Usprawnienie produkcji napojów bezalkoholowych

Monitorowanie krytycznych parametrów produkcji, w celu zapewnienia stałej wysokiej jakości produktu

Zapewnienie stałej jakości produktów jest priorytetem dla branży napojów. W tym kontekście ważne są: bezpieczeństwo produktu, dokładne dozowanie surowców, monitorowanie wszystkich krytycznych parametrów procesu, pełna rejestracja danych, ale także świadomość kosztów. Innowacyjne oprzyrządowanie procesowe pomaga sprostać temu wyzwaniu od dostawy i dozowania surowców po mieszanie i napełnianie.

Nasza oferta

Gwarantujemy, wsparcie w ulepszaniu procesów użytkownika, poprzez kompetencje, pomoc i serwis - na całym świecie. Zwłaszcza w sektorze produkcji napojów nasi eksperci z branży i aplikacji rozumieją wysokie wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów. Instrumentacja procesowa Endress + Hauser pomaga w zwiększaniu i długotrwałym utrzymywaniu i zapewnianiu jakości produktu. Nasza oferta:

 • Zapewnienie ciągłej jakości produktu

 • Inteligentne zarządzanie danymi w celu zapewnienia stałej powtarzalności procesu

 • Oszczędności w surowcach

 • Oszczędne zużycie energii

 • Zgodność z wymogami norm i prawnymi

Znajomość aplikacji i procesów

Mapa procesu produkcji napojów bezalkoholowych ©Endress+Hauser
Mapa przygotowania i mieszania syropu ©Endress+Hauser

Zastosowanie

Pomiar stężenia

Dokładny pomiar stężenia dzięki czujnikom wbudowanym bezpośrednio w proces

Aby monitorować stałą jakość produktu końcowego, należy mierzyć stężenie w °Brix. Można wykonywać pomiar bezpośrednio w procesie, wykorzystując wbudowaną technologię pomiarową. Ciągłe monitorowanie jakości za pomocą danych produktu w czasie rzeczywistym zmniejsza czasochłonne pobieranie próbek ręcznych i przestoje w produkcji wywołane oczekiwaniem na wyniki laboratoryjne. Endress + Hauser oferuje kilka opcji pomiaru gęstości w procesie. Od monitorowania w rurociągach za pomocą przepływomierzy Promass Coriolisa do monitorowania za pomocą systemów pomiaru gęstości Vibronic w zbiornikach.

Promass przepływomierze masowe Coriolisa

Dozowanie dodatków

Ze względu na niską przewodność, do dozowania dodatków, takich jak smaki i barwniki. należy stosować przepływomierze Coriolisa Promass. Prawidłowa realizacja receptury syropu zależy od dokładnego dozowania tych składników. Z jednej strony ma to bezpośredni wpływ na jakość produktu, a z drugiej strony gwarantuje również efektywne wykorzystanie kosztownych surowców.

Memosens - zarządzanie danymi

Niezawodne zarządzanie danymi

Kluczem do identyfikowalności produktu jest niezawodne rejestrowanie powiązanych danych, które umożliwia bezpośrednie monitorowanie i optymalizację procesu produkcyjnego. Za pomocą wideorejestratorów i menedżerów danych z Endress + Hauser, można wyświetlać i przechowywać zarejestrowane wartości procesowe. Dane są zabezpieczone osobistymi prawami dostępu z podpisami elektronicznymi (zgodnie z wymaganiami FDA 21 CFR część 11).

Czujnik optyczny separacji faz

Skuteczna detekcja separacji faz

Nigdy więcej zgadywania: od teraz dokładnie wiadomo, co jest w rurach. Czujniki do detekcji separacji faz umożliwiają dokładne wykrywanie przejść fazy pomiędzy produktami końcowymi, mediami odprowadzanymi i czyszczącymi lub stopniem zanieczyszczenia w odpowiednim medium. Nasze czujniki optyczne do precyzyjnego pomiaru kolorymetrycznego w cieczach, bezpośrednio w procesie wykrywają nawet najmniejsze zmiany kolorów. Można zobaczyć, czy i w jakiej jakości produkt, środek czyszczący lub woda płucząca znajdują się w rurze.

Inteligentne zarządzanie kalibracją

Inteligentne zarządzanie kalibracją

Rygorystyczne wymagania i przepisy w przemyśle spożywczym w zakresie bezpieczeństwa, jakości, niezawodności i regularnej kalibracji są koniecznością. Nacisk kładziony jest na przyrządy pomiarowe zintegrowane z systemem zarządzania jakością (np. ISO 9001, HACCP, IFS). Dokładna kalibracja Endress + Hauser - na miejscu lub w naszych laboratoriach kalibracyjnych - zapewnia długotrwałą jakość produkcji, zwiększa dostępność zakładu i zwiększa efektywność kosztową procesów.

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Szczególny nacisk kładziemy na oferowanie najlepszych możliwych rozwiązań, przy jednoczesnym zagwarantowaniu stałej jakości produkcji oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa procesu. Nasz zespół doświadczonych inżynierów chętnie udzieli pomocy w zakresie projektowania i doboru odpowiedniej aparatury dla krytycznych punktów pomiarowych. Skupiamy się na trwałych relacjach z klientami i oferujemy długoterminową współpracę.

 • 100%

  Bezpieczeństwo produktu dzięki wbudowanemu w proces (inline) pomiarowi jakości

 • 30%

  Oszczędności na materiałach eksploatacyjnych dzięki optycznym technologiom pomiarowym do separacji faz

 • > 250

  Eksperci od kalibracji Endress + Hauser na całym świecie w ponad 60 krajach