Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Umowa serwisowa zapewnia dokładność i powtarzalność procesów

Outsourcing usług kalibracyjnych pomaga Solvay spełnić oczekiwania klientów

Otwarcie drugiego zakładu oznaczało dla firmy chemicznej Solvay Composite Materials wzrost zapotrzebowania na automatykę i usługi kalibracyjne. Wysyłanie przepływomierzy poza miejsce instalacji do kalibracji w laboratorium nie wchodziło w grę. Polegając na mobilnej usłudze kalibracji świadczonej przez Endress+Hauser, firma Solvay może być teraz pewna dokładności przebiegu procesów i pomyślnego przejścia audytów.

Solvay Composite Material, Wrexham, UK

Zakład Materiałów Kompozytowych Solvay w Wrexham, Wielka Brytania

Wyniki

  • outsourcing usług kalibracyjnych do Endress+Hauser pozwala personelowi zakładu na zajmowanie się awariami i planowanymi przeglądami

  • oprogramowanie do zarządzania kalibracją pomaga zapewnić, że wszystkie procedury SOP są przestrzegane, a zapisy kalibracji są łatwo dostępne

  • dedykowany inżynier ds. wzorcowania Endress+Hauser zna procesy klienta i zapewnia gotowość do audytu

Ben Pine, inżynier obiektu, Solvay

Ta sama osoba, która pojawia się na obiekcie co miesiąc, jest prawdziwą korzyścią, ponieważ zna obiekt, zna naszych ludzi, stosuje się do naszych procesów i nie trzeba jej prowadzić za rękę.

Pan Ben Pine, Inżynier obiektu i kierownik ds. zarządzania kapitałem
Solvay Composite Materials

Opis zadania

Możliwość polegania na dokładności i powtarzalności oprzyrządowania procesowego ma kluczowe znaczenie dla Solvay w Wrexham. Oprócz tego, że firma musi przestrzegać przepisów obowiązujących w przemyśle chemicznym, jej klienci regularnie przeprowadzają własne audyty. Niezbędna jest zatem wiarygodna kalibracja przyrządów pomiarowych. W 2018 roku firma Solvay otworzyła drugi zakład we Wrexham, przenosząc produkcję klejów z jednego z zakładów w USA, co doprowadziło do wzrostu zapotrzebowania na oprzyrządowanie procesowe i usługi kalibracji.

Nasze rozwiązanie

Umowa serwisowa z Endress+ Hauser została przedłużona w 2019 roku w celu uwzględnienia nowego obiektu, a inżynier kalibracji Endress+Hauser spędza na obiekcie dwa tygodnie każdego miesiąca. Firma nie planuje rutynowych przestojów w celu konserwacji, mobilny serwis kalibracyjny jest więc dużą zaletą. “Nigdy nie rozważalibyśmy wysłania przepływomierzy do kalibracji w laboratorium", potwierdza Ben Pine, "ponieważ musielibyśmy mieć zapasowe tutaj, aby utrzymać linię w ruchu". Nasze koszty magazynowe poszybowałyby w górę.”

Wsparcie na obiekcie jest uzupełniane przez oprogramowanie do zarządzania kalibracją. CompuCaloraz W@M Portal. “CompuCal sygnalizuje, kiedy urządzenie wymaga kalibracji" - wyjaśnia Ben Pine. “Jest łatwy w użyciu i mamy w nim zarejestrowane nasze wszystkie przyrządy i certyfikaty. Łączy się z W@M Portal , który informuje nas, które produkty Endress+Hauser są obecnie przestarzałe, więc z punktu widzenia utrzymania ruchu wiemy, które produkty należy wymienić i czym je zastąpić.”