Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Większe bezpieczeństwo terminalu olejowego w Fudżajrze (ZEA)

Operator IL&FS otrzymał certyfikat dla bezpiecznego portu/terminalu „Safe and Secure Port/Terminal of The Year 2017”

W emiracie Fudżajra znajduje się jeden z największych na Środkowym Wschodzie zespołów magazynowych, który jak dotąd składa się z 328 zbiorników. Obiekt, o pojemności przekraczającej 333 000, obsługuje szeroką gamę produktów naftowych.3. Został zbudowany przez grupę IL&FS i otwarty w 2014 roku. Grupa IL&FS już od początku stosowała najsurowsze normy bezpieczeństwa operacyjnego, aby uniknąć wypadków związanych z przepełnieniem, które stały się plagą dla całej branży i skutkowały śmiercią pracowników, pogorszeniem wizerunku oraz stratami rzędu miliardów dolarów.

Korzyści dla klienta w pigułce

  • Większe bezpieczeństwo zakładu dzięki stosowaniu niezależnego i zdywersyfikowanego systemy chroniącego ludzi, środowisko i obiekty

  • Najwyższe standardy bezpieczeństwa dzięki najnowocześniejszemu i certyfikowanemu systemowi bezpieczeństwa

  • Wzrost wydajności i redukcja obciążenia pracą dzięki zdalnie wykonywanym automatycznym testom kontrolnym

  • Zmniejszenie kosztów ubezpieczenia oraz wzrost wydajności i produktywności zakładu

  • Rozwój działalności dzięki poprawie wizerunku

Wyzwanie stawiane przed klientem

Choć punktowe sygnalizatory poziomu Liquiphant były stosowane od samego początku, były poddawane regularnym ręcznym testom kontrolnym. Wymagało to od personelu wspinania się nie zbiorniki, demontowania przetworników i symulowania alarmu przez umieszczenie czujnika w wiadrze z olejem. Z reguły taka operacja zajmowała cztery godziny na zbiornik, który w tym czasie był wyłączony z eksploatacji. Oprócz czasu wyzwaniami były także ograniczona przestrzeń w sterowni oraz integracja z istniejącym systemem SCADA.

Rozwiązanie Endress+Hauser

Po wprowadzeniu systemu AOPS takie czasochłonne testy stały się melodią przeszłości. Rozwiązanie zgodne z normą PN-EN 61511 i poziomem SIL wykrywa i sygnalizuje niebezpieczne przepełnienia zbiorników magazynowych oraz zapobiega im zgodnie z normą API 2350. Posiada certyfikat SIL2/SIL3 przyznany przez niezależnych zewnętrznych inspektorów bezpieczeństwa, a także zawiera zautomatyzowaną funkcję testu kontrolnego dla czujnika, elementu logicznego orz urządzeń alarmowych. Wyniki testów kontrolnych są zapisywane i mogą być drukowane w postaci raportu: test kontrolny 16 zbiorników zajmuje mniej niż 5 minut!