Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Systemy pomiaru paliwa bunkrowego na barce lub na nabrzeżu

Nasze rozwiązanie zapewnia pełną przejrzystość procesu

Coraz częściej armatorzy i kierownictwo portów instalują specjalne systemy pomiaru paliwa bunkrowego z przepływomierzem Coriolisa. Systemy te zastępują tradycyjny pomiar metodą sondowania lub odczytu okiem nieuzbrojonym, który charakteryzuje się dużą niepewnością. Nasz nowy zaawansowany i wiarygodny system pomiaru paliwa bunkrowego zapewnia przejrzystość i wysoką dokładność. Pozwala to uniknąć trudnych i czasochłonnych procedur związanych z rozwiązywaniem kwestii spornych.

Gwarantowany zysk - nasz system się opłaca

Nasz system bunkrowania, opracowany i opatentowany przez specjalistów, odpowiednio uwzględnia fazę gazową tworzącą się podczas opróżniania zbiornika. Testy potwierdziły, że za pomocą naszych przepływomierzy Coriolisa Promass można mierzyć z najwyższą dokładnością nawet paliwa bunkrowe o wysokiej lepkości.

Duża przejrzystość dzięki profilom pomiarowym

Dzięki naszemu certyfikowanemu systemowi pomiaru paliwa bunkrowego, nie ma już ryzyka niedokładności pomiaru. Podczas tankowania jest możliwość jednoczesnego monitorowania kilku parametrów, a nawet graficznej ich prezentacji w postaci profilu na panelu pomiarowym. Zapewnia to większą przejrzystość i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po tankowaniu dla obu stron - nabywcy i dostawcy. To oznacza oszczędność czasu i pieniędzy.

Całkowite bezpieczeństwo - zabezpieczenie przed manipulacją

Zarówno poszczególne przyrządy, jak i cały system pomiarowy są plombowane po montażu, celem zabezpieczenia przed manipulacją. Poza tym, wszystkie nasze przyrządy są testowane na akredytowanym stanowisku kalibracyjnym zgodnie z ISO/IEC 17025 i posiadają certyfikat potwierdzający zgodność metrologiczną ze wzorcami krajowymi. Nasz system pomiarowy posiada szereg funkcji diagnostyki i monitorowania parametrów pracy, co gwarantuje prawidłowy przebieg procesu bunkrowania.

Systemy pomiaru paliwa bunkrowego na barce lub na nabrzeżu - parametery

©Endress+Hauser
Systemy pomiaru paliwa bunkrowego na barce ©Endress+Hauser

Wyższa wydajność załadunku paliwa w porcie za sprawą bezpośredniego obliczania masy, bez konieczności przeliczania objętości

bezpieczeństwo,certyfikat zgodności z dyrektywą MID (MI-005) i dopuszczonego do rozliczeń podatkowych ©Endress+Hauser

Całkowite bezpieczeństwo systemu pomiarowego posiadającego certyfikat zgodności z dyrektywą MID (MI-005) i dopuszczonego do rozliczeń podatkowych

Dokładne pomiary paliwa bunkrowego na barce lub na nabrzeżu ©Endress+Hauser

Dokładne pomiary paliwa bunkrowego na barce lub na nabrzeżu

pomiary rozliczeniowe ©Endress+Hauser

Dokładne rozliczanie ilości paliwa w zbiornikach

Do pobrania