Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Kontrola jakościowa inline procesu produkcji żywności

Kontrola jakościowa inline procesu produkcji żywności

Zapewnij jakość, unikaj strat produktu i zwiększ dyspozycyjność zakładu

Presja na sprzedaż, marże i jakość produktów, a z drugiej strony brak wykwalifikowanych pracowników, zmusza firmy przetwórstwa żywności do poszukiwania bardziej efektywnych sposobów zwiększania wydajności i zmniejszenia strat produktów. Uzupełniając lub zastępując pomiary laboratoryjne aparaturą pomiarową inline, można w znacznym stopniu usprawnić poszczególne etapy kontroli produkcji, zwiększyć wydajność i skrócić czas oczekiwania, jak również zmniejszyć ryzyko wystąpienia produktu niezgodnego ze specyfikacjami.

Nasza oferta

Pomiar jakości inline pozwala na bardziej precyzyjne sterowanie procesami. Umożliwia także natychmiastowe wykrywanie zmian procesu spowodowanych wpływem surowców, dostaw energii, czy warunków eksploatacyjnych. Kontrola jakościowa inline śledzi każdy moment procesu, jest uzupełnieniem testów laboratoryjnych, zapewnia przejrzystość procesu i ułatwia ciągłą poprawę jakości produktu. Endress+Hauser oferuje bogaty asortyment technologii i aparatury procesowej, pomagającej Ci w:

 • Zapewnieniu jakości produktu i ochronie marki

 • Unikaniu strat produktu

 • Zwiększeniu dyspozycyjności instalacji

 • Zmniejszeniu zużycia surowców

Aplikacje pomiarowe

Pomiar pH

Ponad 30% wszystkich pomiarów parametrów jakościowych procesu to pomiary wartości pH. Parametr ten często służy do monitorowania smaku i jednakowej jakości produktu, ale głównie do zapewnienia odpowiedniego poziomu pH zakwaszanych produktów żywnościowych dla celów konserwacji.

Pomiar pH inline
Nasza wiedza ekspercka

Inne przykłady, to: monitorowanie szybkości fermentacji lub określanie momentu jej zakończenia, wykrywanie pozostałości zanieczyszczeń środkami do czyszczenia CIP przed pakowaniem lub butelkowaniem produktu końcowego, celem zapewnienia odpowiedniego okresu przydatności do spożycia. Endress+Hauser oferuje bogaty asortyment elektrod pH, począwszy od elektrod szklanych i pokrywanych emalią, po niezawierające szkła elektrody ISFET.

 • W przypadku precyzyjnych pomiarów i szybko zmieniających się wartości pH medium, możesz polegać na szklanych elektrodach Memosens CPS61E.

 • Z kolei w przypadku mediów lepkich i kleistych takich, jak majonez, elektroda pokrywana emalią Ceramax CPS341D spełnia najwyższe wymagania związane z dokładnością pomiaru, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej stabilności długoterminowej i bardzo małych wymaganiach konserwacyjnych.

 • Niezawierająca szkła elektroda ISFET Memosens CPS77E może być z powodzeniem stosowana do kontroli końcowej wartości pH w procesie produkcyjnym.

Pomiar gęstości i stężenia

Monitorowanie i kontrola stałej jakości produktu wymaga dokładnych pomiarów gęstości. Dla określenia stężenia, wartości gęstości są przeliczane na inne jednostki, jak np. stopnie Brix, Baume, API, Plato lub zawartość alkoholu.

Kontrola jakościowa inline
Nasza wiedza ekspercka

Gęstość medium może być w sposób ciągły (inline) monitorowana i kontrolowana w bardzo wielu aplikacjach, co radykalnie zmniejsza nakład pracy wymaganego przy regularnym pobieraniu próbek do analizy laboratoryjnej. Endress+Hauser oferuje aparaturę do pomiaru własności fizycznych mediów, wykorzystującą różne metody pomiaru.

 • Pomiar gęstości/stężenia z najwyższą dokładnością za pomocą przepływomierza Proline Promass Q 300. Przepływomierz ten został zoptymalizowany do pomiaru cieczy zawierających gaz.

