Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zastosowanie iTEMP® TMT82

Przetwarzanie sygnału z czujników temperatury, diagnostyka uszkodzeń czujnika, korozji styków lub błędnego podłączenia.

Bezpieczeństwo i ciągłość pracy. To dwa ważne aspekty w branży chemicznej i energetyce zawodowej. Przetworniki temperatury iTEMP TMT82 dzięki funkcji redundancji oraz atestowi SIL 2/3 wg PN-EN 61508:2010 gwarantują ciągłą i bezpieczną pracę instalacji.

Korzyści

 • Ciągła praca instalacji dzięki funkcji redundancji, która automatycznie przełącza wejście pomiarowe na czujnik zapasowy w razie awarii podstawowego czujnika

 • Sygnalizacja dryftu umożliwia kontrolę procesu i utrzymanie różnicy temperatury w zadanym zakresie lub poza nim

 • Pomiar średniej lub różnicy temperatur pomiędzy dwoma nitkami np. parowymi umożliwia kontrolę procesu

Redundantne pomiary temperatury na pompach

 • Automatyczne przełączanie na zapasowy czujnik zapewnia ciągłość pracy instalacji

 • Sygnalizacja usterki przez HART ułatwia diagnostykę

 • Symulacja wyjścia prądowego pozwala wymienić oba czujniki na ruchu

 • Obudowa obiektowa umożliwia montaż przetwornika z wyświetlaczem w łatwo dostępnym miejscu

©Endress+Hauser

Redundantne pomiary temperatury w elektrowni

 • Pomiar temperatury pary świeżej na wlocie części wysokoprężnej turbiny parowej

 • Pomiary temperatury na wentylatorach powietrza pierwotnego

 • Ciągłość wyjściowego sygnału prądowego w czasie przełączania wejścia na czujnik zapasowy

 • Automatyczny powrót do pracy po wymianie czujnika bez konieczności podłączania komunikatora HART

 • Informacje diagnostyczne o 3 bieżących i 5 historycznych zdarzeniach

 • Brak nieplanowanych postojów w związku z uszkodzeniem czujnika temperatury obniża koszty operacyjne (OPEX)

©Endress+Hauser

Monitorowanie różnicy temperatur

 • Pomiar temperatury wody na zasilaniu i powrocie wymiennika ciepła

 • Monitorowanie różnicy temperatur w trybie W zakresie dla wartości granicznej ΔT < 5°C

 • Sygnalizacja usterki, gdy różnica temperatur jest zbyt mała pomiędzy zasilaniem i powrotem

©Endress+Hauser