Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pełna kontrola nad napełnieniem zbiornika magazynowego

Zapobiegasz niebezpiecznemu przelaniu zbiornika stosując inteligentny system z atestem SIL

Zbiorniki na ropę naftową, lekkie węglowodory, paliwa i substancje chemiczne mogą stać się źródłem zdarzeń niebezpiecznych, niosących szkody dla personelu i środowiska naturalnego. Wadliwe sondy poziomu maksymalnego mogą nie ostrzec na czas operatora, że gwałtownie rośnie ryzyko wydostania się ze zbiornika cieczy niebezpiecznej. Konsekwencje w postaci wytworzenia się chmury oparów, jej zapłon, pożar lub skażenie toksyczne otoczenia zbiornika, są niedopuszczalne.

Inteligentny system, który podejmuje decyzje za użytkownika

W rezultacie niedawnych wypadków przeprowadzono metodyczne remonty systemów zapobiegających przelaniu; obowiązujące w branży sprawdzone wytyczne dotyczące zarządzania zbiornikami łączą obecnie istniejące normy API 2350 oraz funkcjonalne normy bezpieczeństwa PN-EN 61511. Poza spełnianiem tych norm i zmniejszaniem ryzyka, terminale zbiorników w dalszym ciągu muszą stawiać czoła naciskom typowym dla przemysłu w zakresie dążeń do maksymalizacji zdolności wytwórczej, obniżenia kosztów konserwacji czy dbania o zaangażowanie i umiejętności realizacji obowiązków przez pracowników.

Wyzwania te współistnieją z mało elastycznymi budżetami na wydatki operacyjne, brakami w wiedzy i coraz surowszymi wymaganiami dotyczącymi zwrotu z inwestycji. Dlatego też tym ważniejsze jest, aby systemy zapobiegające przelaniu (OPS, ang. overfill prevention system) były coraz bezpieczniejsze, a jednocześnie zapewniały korzyści w postaci oszczędności w związku z np. mniej kosztowną i krótszą procedurą uruchamiania oraz niższymi wydatkami na konserwację.

Korzyści z używania automatycznych systemów zapobiegania przelaniu zbiorników

  • Znaczące zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie zgodności z bieżącymi normami API 2350 i PN-EN 61511 dzięki zastosowaniu zautomatyzowanych systemów zapobiegania przelaniu zbiorników

  • Oszczędność dzięki obniżeniu kosztów oraz zwiększenie bezpieczeństwa całego magazynu - szczegółowe komunikaty ostrzegawcze

  • Oszczędność czasu dzięki jednoczesnym napełnianiu wielu zbiorników

  • Oszczędności i większa transparentność dzięki w pełni zautomatyzowanemu i udokumentowanemu testowi kontrolnemu całego systemu, który można uruchomić bez konieczności demontażu urządzeń

  • Większa pojemność zbiornika do wykorzystania w przypadku użycia zautomatyzowanego systemu zapobiegającego przelaniu z racji krótszego czasu reakcji na ryzyko przelania

Monitoring z użyciem zautomatyzowanego systemu zapobiegającego przelaniu

©Endress+Hauser
pełna kontrola nad napełnieniem zbiornika ©Endress+Hauser

Pełna kontrola zbiornika z cieczą niebezpieczną za pomocą inteligentnego systemu automatycznej ochrony przed jego przelaniem

System automatycznej kontroli zapobiegający przelaniu zbiornika. Spełnia normy API 2350 i bezpieczeństwa procesowego PN-EN 61511. ©Endress+Hauser

System automatycznej kontroli zapobiegający przelaniu zbiornika — połączenie norm API 2350 i bezpieczeństwa procesowego PN-EN 61511

Do pobrania