Minimalizacja ryzyka w zarządzaniu projektami z branży chemicznej

Optymalizacja wydatków i minimalizacja ryzyka dzięki korzystaniu z naszych usług jako głównego dostawcy oprzyrządowania (MIV)

Głównym wyzwaniem dla generalnego wykonawcy projektów międzynarodowych w formule EPC jest ich realizacja w terminie i w ramach budżetu. W branży chemicznej i petrochemicznej zespoły zarządzające i realizujące projekt mogą przez długi okres nie utrzymywać ze sobą kontaktu. Jako główny dostawca oprzyrządowania (MIV, Main Instrumentation Vendor), obecny na rynkach całego świata, pomagamy w terminowej realizacji projektów i efektywnym zarządzaniu kosztami, zapewniając lokalne wsparcie w zarządzaniu projektem .

Zaufany partner w zakresie realizacji projektów międzynarodowych

Skorzystaj z naszych usług jako głównego dostawcy oprzyrządowania (MIV) w projektach branży chemicznej. Możemy zostać Twoim partnerem — od etapu FEED (Front End Engineering Design) po fazę eksploatacji. Niezależnie od rodzaju zakładu chemicznego lub petrochemicznego, jesteśmy partnerem, który przejmuje również pełną odpowiedzialność za wszelkie usługi, powiązane z oprzyrządowaniem, i gwarantuje terminową realizację projektu. Nasza oferta stanowi kluczową pomoc w realizacji Twoich celów:

 • Pełna oferta urządzeń kontrolno-pomiarowych i powiązanych usług

 • Jeden partner, który zapewnia spójność i pozwala unikać nieścisłości

 • Doświadczeni inżynierowie, których wiedza pozwala ograniczyć liczbę wprowadzanych zmian i realizować projekt w terminach

 • Doskonałe procesy, metody i narzędzia zwiększające skuteczność i powtarzalność w celu redukcji ryzyka

 • Standaryzacja, pozwalająca ograniczyć odstępstwa i uprościć realizację oraz optymalizować koszty remontów i modernizacji

Możliwe działania

Kliknij poszczególne grafiki, aby sprawdzić, jak możemy Ci pomóc w realizacji projektów z branży chemicznej.

Tradycyjne podejście, polegające na korzystaniu z usług wielu dostawców, wprowadza trudną do uniknięcia złożoność. ©Endress+Hauser

Tradycyjne podejście, polegające na korzystaniu z usług wielu dostawców, wprowadza trudną do uniknięcia złożoność.

Współpraca z Endress+Hauser jako profesjonalnym partnerem projektowym pomaga zachować spójność. ©Endress+Hauser

Współpraca z nami jako profesjonalnym partnerem projektowym pomaga zachować spójność, nawet jeśli w projekcie uczestniczą dodatkowe strony.

Endress+Hauser to rzetelny partner na wszystkich etapach projektu! ©Endress+Hauser

Twój partner na wszystkich etapach! Współpraca z dostawcą oprzyrządowania, który odpowiada za wszystkie dostawy, znacznie redukuje ryzyko związane z integracją.

Grafika przedstawiająca ofertę usług Endress+Hauser jako głównego dostawcy oprzyrządowania (MIV). ©Endress+Hauser

Jako główny dostawca oprzyrządowania (MIV) spełniamy konkretne wymagania projektowe, łącząc nasze produkty i usługi w indywidualnie dopasowane pakiety.

Nasze wewnętrzne procesy są ustandaryzowane, stosowane globalnie i bazują na międzynarodowych zasadach PMI. ©Endress+Hauser

Nasze wewnętrzne procesy są ustandaryzowane, stosowane globalnie i bazują na międzynarodowych zasadach PMI (Project Management Institute) (wytyczne PMBOK)

Cykl „Zaplanuj – Wykonaj – Sprawdź – Popraw” ©Endress+Hauser

1. Plan (planowanie projektu) 2. Wykonanie (wykonanie prac związanych z projektem zgodnie z planem) 3. Kontrola (identyfikacja różnic między osiagniętymi wynikami a planem) 4. Działanie (eksploatacja z wprowadzaniem odpowiednich korekt)

Polegaj na najnowocześniejszych narzędziach integrowania technologii z funkcją elektronicznego transferu danych. ©Endress+Hauser

Polegaj na najnowocześniejszych narzędziach integrowania technologii z funkcją elektronicznego transferu danych.

Ścisła współpraca i partnerstwo w ramach otwartej integracji pomagają obniżać ryzyko © Endress+Hauser

Ścisła współpraca i partnerstwo w ramach otwartej integracji pomagają obniżać ryzyko oraz ograniczać koszty integracji.

