Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Raport branżowy „Technologie, usługi i produkty zmieniające polski przemysł”

Raport branżowy „Technologie, usługi i produkty zmieniające polski przemysł”

Edycja 2022: Przemysł 4.0

W pierwszej połowie 2022 roku zespół Endress+Hauser, we współpracy z firmą badawczą Insight Lab, przeprowadził szerokie badanie na grupie ponad 500 reprezentantów branży przemysłowej, pytając o opinie i doświadczenia w zakresie wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 w Polsce. Niniejszy raport stanowi podsumowanie najważniejszych wniosków z badania i jest nieocenionym źródłem wiedzy na temat przyszłości polskich przedsiębiorstw w obliczu transformacji cyfrowej. Raport to również źródło ważnych insighów z rynku pod postacią wypowiedzi i cytatów przedstawicieli branży oraz ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych.

Korzyści

 • Poznasz największe wyzwania, przed jakimi stoją firmy przemysłowe oraz produkcyjne w digitalizującym się świecie i sprawdzisz, jakie rozwiązania technologiczne wdrażają.

  Dowiesz się ile firm reprezentujących polski przemysł uczestniczy w transformacji cyfrowej i na jakim etapie zaawansowania się znajdują.

  Sprawdzisz jakie trendy typują reprezentanci branży i jakie technologie uznają za najbardziej perspektywiczne.

Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI i uzupełnione wywiadami pogłębionymi na wybranej grupie respondentów. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 500 przedstawicieli polskiego przemysłu, reprezentujących między innymi branże: spożywczą, wodno-ściekową, chemiczną, górniczą oraz hutniczą. Patronat medialny nad raportem objął portal branżowy Wirtualny Nowy Przemysł, poświęcony najważniejszym gałęziom przemysłu i biznesu. Do współpracy eksperckiej zaprosiliśmy Politechnikę Rzeszowską oraz Wrocławski Park Technologiczny.

Głównym celem badania była ocena kondycji i przyszłości polskich przedsiębiorstw w obliczu transformacji cyfrowej.

Co z tym Przemysłem 4.0? Szanse i zagrożenia dla transformacji przedsiębiorstw

17 stycznia odbył się webinar, na którym eksperci zastanawiali się w jaki sposób obecna sytuacja gospodarczo-polityczna i inflacja wpłynie na rozwój Przemysłu 4.0 w Polsce. Nagranie z webinaru można obejrzeć w serwisie YouTube. Prelegentami byli:

 • Maciej Alksnin – prezes Magma S.A.P.

 • Paweł Lebioda – konsultant ds. oprogramowania, inżynier ds. automatyki i elektryki ControlTec

 • Andrzej Soldaty – dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej, założyciel Inicjatywy na rzecz polskiego Przemysłu 4.0

 • Maciej Sieczka – prezes Endress+Hauser Polska

Do pobrania

  Endress+Hauser - Technologie, usługi i produkty zmieniające polski przemysł