Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zarządzanie informacjami o zasobach

Poprawa dyspozycyjności instalacji i wydajności utrzymania ruchu dzięki profesjonalnemu wsparciu w zakresie procesów i zasobów

Installed Base Analysis (IBA) , to usługa wspomagająca proces zarzadzania aparaturą, daje aktualny obraz zainstalowanych urządzeń, dzięki czemu pozwala na optymalizację wielu procesów, takich jak zarządzanie kalibracjami, przeglądami okresowymi czy stworzeniem stanu magazynowego, który będzie odzwierciedlał rzeczywiste potrzeby zakładu.

Korzyści

  • Obniżenie kosztów i poprawa koordynacji działań dzięki dostępowi do aktualnych informacji oraz ich analizie

  • Poprawa wydajności konserwacji i dostępności instalacji dzięki fachowemu wsparciu ekspertów

  • Optymalizacja działań służb utrzymania ruchu oraz dokumentacja pozwalająca na prześledzenie i identyfikację wykonanych prac

Nasza oferta

Usługa Installed Base Analysis Endress+Hauser przenosi dane na poziom wykraczającego poza ich gromadzenie i analizę. Nasi konsultanci serwisowi zapewniają rzetelne zarządzanie informacjami o zasobach wraz z profesjonalnymi rekomendacjami.

  • Większa przejrzystość dzięki wiarygodnym, dokładnym, kompleksowym i jasno zwizualizowanym informacjom o urządzeniach

  • Poprawa dostępności zakładu oraz określenie poziomu standaryzacji urządzeń dzięki wiarygodnej analizie i raportowaniu

  • Stworzenie realnego harmonogramu konserwacji dzięki analizie i rekomendacjom

  • Znalezienie idealnej równowagi między poziomem krytyczności urządzeń a ich wiekiem, aby zminimalizować ryzyko i zwiększyć dostępność instalacji

  • Zagwarantuj sobie ciągły dostęp do dokumentacji umożliwiającej prześledzenie historii urządzeń, bądź gotowy do audytu

Skontaktuj się z nami

To request more information, please fill out the form below.

Prosimy szczegółowe informacje, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Pozwoli nam to na udzielenie możliwie najlepszej odpowiedzi.