 • Metoda wibracyjna zapewnia dokładny pomiar gęstości medium w zbiornikach. Higieniczna konstrukcja i niewielkie koszty instalacji dają możliwość obsługi do 5 punktów pomiarowych za pomocą jednego przelicznika gęstości FML621.

Pomiar barwy i mętności

Pomiary barwy i mętności są niezbędne dla określenia jakości i smaku olejów jadalnych, napojów, piwa, wina, czy melasy. Są one wykonywane w wielu aplikacjach takich, jak monitorowanie odcieków, usuwanie substancji zmętniających z oleju surowego, wykrywanie strat produktu w mleczarniach lub rozdziału faz.

Monitorowanie barwy i mętności w procesie produkcji żywności
Nasza wiedza ekspercka

W każdej z tych aplikacji i konieczny jest ciągły monitoring kluczowych parametrów procesu takich, jak barwa i mętność. Endress+Hauser oferuje szeroki asortyment czujników optycznych dedykowanych do konkretnych aplikacji pomiarowych.

 • Dokładny pomiar inline barwy w zakresie światła widzialnego widma elektromagnetycznego za pomocą czujników OUSAF22 do oznaczania barwy cieczy, który wykrywa minimalne zmiany barwy, zapewniając najwyższą jakość produktu.

 • Czujnik inline do pomiarów mętności OUSTF10 służy do pomiaru zawiesiny cząstek stałych, emulsji i cieczy niemieszających się z medium procesowym.

 • Czujnik absorpcji OUSAF11 o higienicznej konstrukcji służy do pomiaru separacji faz oraz do zapewnienia odpowiedniej jakości mleka. Może być również stosowany do natychmiastowego wykrywania obecności produktu w roztworach do czyszczenia CIP i wycieków medium do rurociągów wody chłodzącej.

Pomiar przewodności

Pomiar przewodności może służyć do wczesnego wykrywania zanieczyszczeń w nieodpowiednio wypłukanych rurociągach lub nieszczelności zaworów. Ułatwia to wczesne wykrywanie źródła problemu i zapobiega zanieczyszczeniu właściwego produktu.

Czujnik do pomiarów inline
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje wiarygodną i dokładną aparaturę do wszystkich zakresów pomiarowych i warunków pracy takich, jak cykle CIP lub procesy higieniczne. Skorzystaj z naszej bogatej gamy czujników i przetworników.

 • Cyfrowy czujnik przewodności Indumax CLS54D o najwyższej dokładności nie ma sobie równych na rynku, jeśli chodzi o szybkość odpowiedzi pomiarowej.

 • Wybierz konduktometr Smartec CLD18 z wbudowanym przetwornikiem pomiarowym do aplikacji pomiaru przewodności metodą indukcyjną.

 • Użyj cyfrowego 4-elektrodowego czujnika przewodności Memosens CPS82E do aplikacji higienicznych, w których przewodność zmienia się w bardzo szerokim zakresie, np. w procesach separacji faz, czy fermentacji.

Pomiar składu chemicznego: spektroskopia ramanowska

Pomiary inline za pomocą spektroskopii ramanowskiej dają gruntowną wiedzę o składzie chemicznym medium procesowego, bez konieczności pobierania próbek do analizy laboratoryjnej. Metodą spektroskopii ramanowskiej można monitorować różne parametry jakościowe produktu za pomocą pojedynczej sondy i przez całą dobę, co umożliwia bezpośrednią kontrolę procesu i szybsze zwolnienie produktu.

Pomiar składu chemicznego metodą spektroskopii ramanowskiej
Nasza wiedza ekspercka

Zastosowanie narzędzi technologii analizy procesu (PAT) takich, jak spektroskopia ramanowska, już we wczesnych fazach opracowywania procesu pomaga w zapewnieniu stałej jakości produktu i procesu. Nasza firma ma ponad 30-letnie doświadczenie w usprawnianiu procesów u naszych klientów, dzięki zastosowaniu instrumentów ramanowskich firmy Kaiser Optical Systems o sprawdzonej niezawodności, powtarzalności, zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami.

