Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiary przewodności w stacji uzdatniania wody

Precyzyjny pomiar nawet w przypadku mediów o niskiej przewodności

Produkcja mrożonych warzyw wymaga dużych ilości wody. Aby oszczędzać wodę, w firmie Pasfrost podjęto decyzję o jej ponownym wykorzystaniu: woda jest oczyszczana w stacji uzdatniania wody, która obejmuje system odwróconej osmozy. Sercem systemu odwróconej osmozy jest membrana filtrująca wodę. Odpowiedni stan tej membrany jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania tej stacji. Za pomocą czujników przewodności Memosens można w sposób niezawodny i prosty kontrolować stan membrany.

Zakład firmy Pasfrost w Passendale, Belgia ©Endress+Hauser

Zakład firmy Pasfrost w Passendale, Belgia

System odwróconej osmozy w zakładzie firmy Pasfrost. ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Koniec niepewności: Wiarygodne pomiary przewodności pozwalają na jednoznaczne określenie stanu membrany, a tym samym sprawne funkcjonowanie systemu odwróconej osmozy.

  • Dokładny pomiar nawet przy bardzo niskich wartościach przewodności.

  • Funkcja plug & play, łatwa wymiana czujników, możliwość wzorcowania w laboratorium - technologia Memosens zapewnia wygodę czynności obsługowych.

Logo firmy Pasfrost

“Firma Endress+Hauser po raz kolejny udowodniła, że jest w stanie dostarczyć odpowiedni produkt do każdej aplikacji. Naszym zdaniem czujnik CLS82D to optymalny czujnik, pozwalający zapewnić jakość wody pitnej.”

Wallays
Pasfrost NV.

Opis zadania

Firma Pasfrost produkuje mrożonki ze świeżych warzyw. Proces ten obejmuje szereg etapów, m.in. mycie i blanszowanie warzyw, w których występuje duże zużycie wody. Oprócz stacji oczyszczania ścieków, firma Pastfrost posiada także stację uzdatniania wody, która oczyszcza dużą część przychodzących ścieków na wodę pitną. Do oczyszczania firma Pasfrost wykorzystuje m.in. technologię ultrafiltracji, dezynfekcji UV i odwróconej osmozy. Obecnie w firmie funkcjonuje kilka instalacji odwróconej osmozy, które oczyszczają dużą część ścieków.

Uzdatnianie wody

Odwrócona osmoza to proces oczyszczania wody, wykorzystujący membranę półprzepuszczalną do usuwania niepożądanych substancji takich, jak jony, cząsteczki czy większe cząstki. Proces odwróconej osmozy wymaga ciśnienia wyższego od ciśnienia osmotycznego. Niepożądane substancje są zatrzymywane po wysokociśnieniowej stronie membrany, a czysta woda przepływa na jej drugą stronę. Dla zapewnienia czystości i uzyskania wysokiej jakości wody, stan membrany musi być kontrolowany. Dlatego pomiar przewodności jest wykonywany na wlocie systemu odwróconej osmozy i za membraną.

Aby sprostać surowym przepisom higienicznym dotyczącym wody pitnej, regularnie wykonywane jest czyszczenie CIP instalacji odwróconej osmozy. Są one czyszczone co kilka tygodni w temperaturze 40°C za pomocą sody kaustycznej lub kwasu. Czujniki przewodności muszą wytrzymać ciężkie warunki występujące podczas tego czyszczenia.

Nasze rozwiązanie

Na wlocie systemu odwróconej osmozy zainstalowano czujnik CLS21D, natomiast jeśli chodzi o wylot, wybór padł na czujnik Memosens CLS82D. Czujnik CLS82D umożliwia dokładny pomiar nawet niskich wartości przewodności oczyszczonej wody za membraną półprzepuszczalną. Dzięki technologii Memosens oba czujniki, CLS82D i CLS21D, mają niewielkie wymagania konserwacyjne i są łatwe w eksploatacji. Przetwornik pomiarowy Liquiline CM44 przesyła wartości mierzone do systemu sterowania procesem, który automatycznie steruje cyklem regeneracji membrany i czyszczenia CIP.

Wyniki

Dzięki czujnikom przewodności, firma Pasfrost może monitorować prawidłowe funkcjonowanie systemu odwróconej osmozy. Dzięki ponownemu wykorzystaniu wody, możliwa jest ciągła i niezawodna produkcja wysokiej jakości wody z odcieków. W ten sposób własna stacja uzdatniania wody firmy Pasfrost pokrywa trzy czwarte zapotrzebowania całego zakładu na wodę. To oznacza, że firma Pasfrost jest praktycznie niezależna od dostaw wody miejskiej. To dobry przykład rozwiązania ekonomicznego, a jednocześnie nienaruszającego równowagi ekologicznej.