Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Prawidłowy dobór i wymiarowanie przepływomierzy

Seminarium online

Podczas tego saminarium online przedstawimy praktyczne zasady oraz wskazówki niezbędne do prawidłowego doboru przepływomierzy oraz ich dalszej eksploatacji. Wskażemy też dostępne narzędzia projektowe, zalecenia montażowe oraz najważniejsze elementy mające wpływ na czas życia urządzenia, takie jak: korozyjność, abrazyjność lub nadmierna prędkość liniowa.
Szkolenie poprowadzi Łukasz Wołoszyn, Product Manager Flow

Data
13.04.2021
W godzinach
09:00 - 10:00
Oferowane języki
Polski