Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Opinie, uwagi, reklamacje

Chcesz podzielić się z nami swoimi uwagami? Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia

Wszystkie uwagi i reklamacje* są dla nas cenne. Stanowią źródło informacji o Państwa oczekiwaniach, pozwalają ulepszać nasze produkty i poprawiać jakość świadczonych usług.

W przypadku szybkiego wsparcia technicznego lub zgłoszenia usterki urządzenia, prosimy o kontakt z działem Helpdesk: +48 71 773 00 10 Email: serwis.pl@endress.com


*Nie dotyczy realizacji uprawnień w ramach rękojmi lub gwarancji. Przedmiotowe zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio na adres: serwis.pl@endress.com

Korzyści

  • Niezwłocznie rozpatrzymy zgłoszenie i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą jakość naszych produktów i usług.

Kontakt