Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zalecenia montażowe dla urządzeń mierzących wielkości fizykochemicze cieczy

Szkolenie online

Czy mając pomiar i na nim polegając zdajemy sobie sprawę, że typowe błędy w montażu mają duży wpływ na jakość uzyskiwanych wyników? Jak ich unikać oraz na co zwracać uwagę? Podczas tego szkolenia omówimy dobre praktyki, które ułatwią Ci pracę.
Szkolenie poprowadzi Bartłomiej Biczysko, Product Manager Liquid Analysis

Data
19.05.2022
W godzinach
09:00 - 10:00 CEST
Oferowane języki
Polski