Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zapewnienie zgodności łatwe do osiągnięcia

Dokładny pomiar zawartości fosforanów podczas produkcji mrożonych warzyw za pomocą analizatora Liquiline System CA80PH

Wymagane prawem stężenia fosforanów na wylocie z przemysłowej oczyszczalni ścieków są bardzo restrykcyjne. W przypadku firmy Pasfrost sytuacja była jasna: aby zapewnić zgodność z tymi surowymi wymaganiami, potrzebne było automatyczne i łatwe w użyciu rozwiązanie. Analizator Liquiline System CA80PH umożliwia dokładny pomiar nawet bardzo niskich stężeń fosforanów, a już po zainstalowaniu, ma małe wymagania konserwacyjne.

Przemysłowa oczyszczalnia ścieków w firmie Pasfrost ©Endress+Hauser

Oczyszczalnia ścieków w zakładzie firmy Pasfrost w Passendale, Belgia

Korzyści

  • Dokładny i wiarygodny pomiar zawartości fosforanów zapewnia spełnienie wymagań prawnych.

  • Dwa analizatory Liquiline System CA80PH mają małe wymagania konserwacyjne i są proste w eksploatacji.

  • Oszczędność kosztów dzięki bardziej efektywnej eliminacji fosforanów, gdyż dozowanie środka strącającego można regulować w zależności od wyników pomiaru.

Logo firmy Pasfrost

"W naszej nowej oczyszczalni ścieków przemysłowych wykorzystujemy automatyczny niezawodny system, dający porównywalne wyniki pomiarów."

Alexander Wallays
Pasfrost NV.

Opis zadania

Firma Pasfrost produkuje mrożonki ze świeżych warzyw. Proces obejmuje wiele etapów wymagających dużych ilości wody. Zdolność oczyszczania nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków wynosi 250 m3 wody na godzinę. Ponadto firma Pasfrost posiada stację uzdatniania wody, w której duża część ścieków jest oczyszczana i służy do produkcji wody pitnej, która jest następnie ponownie wykorzystywana. Sprostanie wymaganiom prawnym w przypadku wysokostężonych ścieków z tej stacji uzdatniania wody to dla tego klienta duże wyzwanie.

Nasze rozwiązanie

W firmie Pasfrost zainstalowano dwa analizatory Liquiline System CA80PH: Pierwszy mierzy zawartość fosforanów w wodzie po oczyszczaniu beztlenowym. Drugi analizator wykonuje pomiary po etapie denitryfikacji. W firmie Pasfrost zdecydowano się na zastosowanie analizatora CA80PH, ponieważ używana tu metoda błękitu molibdenowego zapewnia znacznie dokładniejsze wyniki pomiarów w porównaniu z metodą wanadowo-molibdenową (żółtą) wykorzystywaną przez innych producentów. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Belgii, średnie stężenie fosforanów na wylocie oczyszczalni ścieków powinno być niższe od 3 mg/l.

W efekcie czterokrotnego zagęszczenia ścieków w stacji uzdatniania wody, stężenie fosforanów musi być teraz niższe od 0.75 mg/l. Przy tak niskim stężeniu fosforanów, metoda żółta jest obarczona błędami, ponieważ woda na wylocie ma żółtawy kolor. Natomiast analizator Liquiline System CA80PH wykorzystujący metodę niebieską, zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów, co zapewnia zgodność z wymaganymi prawem wartościami na wylocie oczyszczalni.