Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Akademia Doskonalenia Umiejętności

Temat szkolenia: Pomiary analityczne - teoria i praktyka

Poznaj najnowsze rozwiązania techniczne w pomiarach i automatyce. Podnieś kwalifikacje zawodowe. Poznaj sposób generowania oszczędności poprzez odpowiednie zastosowanie urządzeń pomiarowych.

pomiary pH ©Endress+Hauser

Zakres tematyczny

  • Elektrody pH i potencjału redoks

  • Czujniki przewodności elektrolitycznej, mętności i gęstości osadu oraz tlenu rozpuszczonego

  • Pomiary parametrów biogennych

  • Uniwersalny przetwornik wielokanałowy Liquiline

  • Konfiguracja i kalibracja urządzeń pomiarowych

Cele

  • Uczestnicy szkolenia zapoznają się zarówno z teorią dotyczącą pomiarów analitycznych, m. in.: zasadami pomiarów, różnicami pomiarów, w zależności od medium czy zasadami prawidłowej konserwacji punktu pomiarowego. Nie zabraknie również części warszatowej, gdzie przedstawioną wiedzę będą mogli przetestować w praktyce.

Do kogo skierowana jest oferta?

  • Wszyscy zainteresowani tematyką pomiarów analitycznych.