Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zarządzanie terminalami

Rozwiązania do zarządzania wszystkimi operacjami w terminalu paliwowym

Terminalvision, to pracujący w systemie Windows kompleksowy system zarządzania terminalami, przeznaczony do obsługi wszystkich zadań załadunku pojazdów drogowych, szynowych i statków w składach i terminalach. Jest to otwarty system, współpracujący z urządzeniami większości producentów, obsługujący kontrolę dostępu, komputery dozujące i wagi pomostowe. System został zaprojektowany jako swobodnie konfigurowalny, można go zintegrować z systemem biznesowym, np. SAP.

Zarządzanie biznesowe

System Terminalvision może współpracować z systemami informacji biznesowej i systemami obsługi przedsiębiorstw, w tym SAP. W szczególności system ten współpracuje z SAP Business One, systemem przeznaczonym dla operatorów mniejszych terminali i stanowi zintegrowane rozwiązanie do obsługi wszystkich potrzeb biznesowych i raportowania. Przykładowo, wszystkie transakcje można powiązać z planowaniem finansowym, jak również przydzielać zapasy i ilości do kilku klientów i kont.

Zarządzanie operacyjne

W bazie danych serwera Terminalvision przechowywane są wszystkie transakcje i dzienniki audytorskie. System zawiera rozbudowany menedżer zapytań, który umożliwia użytkownikom generowanie bardzo szczegółowych raportów z możliwością sortowania, filtrowania i grupowania informacji do analiz statystycznych dla kierownictwa terminala. System obejmuje szereg prostych narzędzi statystycznych, które mogą być wykorzystane do analizowania rekordów i prognozowania parametrów, dzięki czemu użytkownicy mogą optymalizować planowanie przyjęć w celu uzupełniania zapasów.

Blendowanie i dozowanie dodatków

Blendowanie i dozowanie dodatków jest wykonywane wszędzie i powinno odbywać się zgodnie z odpowiednimi strategiami przyjętymi w różnych firmach. Blendowanie i dozowanie dodatków może być wykonywane na szereg różnych sposobów, zależnie od dostępnych funkcjonalności komputerów dozujących. Jeśli komputer dozujący obsługuje dozowanie dodatków i blendowanie, dane oraz program dozowania są wczytywane do komputera, który następnie steruje całym procesem.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Do pobrania