Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Systemy Zarządzania Energią

Zwiększenie efektywności energetycznej to klucz do rozwiązania problemu rosnących kosztów energii i emisji dwutlenku węgla

Nośniki energii takie, jak gaz, para wodna czy woda, występują we wszystkich branżach przemysłu. Ogrzewanie, chłodzenie, sprężone powietrze, gaz ziemny, elektryczność i para to tylko niektóre z mediów, których wytwarzanie, dystrybucja i konsumpcja wiąże się z ciągle rosnącymi kosztami energii. Aby obniżyć te koszty, celem każdej organizacji musi więc być efektywne zużywanie i monitorowanie zużycia energii.

Rozwiązania pod klucz celem obniżki kosztów energii

Ciągłe monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dla systemu pozwala na bieżące informowanie operatorów, nadzoru i kierownictwa zakładu, co umożliwia konstruktywne zarządzanie energią. Kluczem do Twego sukcesu jest odpowiednie rozwiązanie pomiarowe, połączone z naszym doradztwem i serwisem. Oferujemy nie tylko pojedyncze urządzenia pomiarowe, ale kompletne, indywidualne rozwiązania zarządzania energią, uwzględniające wszystkie typy mediów: zimną i ciepłą wodę, sprężone powietrze, gaz ziemny, elektryczność i parę.

Korzyści

  • Obniżenie kosztów energii w sposób zrównoważony

  • Wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnego z normą PN-EN ISO 50001

  • Monitorowanie zużycia energii za pomocą dokładnych urządzeń pomiarowych

  • Automatyczne generowanie i analiza raportów zużycia energii

  • Optymalizacja procesów produkcji i zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń

Do pobrania