Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Doradztwo energetyczne

Zmniejszenie strat energii, zwiększenie efektywności energetycznej, obniżenie kosztów energii

Jako specjalistyczna firma w zakresie systemów zarządzania energią, oferujemy również usługi doradcze w zakresie optymalizacji zużycia, dystrybucji i dostaw energii. Wykonujemy kompleksową analizę procesów i w ten sposób określamy potencjalne oszczędności. Bierzemy także pod uwagę efekt synergii możliwy do uzyskania w Twojej firmie. Najwyższa jakość dzięki współpracy z wiodącym światowym dostawcą rozwiązań inżynierskich, posiadającym certyfikat ISO 50001 i 15-letnie doświadczenia w zakresie doradztwa energetycznego.

Korzyści

  • Obniżka kosztów poprzez zwiększenie efektywności energetycznej: bezpośredni wpływ na poprawę wyniku finansowego firmy.

  • Efektywne i niezawodne dostawy mediów do procesu, oparte na strategii zrównoważonego wykorzystania źródeł energii: pary, chłodu, ciepła, sprężonego powietrza, energii elektrycznej, gazów technicznych, niezależnie od producenta urządzeń energetycznych

  • Indywidualne doradztwo oznacza, że projekty są optymalnie dostosowane do potrzeb użytkownika przed ich wdrożeniem, co zapewnia osiągnięcie założonych celów oszczędnościowych

  • Udzielamy wsparcia w zakresie wdrażania systemów zarządzania energią oraz podczas wykonywania audytu energetycznego zgodnie z normami międzynarodowymi i krajowymi takimi, jak PN-EN ISO 50001 i PN-EN 16247

Zakres usług

  • Analiza efektywności energetycznej i potencjalnych oszczędności w oparciu o audyt energetyczny wg PN-EN 16247-1, umożliwiająca kontrolę przepływów energii i zapewniająca przejrzystość kosztów. Pozwala na ustalenie stopnia ważności potencjalnych oszczędności i opracowanie harmonogramu odpowiednich działań

  • Wsparcie podczas wdrażania działań zmierzających do uzyskania oszczędności, przy uwzględnieniu warunków technicznych i ekonomicznych

  • Kompleksowe wsparcie podczas wdrażania systemu zarządzania energią zgodne z normą PN-EN ISO 50001 lub innymi standardami i skuteczne monitorowanie procesu certyfikacji, w ścisłej współpracy z Państwem i jednostką certyfikującą

  • Zapewnienie wsparcia w trakcie całego cyklu życia obiektu, m.in. lokalizacja i likwidacja przecieków w instalacji sprężonego powietrza

Jako specjalistyczna firma w zakresie systemów zarządzania energią, oferujemy również usługi doradcze. ©Endress+Hauser

Indywidualne doradztwo zapewniające osiągnięcie założonych celów oszczędnościowych

Do pobrania