Naprawy w Serwisie Endress+Hauser

Co należy zrobić, aby skorzystać z usługi naprawy:

  • Pobrać i wypełnić odpowiedni formularz zgłoszenia serwisowego:

  1. Zgłoszenie Reklamacyjne – w celu przesłania urządzenia w ramach reklamacji

  2. Zgłoszenie Wykonania Usługi – w celu przesłania urządzenia do naprawy lub wykonania innej usługi

  • W przypadku kontaktu urządzenia z medium – pobrać i wypełnić Formularz Czystości Urządzenia. Dodatkowo urządzenie powinno zostać oczyszczone z pozostałości medium

  • Odpowiednio zapakowane urządzenie pomiarowe wraz z załączonymi dokumentami prosimy przesłać na adres:

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Dział Serwisu
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław

Prosimy zapoznać się z UWAGAMI dot. Napraw w Serwisie Endress+Hauser

Kontakt

Do pobrania