Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Cyfrowe bliźniaki w Przemyśle 4.0

Endress+Hauser jest członkiem i założycielem Stowarzyszenia Industrial Digital Twin Association

Industrial Digital Twin Association (IDTA) oficjalnie rozpoczęło swoją działalność na początku marca. Celem grupy, składającej się z 23 członków założycieli, w tym Endress+Hauser, jest optymalny rozwój cyfrowego bliźniaka jako gotowej do wprowadzenia na rynek, niezależnej od producentów technologii bazowej dla Przemysłu 4.0..

Bliźniak cyfrowy staje się coraz ważniejszy we wszystkich sektorach przemysłu. Służąc jako interfejs pomiędzy fizycznymi urządzeniami i komponentami w świecie cyfrowym, umożliwia reprezentację kompletnych platform produkcyjnych w systemach informatycznych do symulacji, kontroli i usprawniania procesów. Dzięki informacjom i danym bliźniak cyfrowy jest kluczem do wirtualnego połączenia łańcuchów wartości i do zastosowań cyfrowych w całym cyklu życia.

“Koncepcja cyfrowego bliźniaka jest ważnym aspektem w digitalizacji systemów produkcyjnych naszych klientów. Z tego powodu ważne jest, aby producenci i operatorzy instalacji stworzyli wspólne standardy, tak aby wymiana tych informacji mogła funkcjonować płynnie i bezpiecznie" - mówi Nikolaus Krüger, Dyrektor Sprzedaży Endress+Hauser. Dzięki temu klienci będą mogli w przyszłości korzystać z kompleksowych standardów, które spełniają wymagania zarówno producentów, operatorów instalacji, jak i integratorów.

IDTA postrzega siebie jako międzynarodową organizację użytkowników cyfrowych bliźniaków w środowisku Przemysłu 4.0. Jako członek założyciel, Endress+Hauser jest aktywny w odpowiednich grupach roboczych IDTA. Netilion, cyfrowy ekosystem Endress+Hauser, już teraz oferuje funkcje wspierające cyfrowego bliźniaka, z planami wykorzystania koncepcji IDTA. Endress+Hauser będzie również śledzić ścisłą integrację działań w ramach Otwartego Przemysłu 4.0.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia IDTA .

Nikolaus Krüger, Dyrektor Sprzedaży Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Nikolaus Krüger, Dyrektor Sprzedaży Endress+Hauser.

Kontakt