacji

Schemat procesu zachodzącego w kolumnie destylacyjnej w rafinerii ©Endress+Hauser

Kolumna destylacyjna

Schemat procesu hydroodsiarczania ©Endress+Hauser

Hydroodsiarczanie

Schemat procesu wytwarzania pary wodnej ©Endress+Hauser

Proces wytwarzania pary wodnej

Korzyści

Operatorzy rafinerii są poddawani stale rosnącej presji minimalizowania kosztów, zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz emisji zanieczyszczeń, przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności. Potrzebny jest do tego rzetelny partner gotowy do długofalowej współpracy. Nasz doświadczony zespół inżynierów chętnie pomoże zaprojektować i wybrać odpowiednie urządzenia dla wszystkich krytycznych punktów pomiarowych, aby zoptymalizować proces rafinacji ropy naftowej, jednocześnie radykalnie eliminując czynniki ryzyka dla człowieka.

 • 50%

  redukcja kosztów wynikająca z oszczędności związanych z zastosowaniem elektronicznnych przetworników dP.

 • Do 50

  punktów pomiarowych na złącze procesowe można swobodnie przekierować w reaktorze o złożu nieruchomym. W rezultacie zyskujesz wiedzę na temat rzeczywistego potencjału optymalizacji procesu i może prognozować żywotność katalizatora.

 • 5–15%

  szacunkowy poziom oszczędności dzięki zdalnym rozwiązaniom do zarządzania zużyciem energii

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu