Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Optymalizacja projektowania inżynierskiego przyspiesza zakończenie projektu

Integracja narzędzi inżynierskich Endress+Hauser z systemami klienta to płynna realizacja projektu w branży chemicznej

Optymalizacja projektowania inżynierskiego wymaga bezpiecznego przetwarzania dużej ilości danych na każdym etapie projektu, począwszy od fazy wstępnego projektu inżynierskiego (FEED), projektu szczegółowego, po fazę realizacji, a potem eksploatacji. Transfer i zarządzanie tymi danymi, minimalizacja błędów oraz uzyskiwanie przydatnych informacji pozwalających na optymalizację to bardzo skomplikowane zadanie. Narzędzia Endress+Hauser zapewniają płynny transfer danych umożliwiający optymalizację projektu w branży chemicznej we wszystkich etapach realizacji.

W czym możemy pomóc?

Narzędzia inżynierskie Endress+Hauser opracowane przez zespół 400 specjalistów IT i specjalistów od oprogramowania, pozwalają na niezawodny i bezpieczny transfer danych na każdym etapie projektu. Mając do dyspozycji spójne, precyzyjne dane, nasi klienci z branży chemicznej mogą optymalizować swoje projekty, a także kontrolować termin realizacji i założony budżet. Oferta Endress+Hauser obejmuje szeroką gamę najnowocześniejszych narzędzi i zasobów.

 • Centralna Platforma Inżynierska to główny punkt dostępu do całej dokumentacji inżynierskiej

 • Interfejs narzędzia Applicator umożliwia optymalny dobór i wymiarowanie aparatury pomiarowej

 • Narzędzie konfiguracyjne ułatwia konfigurację i instalację przyrządu

 • Rysunki CAD oraz schematy elektryczne (dokumentacja CAE) upraszczają projektowanie systemu

 • Standardowa dokumentacja przyśpiesza uzyskanie atestu dla przyrządu

Aplikacje pomiarowe

Skrócenie etapu projektu wstępnego (FEED) i projektu szczegółowego

Przygotowanie projektu inżynierskiego w branży chemicznej dla inwestycji na dużą skalę jest skomplikowanym przedsięwzięciem, zwłaszcza na etapie projektu szczegółowego. Od samego początku należy zapewnić spójność danych i spójne zarządzanie nimi.

Skrócenie etapu projektu wstępnego (FEED) i projektu szczegółowego
Nasza wiedza ekspercka

Centralna Platforma Inżynierska Endress+Hauser zapewnienia niezawodny i płynny transfer danych na etapie wstępnego projektu inżynierskiego FEED oraz projektu szczegółowego.

 • Wsparcie prac dzięki synchronizacji danych bezpośrednio z platformą W@M Portal

 • Skrócenie harmonogramu dzięki automatycznemu generowaniu plików i rysunków CAD

 • Ułatwienie na etapie projektu szczegółowego dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu danych z Centralnej Platformy Inżynierskiej

Optymalizacja etapu realizacji

Optymalizacja etapu realizacji projektu zależy od płynności transferu danych, eliminacji konieczności dwukrotnego ich wprowadzania, unikania i redukcji błędów. Zapewnienie odpowiednich narzędzi i znajomość każdej aplikacji jest niezbędna dla sprawnej realizacji, podobnie jak perfekcyjne zarządzanie projektem.

Optymalizacja etapu realizacji
Nasza wiedza ekspercka

Eksperci Endress+Hauser w zakresie projektowania sieci obiektowych (FNE) korzystają z autorskiego oprogramowania, które jest w pełni zintegrowane z platformą inżynierską i standardów zarządzania projektem, co umożliwia sprostanie wszelkim wyzwaniom.

 • Najlepsza realizacja projektu dzięki pełnemu dostępowi do wiarygodnych danych

 • Wykorzystanie narzędzi Endress+Hauser wspierających optymalny dobór aparatury i realizację projektu

 • Zaangażowanie naszych ekspertów, celem płynnej, terminowej realizacji projektu, przy optymalnym wykorzystaniu zasobów

Utrzymanie doskonałości operacyjnej

Doskonałe zarządzanie danymi jest konieczne wtedy, gdy po zrealizowaniu projektu następuje etap długotrwałej eksploatacji.

Utrzymanie doskonałości operacyjnej
Nasza wiedza ekspercka

Platforma Endress+Hauser W@M Life Cycle Management obejmuje pakiet internetowych narzędzi, umożliwiających dostęp do danych w czasie rzeczywistym i na żądanie operatora.

 • Dostęp do danych w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca zapewnia doskonałość operacyjną przez cały cykl życia każdego zasobu

 • Połączenie platformy W@M Life Cycle Management z usługami i oprogramowaniem dostosowanymi do indywidualnych potrzeb pozwala zaoszczędzić czas i koszty eksploatacyjne

W jaki sposób optymalizujemy prace inżynierskie w branży chemicznej?

Kliknij poszczególne grafiki, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy pomóc Ci w zakresie prac inżynierskich.

Grafika przedstawiająca najnowocześniejsze narzędzia do integracji zadań inżynierskich z funkcją elektronicznego transferu danych. ©Endress+Hauser

Dobieramy odpowiednią aparaturą dostosowaną do wymagań projektu oraz konkretnej aplikacji

Zrzut ekranu Centralnej Platformy Inżynierskiej Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Platforma inżynierska to nasz centralny punkt informacyjny. Platforma umożliwia generowanie i prowadzenie całej dokumentacji inżynierskiej projektu

Zrzut ekranu narzędzia Applicator służącego do doboru aparatury ©Endress+Hauser

Dobieramy właściwą aparaturę, najlepiej spełniającą wymagania projektu i konkretnej aplikacji.

Zrzut ekranu narzędzia Applicator do wymiarowania aparatury. ©Endress+Hauser

Wymiarowanie przyrządu wykonujemy w oparciu o parametry procesu wprowadzone do oprogramowania inżynierskiego.

Nasze wewnętrzne procesy są standaryzowane, stosowane na całym świecie i bazują na dobrych praktykach PMI. ©Endress+Hauser

Narzędzie do zarządzanie projektem pomaga w jego terminowej realizacji. Nasze wewnętrzne procesy są standaryzowane na całym świecie i bazują na dobrych praktykach PMI w zarządzaniu projektami (standardem PMBOK zarządzania projektami).

Korzyści

Twój sukces jest naszym głównym celem. Skorzystaj z potencjału Endress+Hauser, aby przyspieszyć prace inżynierskie. Niezależnie od tego, czy jest to elektroniczna wymiana danych, automatyczne generowanie dokumentacji, czy portal W@M, możemy pomóc Ci na wszystkich etapach projektu, oszczędzając Twój czas, zasoby i pieniądze. Nasze najnowocześniejsze narzędzia inżynierskie oraz do zarządzania projektem to gwarancja sukcesu.

 • 1 tydzień

  tyle czasu zaoszczędzisz w porównaniu z tradycyjnym sposobem, składając zapytanie ofertowe np. na 800 przyrządów pomiarowych.

 • 80%

  tyle czasu zaoszczędzisz na przygotowanie dokumentacji technicznej (np. rysunków CAD), korzystając z naszego narzędzia inżynierskiego w porównaniu z tradycyjnym sposobem (zakładając, że dobierasz 800 przyrządów pomiarowych).

 • 80 tys. PLN

  tyle w porównaniu do tradycyjnej metody zaoszczędzisz dzięki wyeliminowaniu błędów wskutek literówek w dokumentacji (przy założeniu doboru 800 urządzeń).

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu