Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Optymalizacja produkcji napojów bezalkoholowych

Monitorowanie krytycznych parametrów produkcji, w celu zapewnienia stałej wysokiej jakości produktu

Zapewnienie stałej jakości produktów jest priorytetem dla branży napojów. W tym kontekście ważne są: bezpieczeństwo produktu, dokładne dozowanie surowców, monitorowanie wszystkich krytycznych parametrów procesu, pełna rejestracja danych, ale także świadomość kosztów. Innowacyjne oprzyrządowanie procesowe pomaga sprostać temu wyzwaniu od dostawy i dozowania surowców po mieszanie i napełnianie.

Nasza oferta

Gwarantujemy, wsparcie w ulepszaniu procesów użytkownika, poprzez kompetencje, pomoc i serwis - na całym świecie. Zwłaszcza w sektorze produkcji napojów nasi eksperci z branży i aplikacji rozumieją wysokie wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów. Aparatura obiektowa Endress+Hauser pomaga w zwiększaniu, długotrwałym utrzymywaniu i zapewnianiu jakości produktu. Nasza oferta:

 • Zapewnienie ciągłej jakości produktu

 • Inteligentne zarządzanie danymi w celu zapewnienia stałej powtarzalności procesu

 • Oszczędności w surowcach

 • Oszczędne zużycie energii

 • Zgodność z wymogami prawnymi i obowiązującymi normami

Aplikacje pomiarowe

Dokładny pomiar stężenia

Utrzymanie stałej jakości produktu końcowego wymaga pomiaru stężenia w °Brix. Można wykonywać pomiar bezpośrednio w procesie, wykorzystując wbudowaną technologię pomiarową. Ciągłe monitorowanie jakości za pomocą danych produktu w czasie rzeczywistym zmniejsza czasochłonne pobieranie próbek ręcznych i przestoje w produkcji wywołane oczekiwaniem na wyniki laboratoryjne.

Pomiar stężenia przy użyciu Proline PromassF
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje kilka opcji pomiaru gęstości w procesie.

 • Określ gęstość cieczy w rurociągu za pomocą masowych przepływomierzy Coriolisa Proline Promass.

 • Użyj systemu wibracyjnego pomiaru gęstości we wszystkich mediach ciekłych do wykrywania ich rodzaju, do obliczania gęstości odniesienia, do obliczania stężenia cieczy, do przeliczania wartości mierzonej na różne jednostki takie jak °Brix, °Baumé, °API itp.

Dozowanie dodatków

Prawidłowa realizacja receptury zależy od dokładnego dozowania składników. Z jednej strony ma to bezpośredni wpływ na jakość produktu, a z drugiej strony gwarantuje również efektywne wykorzystanie kosztownych surowców.

Proline Promass Masowy przepływomierz Coriolisa
Nasza wiedza ekspercka

Ze względu na ich niską przewodność elektryczną, konieczne jest stosowanie bardzo dokładnych przepływomierzy do dozowania dodatków, takich jak aromaty czy barwniki.

 • Odkryj Proline Promass F 100, przepływomierz Coriolisa o bardzo wysokiej dokładności i stabliności pomiaru, z ultrakompaktowym przetwornikiem.

Niezawodne zarządzanie danymi

Kluczem do monitorowania produktów jest nieprzerwana rejestracja danych.. Umożliwia ukierunkowane monitorowanie i optymalizację procesu produkcyjnego.

Memosens menedżer danych
Nasza wiedza ekspercka

Za pomocą menedżerów danych Endress+Hauser, można wyświetlać i przechowywać zarejestrowane wartości procesowe. Dane są zabezpieczone osobistym prawem dostępu z podpisem elektronicznym (zgodnie z wymogami FDA 21 CFR cz. 11).

 • Wybierz właściwy menedżer danych z bogatego portfolio w zależności od konkretnych wymagań procesowych i aplikacji..

Skuteczna detekcja rozdziału faz

Nigdy więcej zgadywania: Od teraz, wiesz dokładnie co płynie w rurociągu. Czujniki do separacji faz umożliwiają dokładne wykrywanie przejść fazy pomiędzy produktami końcowymi, mediami odprowadzanymi i czyszczącymi lub stopniem zanieczyszczenia w odpowiednim medium.

Monitorowanie rozdziału faz za pomocą czujników optycznych
Nasza wiedza ekspercka

Nasze czujniki optyczne do precyzyjnego pomiaru kolorymetrycznego w cieczach, bezpośrednio w procesie wykrywają nawet najmniejsze zmiany kolorów. Można zobaczyć, czy i w jakiej jakości produkt, środek czyszczący lub woda płucząca znajdują się w rurze.

 • Wykorzystaj OUSAF22, czujnik optyczny do precyzyjnych pomiarów inline barwy cieczy w widzialnym obszarze widma elektromagnetycznego.

Inteligentne zarządzanie kalibracją

Surowe wymagania i przepisy w przemyśle spożywczym w zakresie bezpieczeństwa, jakości i niezawodności powodują, że regularne wzorcowanie jest koniecznością. Nacisk kładziony jest na przyrządy pomiarowe zintegrowane z systemem zarządzania jakością (np. ISO 9001, HACCP, IFS).

Kalibracja przyrządu
Nasza wiedza ekspercka

Dokładna kalibracja Endress+Hauser - na miejscu lub w naszych laboratoriach kalibracyjnych - zapewnia długotrwałą jakość produkcji, zwiększa dostępność zakładu i zwiększa efektywność kosztową procesów.

 • Dowiedz się więcej o naszych usługach kalibracyjnych i utrzymuj wszystkie swoje krytyczne procesy w zdefiniowanych specyfikacjach.

Znajomość aplikacji i procesów

Schemat procesu produkcji napojów bezalkoholowych ©Endress+Hauser

Przegląd procesu produkcji napojów bezalkoholowych

Schemat procesu przygotowania i mieszania syropu ©Endress+Hauser

Punkty pomiarowe w procesie przygotowania i mieszania syropu

Korzyści

Kładziemy duży nacisk na oferowanie Państwu najlepszych możliwych rozwiązań, gwarantując jednocześnie stałą jakość produktu oraz wysokie bezpieczeństwo procesów i produktów. Nasz doświadczony zespół inżynierów chętnie udzieli pomocy w zakresie projektowania i doboru odpowiedniej aparatury dla krytycznych punktów pomiarowych. Koncentrujemy się na zrównoważonych relacjach z klientami i zależy nam na budowaniu długoterminowych relacji.

 • 100%

  Bezpieczeństwo produktu dzięki zintegrowanym pomiarom jakościowym

 • 30%

  Oszczędności na materiałach eksploatacyjnych dzięki optycznym technologiom pomiarowym do separacji faz

 • > 250

  Eksperci od kalibracji Endress+Hauser na całym świecie w ponad 60 krajach

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu