Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Akademia Doskonalenia Umiejętności

Temat szkolenia: Pomiary analityczne - teoria i praktyka

Program
 • Data
  25.06.2019 - 25.06.2019
 • Język
  Polski
 • Cena
  600 PLN
 • Lokalizacja
  ul. Wołowska 11
  51-116 Wrocław, Polska
 • Lokalizacja

Na szkoleniu omówione zostaną poniższe zagadnienia:

 • Elektrody pH i potencjału redoks

 • Czujniki przewodności elektrolitycznej, mętności i gęstości osadu oraz tlenu rozpuszczonego

 • Pomiary parametrów biogennych

 • Uniwersalny przetwornik wielokanałowy Liquiline

 • Konfiguracja i kalibracja urządzeń pomiarowych

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt na adres: monika.swierczewska@endress.com