Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Autoklawy medyczne

Zmniejszanie ryzyka w sterylizacji wsadowej

Autoklawy medyczne i sterylizatory parowe potrzebują dokładnych, precyzyjnych i niezawodnych pomiarów temperatury, aby spełnić wymagania procesu. Nowa technologia czujników automatyzuje ponowną kalibrację, aby zmniejszyć ryzyko między kolejnymi interwałami i zapewnić certyfikację partii pod kątem kontroli audytowej.

Autoklawy medyczne wykonujące sterylizację w podwyższonych temperaturach przy użyciu pary nasyconej ©Endress+Hauser

Autoklawy medyczne wykonują sterylizację w podwyższonych temperaturach przy użyciu pary nasyconej

Wyniki

  • zautomatyzowana weryfikacja procesu

  • precyzyjna kontrola procesu

  • zmniejszona niepewność pomiędzy poszczególnymi partiami produkcji

  • oszczędność czasu i pieniędzy

Opis zadania

Standardową praktyką w autoklawach medycznych jest monitorowanie temperatury w najzimniejszej części procesu poprzez umieszczenie czujnika w odpływie lub w pobliżu dna urządzenia do sterylizacji parowej. Ze względu na to, że przyrządy pomiarowe mogą wykazywać dryft spowodowany wiekiem lub uszkodzeniami mechanicznymi, konieczna jest ich rekalibracja w celu zapewnienia niezawodnego monitorowania procesu. Jeśli urządzenie ulegnie awarii pomiędzy kolejnymi cyklami kalibracji, nie ma niezawodnego sposobu na szybkie określenie przedziału czasu i partii, których to dotyczy.

Nasze rozwiązanie

Metoda samokalibracji, która wykorzystuje temperaturę Curie materiału referencyjnego jako wbudowany punkt odniesienia temperatury stałej. Przeprowadzona faza próbna wykazała, że samokalibrujący się przyrząd spisuje się znacznie powyżej oczekiwań. Średnio, podczas miesięcznego okresu instalacji i 600 godzin pracy, przyrząd wykonał około 80 udanych samokalibracji in situ. Oznacza to średnio prawie dwie partie i dwie kalibracje dziennie.

Czujnik samokalibrujący został zainstalowany w najzimniejszym punkcie autoklawu, obok istniejącego czujnika w celu ustanowienia drugiego punktu odniesienia temperatury. Sonda została skalibrowana w akredytowanym laboratorium kalibracyjnym przed i po próbie. Wszystkie 80 przeprowadzonych kalibracji zakończyło się sukcesem, a dokładność czujnika mieściła się w określonych granicach.