Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Program Applicator Steam dla projektowania pomiarów cieplnych

Seminarium online

Prezentacja możliwości wykorzystania oprogramowania narzędziowego Endress+Hauser Applicator Steam, wspomagającego dobór aparatury pomiarowej w projektowaniu wodnych i parowych układów cieplnych. Program zawiera schematy technologiczne dla przykładowych układów wytwarzania, dystrybucji i odbioru pary wodnej z odniesieniami do typowych pomiarów procesowych. Zakres opomiarowania typowy dla przemysłowych źródeł ciepła opartych o kotły płomienicowo - płomieniówkowe.
Szkolenie poprowadzi Janusz Zajączkowski, Product Manager Temperature

Data
26.01.2021
W godzinach
09:00 - 10:00
Oferowane języki
Polski