Zharmonizowany proces projektowania nowego zakładu chemicznego

Zarządzanie projektami

Zyskaj przewagę korzystając z naszych usług jako dostawcy MIV

W podejściu tradycyjnym korzystanie z wielu dostawców urządzeń kontrolno-pomiarowych wprowadza złożoność, bardzo trudną do pokonania. Analiza wielu ofert, kontakty z wieloma różnymi osobami, konieczność ciągłej koordynacja i realizacja wielu procesów jednocześnie skutkuje zwiększeniem nakładu pracy, niższą wydajnością oraz wprowadza do projektu niepożądane ryzyko. Korzystanie z naszych usług jako partnera MIV oznacza, że całe oprzyrządowanie — od prostych przetworników analogowych po zaawansowane urządzenia pomiarowe i analizatory, akcesoria, a także usługi — będzie zapewnione w ramach spójnych dostaw.

 • Jedna osoba kontaktowa w zakresie sprzedaży i realizacji projektu ogranicza złożoność i obniża ryzyko.

 • Konsultanci z zakresu technologii i bezpieczeństwa na wstępnym etapie poświęcają odpowiednią ilość czasu do opracowania najlepiej dopasowanych rozwiązań.

Czas na analizy i omawianie poszczególnych rozwiązań technicznych

Pełne zaangażowanie od decyzji o starcie projektu w celu terminowej realizacji

Podstawami partnerstwa MIV są zaangażowanie na wczesnym etapie projektu, integracja zespołów oraz przejrzysta komunikacja — kwestie te pozwalają minimalizować nieścisłości, ryzyko i koszty. We wczesnej fazie projektu ciągle jest czas na analizy i omawianie poszczególnych rozwiązań technicznych. Dzięki temu unikasz zmian, wprowadzanych w ostatniej chwili do oprzyrządowania — już od początku wybrana jest bowiem najlepiej dopasowana technologia.

 • Szybkie przygotowywanie dokumentacji (np. rysunków CAD), umożliwiające wczesną analizę modelu i schematów orurowania w celu szybszego rozpoczęcia produkcji i skrócenia terminów.

 • Redukcja ryzyka zmian w oprzyrządowaniu w trakcie realizacji ze względu na dobór odpowiedniej technologii już na samym początku.

Pracownicy w miejscu realizacji projektu; branża chemiczna

Zyskaj spokój dzięki sprawnej organizacji, która Cię wspiera

Po zakończeniu projektu i uruchomieniu zakładu chemicznego nadal będziemy Cię wspierać — przez cały okres eksploatacji zakładu. Jako partner MIV nie tylko pomagamy w fazach projektowania i realizacji, ale także podczas eksploatacji. Takie kompleksowe podejście redukuje przestoje i zakłócenia, które występują przy korzystaniu z usług wielu dostawców.

 • Oszczędność czasu dzięki szybko opracowywanej dokumentacji, która jest dostępna zawsze i wszędzie (także na urządzeniach mobilnych).

 • Redukcja kosztów dzięki uproszczonym procesom zaopatrywania, magazynowania i MRO.

Przeglądaj naszą ofertę!

Poznaj naszego eksperta

Nasi eksperci Endress+Hauser mają wieloletnie doświadczenie w branży i szczegółowe zrozumienie procesów produkcyjnych. To bogactwo umiejętności, w połączeniu z naszym unikalnym katalogiem narzędzi do zarządzania projektami, pozwala im odnieść sukces. Dlatego w Endress+Hauser nazywamy People for process automation - poznaj John'a Haveman'a.

Korzyści

Twój sukces jest naszym głównym celem. Niezależnie od skali projektu z branży chemicznej oraz liczby zaangażowanych stron, nasi eksperci, dzięki szerokiej wiedzy technologicznej oraz doświadczeniu w zarządzaniu projektami, pomogą Ci w realizacji globalnych projektów przemysłowych. Zapewniamy wsparcie potrzebne do obniżenia ryzyka projektowego — od fazy FEED, przez realizację projektu, aż po okres eksploatacji.

 • 4 tygodnie

  krótszy termin realizacji projektu dzięki systemowi elektronicznej wymiany danych (przy założeniu 800 zamówionych urządzeń) w porównaniu do tradycyjnej metody.

 • 80%

  oszczędności czasu potrzebnego na przygotowywanie dokumentów technicznych (np. rysunków CAD) przy skorzystaniu z naszego narzędzia projektowego (przy 800 urządzeniach do opisania) w porównaniu do tradycyjnej metody

 • 25 000 USD

  oszczędności na częściach zamiennych przy współpracy z nami jako partnerem MIV w przypadku projektu z oprzyrządowaniem o wartości 700 000 USD