Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

WirelessHART - elastyczność w zarządzaniu procesami

Obniżenie kosztów projektu dzięki bardziej efektywnemu planowaniu i szybkiemu montażowi.

WirelessHART to technologia bezprzewodowa, opracowana specjalnie do automatyzacji procesów. Umożliwia bezprzewodową komunikację HART, jest kompatybilna z istniejącymi urządzeniami HART i oprogramowaniem obsługowym.
Sieć WirelessHART jest siecią samoorganizującą i samonaprawiającą się, co zapewnia niezawodne jej funkcjonowanie, charakteryzuje się elastycznością i łatwością instalacji. Bezpieczeństwo i integralność sieci są gwarantowane dzięki komunikacji zsynchronizowanej czasowo, funkcji zarządzania kluczami kryptograficznymi i szyfrowaniu AES128.

Korzyści rozwiązań WirelessHART

Rozwiązania WirelessHART opierają się na adapterach i serwerach obiektowych, które umożliwiają integrację istniejących urządzeń z siecią bezprzewodową:
• brak konieczności prowadzenia kosztownego okablowania do dyspozytorni
• proste planowanie i szybka instalacja
• łatwość rozbudowy urządzeń HART lub 4...20 mA produkcji Endress+Hauser lub innych producentów
• optymalne miejsce montażu w każdej aplikacji
• zasilanie z baterii lub z sieci elektroenergetycznej
• szybka integracja z infrastrukturą AKP

Integracja urządzeń

Do integracji danych pomiarowych uzyskanych z urządzeń pracujących w sieci bezprzewodowej z systemem sterowania lub monitoringu służy serwer obiektowy WirelessHART. Serwer obiektowy posiada dwie możliwości integracji z systemem nadrzędnym:
• poprzez interfejs HART
• poprzez interfejs MODBUS
W obu przypadkach jako warstwa fizyczna służy kabel RS-485 lub Ethernet.
Dane są cyklicznie przesyłane do serwera WirelessHART w trybie burst.

Obsługa i zarządzanie urządzeniami

Dostęp do danych urządzenia z adapterem WirelessHART (parametrów, statusu itd.) odbywa się za pomocą:
• aplikacji ramowych FDT, np. FieldCare: wymagany jest sterownik DTM dla każdego typu urządzenia
• narzędzi obsługujących technologię DD/EDD, np.:
• Komunikatora ręcznego SFX350/SFX370
• Rozwiązania do zarządzania aparaturą obiektową (AMS)
• Aplikacji Process Device Manager (PDM)
Dostęp do serwera obiektowego WirelessHART odbywa się za pomocą:
• aplikacji ramowych FDT, np. FieldCare: wymagany jest sterownik DTM
• przeglądarki internetowej

Do pobrania