Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Usługi wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych

Osiągnij najwyższą dokładność pomiarów, jednocześnie ograniczając do minimum przestoje swojej instalacji

Regularne wzorcowanie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiej dokładności pomiarów w procesach o krytycznym znaczeniu. Endress+Hauser zapewnia regularne, identyfikowalne i atrakcyjne cenowo usługi kalibracji, potwierdzane świadectwami wzorcowania. Od dokładnego wzorcowania w miejscu montażu przyrządów pomiarowych, po usługi kalibracji w naszych akredytowanych laboratoriach — oferujemy doradztwo w każdym obszarze zagadnień kalibracyjnych i gwarantujemy spełnienie oczekiwań klientów w tym zakresie.

Nasza oferta

Oferujemy pełen zakres usług kalibracyjnych dla przyrządów pomiarowych naszej produkcji i nie tylko. Aby zapewniać naszym klientom atrakcyjne cenowo i technicznie rozwiązania dla każdego zlecenia wzorcowania, stale dążymy do spełniania najsurowszych norm jakościowych. Nasi inżynierowie wyręczają Państwa we wszystkich aspektach związanych z obsługą złożonego zlecenia. Państwa indywidualne potrzeby oraz jakościowe wymagania prowadzonych procesów technologicznych stale pozostają w centrum naszej uwagi.

  • Zgodne ze normami wzorcowanie urządzeń pomiarowych naszej produkcji

  • Szczegółowe świadectwo wzorcowania, wraz z deklaracją zgodności

  • Centralny dostęp do dokumentacji i historii prowadzonych wzorcowań (na życzenie)

Państwa korzyści

Spójne metrologicznie i akredytowane wzorcowanie przyrządów i urządzeń pomiarowych

Spójne metrologicznie i akredytowane wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Pełna zgodność i gotowość do audytów dzięki kompleksowemu i zgodnemu z normami wzorcowaniu wykonywanemu według normy ISO 17025. Najwyższe, wewnętrzne standardy naszych usług oraz wiedza techniczna personelu zapewniają spójne metody kalibracji i prawidłowe wyniki, gwarantowane dla całego oprzyrządowania procesowego.

Najwyższa dokładność oferowana w ramach laboratoryjnych usług kalibaracji

Najwyższa dokładność naszych laboratoriów wzorcujących

Wykorzystanie naszej wiedzy z dziedziny metrologii zapewnia prawidłowe, dokładne i spójne wyniki przez cały okres eksploatacji urządzeń. Laboratoria wzorcujące Endress+Hauser, zlokalizowane na całym świecie, są obsługiwane przez wyspecjalizowany personel i posiadają najnowocześniejsze urządzenia metrologiczne. Nasze wzorce spełniają najwyższe światowe standardy, zaspokajając Państwa potrzeby w obszarze spójności pomiarowej.

Usługi kalibracji przyrządów pomiarowych wykonujemy wyjazdowo lub naszych laboratoriach wzorcujących

Najwyższa jakość usług kalibracyjnych od światowego lidera

Wszystkie procesy przebiegają sprawnie, a wszystkie urządzenia działają poprawnie i zgodnie ze specyfikacją. Państwa oczekiwania są naszą dewiza. Najwyższa jakość i spójność naszych usług wzorcowania są gwarantowane niezależnie od lokalizacji. Usługi realizujemy lokalnie, ale nasz personel techniczny, który je wykonuje, szkoli się w naszych centrach szkoleniowo-kompetancyjnych, wg. światowych standardów.

  • Testy funkcjonalne i kompetencyjne zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszych laboratoriów wzorcujących

  • Zharmonizowane procedury wzorcowania, niezależnie od lokalizacji

  • Szkolenia techniczne oraz system zarządzania kwalifikacjami stale podnoszą umiejętności naszych pracowników

Dokładny pomiar to podstawa bezpieczeństwa i jakości. Nasze usługi kalibracji pomogą Państwu osiągnąć zakładane cele.

Dokładny pomiar to podstawa bezpieczeństwa

Fachowe wzorcowanie zwiększa bezpieczeństwo procesów i produktów, zapobiegając powstawaniu szkód wpływających na użytkowników, klientów i środowisko. Płynnie i bezpiecznie funkcjonująca instalacja technologiczna to podstawa działalności każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego, a prawidłowa kalibracja stanowi integralną część jej eksploatacji. Bogata oferta usług wzorcowania przyrządów pomiarowych Endress+Hauser, i nie tylko, zapewnia najwyższą funkcjonalność każdej instalacji przemysłowej i technologicznej.

Uzyskaj informacje, które pomogą Ci zachować zgodność

Uzyskaj informacje, które pomogą zachować zgodność

Zachowanie zgodności i optymalizacja kosztów bez zwiększania ryzyka mogą być trudne. Zakłady produkcyjne często nie dysponują aktualnymi i dokładnymi informacjami o swoich krytycznych zasobach technicznych, zwłaszcza po wielu latach ich eksploatacji. Konsultanci Endress+Hauser pomagają uzyskać wiarygodne informacje oraz pełny obraz zainstalowanych na obiektach urządzeń, zwiększając dyspozycyjność procesów technologicznych i minimalizując ryzyko. Uzyskane korzyści to między innymi właściwe interwały i metody wzorcowania, pozwalające osiągnąć oczekiwane wskaźnik jakości.

umowy serwisowe

Spokój podczas wykonywania czynności związanych z usługą kalibracji

Kalibracja musi być przeprowadzana regularnie, aby zapewnić stałą wydajność i bezpieczeństwo operacji. Endress+Hauser zapewnia konfigurowalne umowy serwisowe, które pomagają zwiększyć dostępność zasobów i utrzymać niezawodność procesów. Dbamy o Twoje rutynowe zadania konserwacyjne i umożliwiamy łatwiejsze planowanie budżetu przy znanych kosztach, w miarę upływu czasu. Ponadto zapewniamy poprawę wydajności w bieżących operacjach kalibracji.