Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wiarygodna kalibracja przy użyciu węglowodorów

Wintershall Dea GmbH prowadzi kwalifikację przepływomierzy w Endress+Hauser

Firma Wintershall Dea GmbH zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej na całym świecie. Firma eksploatuje również kawerny ropy naftowej na potrzeby niemieckich rezerw państwowych. Podczas magazynowania lub pobierania ropy naftowej i benzyny, przepływomierze masowe Coriolisa Promass F są wykorzystywane do rozliczeniowego pomiaru ilości transferowanych produktów. Dzięki nowemu fabrycznemu stanowisku kalibracyjnemu firmy Endress+Hauser w Reinach (CH), wymagane prawem wzorcowanie przepływomierzy PromassF 300 z użyciem węglowodorów będzie dla Wintershall Dea znacznie tańsze niż wzorcowanie w miejscu ich instalacji.

Zdjęcie klientów Wintershall przed instalacją do wzorcowania przepływomierzy przy użyciu węglowodorów w Endress+Hauser Flow ©Endress+Hauser

Odbiór końcowy Promass F na nowym stanowisku do wzorcowania przepływomierzy przy użyciu węglowodorów firmy Endress+Hauser. Od lewej do prawej: Olaf Flieth (Endress+Hauser), Jonas Bösking, Timo Siedenberg (Wintershall Dea GmbH).

precyzyjne provery tłokowe na stanowisku do wzorcowania przepływomierzy przy użyciu węglowodorów w Endress+Hauser Flow w Reinach ©Endress+Hauser

Na nowym stanowisku Endress+Hauser do kalibracji przepływomierzy, precyzyjne provery tłokowe służą jako podstawowe wzorce do kalibracji z wykorzystaniem węglowodorów..

Wynik

 • Ogromna redukcja kosztów i czasu w porównaniu z weryfikacją wykonywaną w miejscu instalacji

 • Znacznie łatwiejszy odbiór przez Urząd Miar i Wag

 • Wysoka wydajność - instalacja do wzorcowania przy użyciu węglowodorów identyfikowalna z normami krajowymi, akredytowana zgodnie z ISO/IEC 17025

Zdjęcie klientów Wintershall przed instalacją do wzorcowania przepływomierzy przy użyciu węglowodorów w Endress+Hauser Flow

Nowe stanowisko do kalibracji przepływomierzy z użyciem węglowodorów firmy Endress+Hauser w Reinach (Szwajcaria) zrobiło na nas duże wrażenie. Jego koncepcja i konstrukcja są technicznie bardzo przekonujące.

Timo Siedenberg, Kierownik działu obsługi rurociągów / magazynowania ropy naftowej
Wintershall Dea GmbH – Germany

Wymagania klienta

Ze względu na krajowe ustawy o miarach i weryfikacji, jak również międzynarodowe standardy (OIML R117, API, itp.), w przemyśle naftowym powszechną praktyką jest kalibracja lub weryfikacja punktów pomiarowych w miejscu instalacji przy użyciu wzorca - np. miernika wzorcowego lub provera tłokowego. Takie pomiary są często skomplikowane, kosztowne lub niemożliwe do wykonania z przyczyn praktycznych. Dlatego Wintershall Dea szukał rozwiązania, które pozwoliłoby uniknąć weryfikacji w miejscu instalacji, a jednocześnie pozostać w zgodzie z przepisami.

Nasze rozwiązanie

Dzięki instalacji do kalibracji przepływu przy użyciu węglowodorów w Reinach (CH), Endress+Hauser był w stanie zaoferować firmie Wintershall Dea realną alternatywę dla kosztownych kalibracji wykonywanych w miejscu instalacji. Pomiary kalibracyjne były wykonywane przy różnych prędkościach przepływu i lepkościach. Umożliwiło to określenie współczynników korekcyjnych w zależności od natężenia przepływu (Q) i liczby Reynoldsa (Re) w celu zapewnienia pełnej zgodności z wymaganym prawnie maksymalnym błędem dopuszczalnym dla pomiarów w miejscu montażu przyrządu pomiarowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej technologii pomiaru przepływu metodą Coriolisa dla przemysłu naftowego, zapoznaj się z tą broszurą.

Dane techniczne - Stanowisko do kalibracji przy użyciu węglowodorów

 • Zakres przepływu: 2 do 1200 m3/h (13 do 7548 bbl/godzinę)

 • Zakres lepkości: 15 do 300 cSt

 • Zakres średnic nominalnych: DN 50 do 400 (2 to 16")

 • Rozszerzona niepewność pomiaru: ±0.05% w.w.

 • Podstawowe urządzenia referencyjne: provery tłokowe

 • Wtórne urządzenia referencyjne (liczniki główne): przepływomierze Coriolisa „Promass“

 • Akredytacja przez Swiss Accreditation Service (SAS) zgodnie z normą ISO/IEC 17025

 • Kalibracja zgodnie z normą OIML R117 lub API MPMS Ch. 4.8

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia