Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Akademia Doskonalenia Umiejętności - pomiary przepływu (poziom podstawowy)

Szkolenie obejmuje wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Dowiedz się, jak kontrolować i optymalizować procesy przepływu w swoim zakładzie. Zdobądź wiedzę, jak reagować na pojawiające się problemy i błędy.

flowmeter ©Endress+Hauser

Zakres tematyczny

 • Podstawy fizyko-chemiczne

 • Współczesne metody pomiaru przepływu (masowa Coriolisa, elektromagnetyczna, wirowa, ultradźwiękowa i termiczna) ‒ możliwości i ograniczenia każdej z metod

 • Zasady prawidłowego montażu przepływmierzy oraz dobre praktyki inżynierskie

 • Diagnostyka i weryfikacja urządzenia ‒ Heartbeat Technology ‒ przygotowanie raportu, analiza dokumentu

 • Podłączenie i konfiguracja za pomocą różnych interfejsów kablowych oraz bezprzewodowych

 • Ćwiczenia praktyczne związane z obsługą urządzeń ‒ warsztaty aplikacyjne

Cele

 • Poznanie najnowszych rozwiązań technicznych w pomiarach i automatyce

 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych

 • Poznanie sposobów generowania oszczędności poprzez odpowiednie zastosowanie urządzeń pomiarowych

 • Poznanie odpowiedzi na indywidualne pytania

Do kogo skierowana jest oferta?

 • Wszystkie branże przemysłu

Teoria i praktyka

Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu