Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zarządzanie ciągłością biznesową

Zobacz nasze oświadczenie w sprawie zarządzania ciągłością biznesową

Celem naszej organizacji i działalności są technologie pomiarowe i automatyzacyjne dla przemysłu procesowego. Dzięki naszym produktom, rozwiązaniom i usługom wspieramy naszych klientów w prowadzeniu procesów produkcyjnych i logistycznych w sposób niezawodny, wydajny, przyjazny dla środowiska i bezpieczny.

Endress+Hauser wspiera klientów w prowadzeniu procesów w sposób niezawodny, efektywny, przyjazny dla środowiska i bezpieczny.. ©Endress+Hauser

Dzięki naszym produktom, rozwiązaniom i usługom wspieramy naszych klientów w prowadzeniu procesów produkcyjnych i logistycznych w sposób niezawodny, wydajny, przyjazny dla środowiska i bezpieczny.

Nasze zobowiązanie

Jako firma rodzinna czujemy się zobowiązani wobec klientów, pracowników i udziałowców do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby zapewnić kontynuację naszej działalności w przypadku poważnego lub katastrofalnego zdarzenia. Aby to osiągnąć, starannie przygotowujemy się na możliwe zdarzenia i podejmujemy skuteczne środki w celu zminimalizowania ich wpływu na naszą działalność.

Działalność bez zakłóceń

Celem jest utrzymanie naszej zdolności do nieprzerwanego dostarczania wyników działalności gospodarczej lub jak najszybszego wznowienia normalnej działalności oraz zapewnienie naszym klientom wiarygodnych informacji o naszych dostawach i możliwościach działania w każdym czasie.

Wszystkie spółki Grupy Endress+Hauser są zobowiązane do wdrożenia programu zarządzania ciągłością działania w celu utrzymania działalności operacyjnej oraz zachowania zdolności do zaspokajania potrzeb klientów w przypadku wystąpienia poważnego zdarzenia.

Kompleksowa analiza ryzyka

Przeprowadziliśmy dogłębną ocenę ryzyka potencjalnych zdarzeń na poziomie Grupy w odniesieniu do naszej działalności na całym świecie. Na tej podstawie stworzyliśmy program zarządzania ciągłością działania, oparty na analizie ryzyka, mający na celu przeciwdziałanie poważnym i katastrofalnym zdarzeniom, które mogłyby spowodować utratę obiektów centrów sprzedaży i serwisu i/lub poważne braki kadrowe, na przykład z powodu urazów lub epidemii. Program obejmuje również awarie zasilania, usług komunikacyjnych i systemów IT.

Standard dla całej grupy

We wszystkich centrach produkcyjnych Endress+Hauser funkcjonują lokalne programy zarządzania ciągłością działania, które są regularnie przeglądane i aktualizowane. Dodatkowo, standard Grupy Endress+Hauser w zakresie zarządzania ciągłością działania zapewnia zharmonizowane profile ryzyka i plany awaryjne.

Minimalizacja ryzyka

Fundamentalnym filarem programu zarządzania ciągłością działania Endress+Hauser jest nasza sieć produkcyjna z produkcją rozproszoną na czterech kontynentach. Dostawca usług IT Grupy posiada własny program ciągłości działania, obejmujący funkcjonowanie własnego centrum danych oraz awaryjnego centrum danych w geograficznie odseparowanej lokalizacji.

Tworzenie świadomości w ramach Grupy

Istniejące programy są przekazywane wszystkim osobom pracującym w odpowiednich jednostkach z zamiarem stworzenia świadomości ich indywidualnych obowiązków. Będziemy stale sprawdzać tę politykę pod kątem przydatności i udostępniać ją zainteresowanym stronom.

Wyznaczanie standardów

Naszą polityką jest wyznaczanie wzorca w zakresie obsługi klienta w dziedzinie pomiarów przemysłowych i kontroli, przy jednoczesnym rozwoju naszych pracowników, promowaniu odpowiedzialnego podejścia do społeczeństwa i środowiska oraz zapewnieniu sukcesu ekonomicznego. Wspieramy tę politykę poprzez dążenie do zapewnienia ciągłości działalności dla wszystkich naszych współpracowników i tych, których dotyczy nasza działalność, w przypadku poważnych zdarzeń.