Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Elektroniczne systemy pomiaru różnicy ciśnień

Niezawodny. Bezpieczny. Ekonomiczny.

W postaci elektronicznego systemu pomiaru różnicy ciśnień oferujemy doskonałe rozwiązanie o najlepszych parametrach służące do pomiaru poziomu w zbiornikach ciśnieniowych i podciśnieniowych. Deltabar FMD71/FMD72 pozwala rozwiązać problemy wynikające z tradycyjnego, mechanicznego pomiaru różnicy ciśnień przy użyciu tradycyjnych torów impulsowych lub kapilar wypełnionych olejem. Elektroniczny system pomiaru różnicy ciśnień redukuje ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa oraz optymalizuje koszty eksploatacji dzięki skróceniu czasu montażu, redukcji przestojów konserwacyjnych oraz zminimalizowaniu zapotrzebowania na części zamienne.

Animacja przedstawiająca korzyści płynące z elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień

Elektroniczny pomiar różnicy ciśnień za pomocą przetwornika Deltabar FMD71 FMD72 ©Endress+Hauser
Elektroniczny pomiar różnicy ciśnień za pomocą przetwornika Deltabar FMD71 FMD72 ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Wyeliminowane zostają tradycyjne problemy związane z urządzeniami mechanicznymi (nieszczelności połączeń, zapychanie rur, nieścisłości wynikające z kondensacji i parowania), zapewniając większą dyspozycyjność i niezawodność procesu

  • Urządzenie dostępne z ceramicznymi lub metalowymi membranami czujników

  • Najniższy całkowity koszt inwestycji dzięki skróceniu czasu montażu, konserwacji, przestojów i zmniejszeniu liczby części zamiennych

  • Wieloparametrowy pomiar poziomu: sygnał HART przekazujący informacje o różnicy ciśnień, nadciśnieniu i temperaturze czujnika z jednego przetwornika. Wbudowana diagnostyka pozwalająca na ciągłe monitorowanie systemu za pomocą protokołu cyfrowego HART

  • Wysoka powtarzalność i doskonała stabilność długoterminowa

System składa się z dwóch modułów czujników ciśnienia podłączonych do jednego przetwornika. Jeden moduł czujnika mierzy ciśnienie hydrostatyczne, poziom (wysokie ciśnienie wraz z nadciśnieniem), a drugi moduł mierzy nadciśnienie (niskie ciśnienie). W oparciu o te dwie wartości jeden przetwornik wylicza wartość poziomu. Elektroniczny system pomiaru różnicy ciśnień eliminuje wahania pomiarowe wynikające ze zmian temperatury otoczenia nawet o 95%.

Do pobrania