Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Monitorowanie fermentacji w biotechnologii

Zapewnienie spójności pomiarowej od laboratorium do procesu

Cyfrowy czujnik pH umieszczony w fermentorze ©Endress+Hauser

W przemyśle biotechnologicznym czujniki analityczne są powszechnie standaryzowane pod względem marki i typu podczas opracowywania procesów. Pomaga to zachować spójność danych przy późniejszym skalowaniu procesu. Mimo to, firmy mogą napotkać na poważne problemy spowodowane niewiarygodnymi sygnałami z czujników oraz rozbieżnościami dotyczącymi algorytmu obróbki sygnału i obsługi czujnika. Czujniki cyfrowe oferują rozwiązanie gwarantujące spójność danych i sposób na łatwe, jednolite zarządzanie czujnikami.

W jaki sposób czujniki cyfrowe poprawiają spójność pomiarową

  • Czujniki cyfrowe zapewniają 100% integralność sygnału, zwiększając niezawodność pomiarów.

  • Wilgoć i osady na powierzchniach styku nie stanowią dla czujników żadnego problemu. Jest to duża zaleta, zwłaszcza w zastosowaniach laboratoryjnych, gdzie po autoklawowaniu na powierzchniach kontaktowych pozostaje wilgoć resztkowa.

  • Czujniki Memosens mogą być stosowane na każdym etapie - również wtedy, gdy proces ewoluuje z laboratorium do etapu pilotażowego i pełnej wydajności procesu. Oznacza to, że ten sam typ czujnika i ten sam algorytm są stosowane na wszystkich etapach rozwoju.

  • Czujniki cyfrowe przechowują własne dane kalibracyjne, dzięki czemu mogą być czyszczone, kalibrowane i regulowane offline w stabilnym środowisku, a następnie instalowane w procesie lub w zastosowaniach laboratoryjnych.