Optymalizacja projektów inżynierskich w branży chemicznej

Narzędzia inżynierskie gwarantują spójność danych we wszystkich fazach projektu, zapewniając spokojną pracę

Unikanie błędów w bazie danych podczas realizacji projektu chemicznego nie należy do łatwych. Korzystanie z naszych najnowocześniejszych narzędzi inżynierskich pozwala sprostać temu wyzwaniu. Począwszy od elektronicznej wymiany danych oprogramowania inżynierskiego, przez wyeliminowanie podwójnych wpisów i zapewnienie wysokiej jakości danych, a kończąc na eksportowaniu modeli/rysunków CAD wówczas, gdy będą potrzebne. Do zapewniania terminowych dostaw dokumentów i oprzyrządowania, korzystamy z naszego narzędzia do zarządzania projektem. Dzięki temu projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Spójna jakość danych od fazy FEED do etap eksploatacji

Nasze narzędzia inżynierskie opracowane przez 400 pracowników działów IT w Endress+Hauser gwarantują bezproblemowy transfer danych podczas całej fazy inżynierskiej projektu. Redukcja błędów pomaga zapewnić terminową realizację projektu i zgodne z harmonogramem dostawy. W realizacji tych celów pomagają nam najnowocześniejsze narzędzia, takie jak:

 • Central Engineering Platform stanowiąca centralny hub informacyjny

 • Applicator jako narzędzie inżynierskie do wyboru i wymiarowania przepływomierzy oraz pomiarów radiometrycznych

 • Konfigurator urządzeń pomiarowych

 • Dokumenty CAE (rysunki CAD oraz schematy elektryczne)

 • Ustandaryzowana dokumentacja przyspieszająca zatwierdzanie doboru przyrządów

W jaki sposób optymalizujemy inżynierię procesów chemicznych?

Klikaj poszczególne grafiki, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy pomóc Ci w zakresie inżynierii.

Grafika przedstawiająca najnowocześniejsze narzędzia integrowania technologii z funkcją elektronicznego transferu danych. ©Endress+Hauser

Dobieramy właściwe przyrządy zgodnie z wymaganiami projektu oraz konkretnego zastosowania.

Zrzut ekranu narzędzia Endress+Hauser Central Engineering Platform ©Endress+Hauser

Platforma inżynierska jest naszym centralnym hubem informacyjnym. W platformie generujemy i przechowujemy całą dokumentację inżynierską projektu

Zrzut ekranu Applicator ©Endress+Hauser

Dobieramy właściwe przyrządy zgodnie z wymaganiami projektu oraz konkretnego zastosowania.

Zrzut ekranu Applicator ©Endress+Hauser

Dokładnie dobieramy przyrządy w oparciu o dane procesowe gromadzone przez oprogramowanie inżynierskie.

Nasze wewnętrzne procesy są ustandaryzowane, stosowane globalnie i bazują na międzynarodowych zasadach PMI. ©Endress+Hauser

Narzędzie do zarządzanie projektem pomaga w jego terminowej realizacji. Nasze wewnętrzne procesy są ustandaryzowane, stosowane globalnie i bazują na międzynarodowych zasadach PMI (Project Management Institute) (wytyczne PMBOK).

Spójny przepływ danych na wszystkich etapach projektu

Applicator na tablecie

Faza FEED — projektowanie szczegółowe

Narzędzie Endress+Hauser pomaga w realizacji projektu w fazach FEED i szczegółowego projektowania. Stanowi platformę inżynierską. Dzięki tej platformie możemy zapewnić wysoką jakość danych podczas całego projektu oraz ich bezproblemowy transfer do naszego portalu W@M , z którego można korzystać w czasie eksploatacji.

 • Platforma inżynierska jest połączona z narzędziem Applicator , które jest powszechnie wykorzystywane przez naszych Klientów i Partnerów do przyspieszania procesów inżynierskich w dużych projektach.

 • Szybkie i automatyczne generowanie plików CAD oraz rysunków ułatwia pracę i dotrzymywanie terminów.

 • W fazie szczegółowego projektowania wszystkie narzędzia Endress+Hauser służą do zapewniania poprawności danych w platformie inżynierskiej.

Prace projektowe na laptopie

Faza realizacji

Eksperci w zakresie projektowania sieci przemysłowych (Field Network Engineering — FNE) korzystają z pomocy naszego oprogramowania FNE, które jest w pełni zintegrowane z platformą inżynierską. Dzięki temu możemy zagwarantować bezproblemowy transfer danych, wyeliminować podwójne wpisy, literówki oraz zredukować ogólną liczbę błędów. Narzędzie do zarządzania projektem opracowano zgodnie z naszymi wewnętrznymi standardami zarządzania projektami, dzięki czemu możemy zagwarantować terminowość realizacji oraz pełną dyspozycyjność zasobów.

Inżynier w zakładzie chemicznym

Dane dotyczące procesu wraz z informacjami o okresie eksploatacji aktywów

W@M Life Cycle Management oferuje szereg internetowych narzędzi, dzięki którym w każdym momencie można sprawdzić cechy urządzenia. Dodatkowo przez cały okres eksploatacji urządzenia informacje będą automatycznie aktualizowane i łatwo dostępne dla personelu. W połączeniu z usługami i oprogramowaniem dostosowanymi do indywidualnych potrzeb, W@M Life Cycle Management pomaga zaoszczędzić czas oraz ograniczyć wydatki operacyjne ponoszone podczas codziennej działalności.

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Twój sukces jest naszym głównym celem. Skorzystaj z możliwości, jakie oferuje Endress+Hauser, aby przyspieszyć procesy inżynierskie. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię elektroniczna wymiana danych, zautomatyzowane generowanie dokumentacji lub portal W@M możemy pomóc Ci na wszystkich etapach projektu, oszczędzając Twój czas, zasoby i pieniądze. Korzystanie z naszych najnowocześniejszych narzędzi inżynierskich oraz do zarządzania projektem to gwarancja sukcesu.

 • 1 tydzień

  to czas zaoszczędzony w odniesieniu do czasu analizy ofert spływających od wielu podmiotów, jeśli zaprojektować trzeba 800 węzłów pomiarowych (w porównaniu do tradycyjnej metody).

 • 80%

  oszczędności czasu potrzebnego na przygotowywanie dokumentów technicznych (np. rysunków CAD) przy skorzystaniu z naszego narzędzia projektowego (przy 800 węzłach pomiarowych) w porównaniu do tradycyjnej metody.

 • 20 tys. USD

  tyle wynoszą oszczędności wynikające z usunięcia błędów przez wyeliminowanie literówek w dokumentacji (przy założeniu 800 węzłów pomiarowych) w porównaniu do tradycyjnej metody.