Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Usługa wzorcowania przepływomierzy za pomocą mobilnej stacji kalibracyjnej

Jako jedyna firma na rynku, do kalibracji w siedzibie klienta, wykorzystujemy przepływomierze wzorcowe o dokładności 0,05%.

Teraz możesz przeprowadzić kalibrację przepływomierzy w miejscu ich instalacji, na terenie swojego zakładu. Nasza mobilna stacja kalibracyjna z przepływomierzami wzorcowymi Proline Promass z kalibracją Premium to w pełni elastyczne rozwiązanie, dzięki któremu wykonasz wzorcowanie minimalizując zakłócenia procesu produkcyjnego i zapewnisz najwyższą jakość wytwarzanych produktów.

Korzyści

  • Urządzenia przez cały czas pozostają w Państwa zakładzie – inżynierowie serwisu
    Endress+Hauser przyjeżdżają i wykonują wzorcowanie na miejscu ich eksploatacji

  • Minimalizacja zakłóceń procesu produkcyjnego – krótkie przestoje produkcji

  • Wykonujemy wzorcowanie przepływomierzy różnych producentów

  • Certyfikaty kalibracji są zgodne z normami zakładowymi

Chcesz skalibrować urządzenie?

Serwis Endress+Hauser wykonuje wzorcowanie przepływomierzy każdego rodzaju, w miejscu ich zainstalowania lub we własnym laboratorium kalibracyjnym. Dodatkowo oferujemy wzorcowanie przetworników temperatury, ciśnienia, poziomu i przewodności.

Nasza mobilna stacja kalibracyjna wykorzystuje przepływomierze o dokładności aż 0,05%, a wszystkie czynności związane z wzorcowaniem wykonują wyszkoleni specjaliści.

Zachęcamy też do skorzystania z portalu W@M, skąd w dowolnym momencie można pobrać potrzebne świadectwa wzorcowania i dokumantację.

Optymalne rozwiązanie!

  • Dokładność przepływomierzy wzorcowych: 0,05%

  • Po wykonaniu kalibracji przekazujemy Państwu świadectwo wzorcowania

  • Jesteśmy wyposażeni w niezbędne przyłącza, węże oraz własny zbiornik z pompami. Jedyne czego potrzebujemy to dostęp do wody i energii elektrycznej

  • Kalibrujemy przepływomierze masowe i objętościowe

Kalibracja przepływomierzy w miejscu ich zainstalowania. To elastyczne rozwiązanie minimalizujące zakłócenia procesu produkcyjnego.

Autonomiczna, mobilna stacja kalibracyjna przepływomierzy ©Endress+Hauser

Mobilne, w pełni autonomiczne stanowisko kalibracyjne Endress=Hauser do przepływomierzy

Proszę o kontakt w sprawie kalibracji urządzeń