Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Średniej skali monitoring energii instalacji ziębniczych

Monitorowanie sprawności energetycznej zwiększa wydajność systemu chłodzenia

W wielu branżach energia chłodzenia stanowi dużą część ogólnych kosztów energii. Niewielkie zmniejszenie zużycia energii prowadzi do znaczących oszczędności kosztów. Niezbędnym warunkiem skutecznego pomiaru jest znajomość charakterystyki systemu w różnych warunkach pracy. Nasze inteligentne rozwiązanie pomoże Ci w osiągnięciu wzynaczonych przez Ciebie celów.

1. Sprawność systemu chłodzenia

Do oszacowania sprawności chłodzenia konieczne jest ilościowe określenie udziału wszystkich komponentów systemu i uwzględnienie tego w obliczeniu.
Monitorowanie umożliwia: Określenie i utrzymywanie optymalnego punktu pracy systemu
Określenie benchmarku sprawności systemu sygnalizowanie konieczności wykonania konserwacji systemu

2. Nieszczelności systemu

Ciągłe monitorowanie umożliwia określenie trendów i identyfikację pojawiających się usterek. Dobrym przykładem jest monitorowanie ciśnienia ssania i tłoczenia w celu wykrycia wycieku czynnika chłodniczego.

  • Wykrywanie i naprawa pęknięć i nieszczelności dla zapewnienia niezawodnej pracy, sprawności i wydłużenia żywotności systemu

  • Uniknięcie problemów systemu spowodowanych wyciekiem

  • Skrócenie serwisu i długich nieplanowanych przestojów

3. Jednostkowe zużycie energii

Dokładny pomiar zużycia energii chłodzenia na jednostkę lub m³ produktu rocznie jest niezbędny do oszacowania sprawności systemu i optymalizacji procesów produkcyjnych. Analiza danych pozwala na określenie wielkości obciążeń cieplnych, które mają znaczący wpływ na koszty. Dane te są również przydatne do oszacowania śladu węglowego.

System chłodzenia - parametry

©Endress+Hauser
System chłodzenia z urządzeniem Promag 50 ©Endress+Hauser
System chłodzący wodę z urządzeniem Cerabar S ©Endress+Hauser
System chłodzący wodę z urządzeniem Prowirl ©Endress+Hauser
Mężczyzna podczas pracy w zakładzie ©Endress+Hauser
Gazociąg w śniegu i w lodzie ©Endress+Hauser

Do pobrania