Optymalizacja przeglądów i prac konserwacyjnych

Maksymalizacja wydajności przy jednoczesnej redukcji kosztów eksploatacji

Aby opracować skuteczną i zrównoważoną metodę poprawy wydajności procesów, łączymy wiedzę i doświadczenie klientów z know-how naszych specjalistów. Zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie zgodności z wymogami w zakresie bezpieczeństwa, jakości i ochrony środowiska. Koncentrując się na niezawodności, zapewniamy optymalne przeglądy serwisowe i pomagamy wdrażać skuteczne harmonogramy eksploatacyjne.

Jak pomagamy naszym Klientom

Współpracujemy z Klientem, aby opracować jak najlepszy kalendarz przeglądów eksploatacyjnych. Umożliwia to niezakłóconą eksploatację przy jednoczesnym oszczędzaniu zasobów zleceniodawcy. Nasi pracownicy pomagają opracowywać i wdrażać skuteczne oraz proaktywne strategie realizacji przeglądów okresowych. Oferują doradztwo w zakresie optymalizacji, np. które usługi będą lepiej realizowane przez personel wewnętrzny, a które przez zewnętrznego wykonawcę? W którym punkcie pomiarowym powinny być dostępne zasoby w postaci np. części zamiennych?

  • Przeglądy okresowe wraz z ciągłą poprawą wydajności i niezawodności urządzeń przemysłowych

  • Redukcja kosztów operacyjnych

  • Zalecenia w zakresie optymalizacji i redukcji stanów magazynowych części zamiennych

  • Współdzielone ryzyko dzięki umowie serwisowej z uwzględnieniem kluczowych wskaźników efektywności (KPI)

  • Zarządzanie przestarzałymi urządzeniami oraz modernizacja do najnowszych technologii pomiarowych

Korzyści

Opracowanie korzystnego cenowo planu eksploatacji

Opracowanie korzystnego cenowo harmonogramu przeglądów i eksploatacji

Nasi specjaliści pomagają zredukować różnorodność zainstalowanych urządzeń dzięki wprowadzeniu standaryzacji zasobów instalacji. Ponadto gromadzą i udostępniają użytkownikowi szczegółowe informacje dotyczące zainstalowanych urządzeń, co zwiększa ich dyspozycyjność oraz ogranicza ryzyko przestojów. Informacje te, dostępne w udostępnionej bazie danych on-line, pozwalają zminimalizować stopień skomplikowania instalacji oraz koszty przeznaczane na jej utrzymanie. Dodatkowo spełniamy nie tylko najwyższe wymagania jakościowe, ale również w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Usprawnienie procesów konserwacyjnych

Usprawnienie przeglądów okresowych i działań konserwacyjnych

Analiza procesów konserwacyjnych pozwala opracować sposoby ich znaczącej poprawy. Uzyskana przejrzystość ułatwia opracowywanie usprawnień. Nasi specjaliści chętnie zaoferują swoje wsparcie w optymalizacji procesów konserwacyjnych i utrzymania ruchu. W rezultacie opracowane zostaną skuteczne działania, pozwalające na osiągnięcie wyznaczonych celów. Pomagamy również we wdrażaniu spójnej strategii w celu długoterminowego usprawniania procesów eksploatacji urządzeń pomiarowych, ich przeglądów i konserwacji.

Zapobieganie usterkom za pomocą rozwiązań oferowanych przez Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)

Zapobieganie usterkom dzięki Internetowi Rzeczy

Dzięki rozwiązaniom Przemysłowego Internetu Rzeczy, wykorzystującym dane i analizy dotyczące urządzeń, Endress+Hauser może przewidywać potencjalne problemy lub usterki z nimi związane. Kosztownych przestojów można unikać, prognozując wystąpienie części awarii, zanim do nich dojdzie. Na podstawie informacji uzyskiwanych z przetworników pomiarowych, możemy poprawić niezawodność procesu oraz dyspozycyjność całej instalacji. Nasze inteligentne rozwiązania pozwalają skutecznie minimalizować ryzyko niezaplanowanych przestojów.