Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Optymalizacja łańcucha dostaw

Gromadzenie danych o stanach magazynowych i ich wykorzystanie w optymalizacji łańcucha dostaw.

Jesteśmy Twoim partnerem we wszystkich etapach projektu optymalizacji łańcucha dostaw. Od audytu, przez konfigurację i późniejsze aktualizacje.. Zarządzanie projektem w Endress+Hauser koncentruje się na indywidualnych potrzebach każdego klienta. Osnową, spajającą każdy nasz projekt są minimalizacja ryzyka,.terminowość i zgodność z założeniami budżetowymi. Jako Twój partner zajmujemy się wszystkimi aspektami projektu – od koncepcji inżynierskiej, projektowania i uruchomienia aż po zarządzanie informacją.

Współpraca

SupplyCare - platforma online do zarządzania stanami magazynowymi umożliwia użytkownikom wspólne planowanie zapotrzebowania, uzupełnianie zapasów uruchamiane zdarzeniowo, planowanie i harmonogramowanie oraz prowadzenie rozliczeń (przyjęcia/wydania) oraz konsolidację (sumowanie) stanów w różnych lokalizacjach geograficznych. Wspólna platforma umożliwia wszystkim zainteresowanym stronom uzyskiwanie przejrzystych informacji do szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji. Możliwość udziału wszystkich jednostek organizacyjnych a nawet zewnętrznych firm w doskonaleniu łańcucha dostaw.

Integracja

Nasze elastyczne i otwarte aplikacje pośredniczące oraz gruntowna znajomość systemów IT umożliwia integrację dowolnego źródła danych (urządzenia obiektowe, Internet, bazy danych itp.) z wiodącymi systemami wspomagającymi prowadzenie biznesu takimi, jak SAP, JD Edwards, Oracle, bazy danych, czy istniejące systemy. Nasi specjaliści od integracji oprogramowania szczycą się bogatym doświadczeniem w zakresie integracji danych dotyczących stanów magazynowych z systemami ERP i systemami automatyzacji procesów biznesowych.

Optymalizacja

Jeżeli chcesz przeanalizować bardzo specyficzne wskaźniki KPI (kluczowe wskaźniki efektywności), oferujemy możliwość wizualizacji tych wskaźników za pomocą opracowanego przez nas narzędzia KPI Dashboard wraz ze wszystkimi informacjami umożliwiającymi Ci najbardziej efektywne zarządzanie biznesem. Narzędzie to umożliwi Ci pomiar, analizę i usprawnienie procesów biznesowych a dzięki temu skrócić czas reakcji i obniżyć koszty.

Dwa sposoby do  optymalizacji łańcucha dostaw to integracja danych oraz współpraca wszystkich zainteresowanych stron ©Endress+Hauser
Dwa sposoby do  optymalizacji łańcucha dostaw to integracja danych oraz współpraca wszystkich zainteresowanych stron ©Endress+Hauser
Dwa sposoby do  optymalizacji łańcucha dostaw to integracja danych oraz współpraca wszystkich zainteresowanych stron ©Endress+Hauser

Do pobrania