 • Chcesz wiedzieć więcej na temat spektroskopii ramanowskiej w branży spożywczej? Zobacz nasz poradnik.

Schematy procesów

Klikając na schematy procesów, dowiesz się dokładnie, gdzie możesz zastosować kontrolę inline w swoich procesach. Pokazano na nich najważniejsze krytyczne parametry procesu i oferowane przez nas produkty dla konkretnych punktów pomiarowych.

Mierz stężenie produktu inline i zarządzaj procesem w czasie rzeczywistym.

Mierz i zarządzaj kolorem swoich produktów inline.

Pomiar pH inline w zastosowaniach higienicznych bez szkła.

Czujnik absorpcyjny bliskiej podczerwieni/światła widzialnego do kontroli barwy i czystości produktu

OUSAF22 służy do kontroli barwy i czystości produktu w strefach zagrożenia wybuchem i w procesach higienicznych.
 • Dokładny pomiar barwy i czystości: wyższa jakość produktu

 • Szybki i bezpośredni pomiar inline, bez kosztownego poboru próbek

 • Wynik pomiaru wg znormalizowanych skal barwnych (APHA/Hazen itd.)

 • Czujnik o małych wymaganiach konserwacyjnych, stabilna praca i długi okres eksploatacji

 • Doskonała selektywność filtrów zapewnia najwyższą liniowość

 • Możliwość stosowania w instalacjach czyszczenia CIP, sterylizacji parą (SIP)

 • Dopuszczenie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Elektroda szklana z technologią Memosens dedykowana dla branży chemicznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej i spożywczej

Ceragel CPS71D - Szklany, cyfrowy czujnik pH do wymagających aplikacji procesowych i zastosowań higienicznych
 • Odporność na silne kwasy i zasady oraz duże obciążenia organiczne

 • Kompatybilność z procesami czyszczenia CIP/SIP oraz sterylizacji w autoklawach

 • Nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego i akrylamidu

 • Maksymalne bezpieczeństwo procesu dzięki bezkontaktowej indukcyjnej transmisji sygnału

 • Możliwość predykcyjnej diagnostyki dzięki przechowywaniu danych czujnika i danych procesowych

 • Niższe koszty eksploatacyjne dzięki skróceniu do minimum czasu przestojów i wydłużeniu trwałości elektrody

Proces warzenia brzeczki piwnej w browarze. Punkty pomiarowe barwy i pH brzeczki.

System do pomiaru przewodności metodą indukcyjną dla aplikacji higienicznych i sterylnych

Smartec CLD134 to system pomiaru przewodności w aplikacjach higienicznych, zapewniający najwyższe bezpieczeństwo i jakość procesu.
 • Unikalna konstrukcja higieniczna wykluczająca ryzyko zanieczyszczenia produktu

 • Wszystkie stosowne certyfikaty wymagane w aplikacjach higienicznych

 • Potwierdzona biokompatybilność zgodnie z USP dla klasy VI

 • Zgodność z rozporządzeniem WE nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej i 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • Możliwość stosowania w instalacjach czyszczenia (CIP) i sterylizacji parą (SIP)

 • Wysoka trwałość dzięki hermetycznie szczelnej, bezspoinowej konstrukcji

Innowacyjny przepływomierz z kompaktowym przetwornikiem do wymagających zastosowań.

Zdjęcie przepływomierza Proline Promass Q 300 / 8Q3B z przyłączami kołnierzowymi i kompaktowym przetwornikiem
 • Najwyższa jakość pomiaru — wyjątkowa dokładność pomiaru masowego natężenia przepływu, objętościowego natężenia przepływu i gęstości

 • Optymalne parametry pracy dla cieczy zawierających gaz — technologia wzbudzania wieloczęstotliwościowego (MFT)

 • Mniej punktów pomiarowych w instalacji — pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

 • Niewielka przestrzeń montażowa — nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych

 • Pełny dostęp do informacji o procesie i diagnostycznych — liczne wejścia/wyjścia i elementy komunikacyjne dające możliwość tworzenia dowolnych kombinacji, w tym Ethernet

 • Mniejsza złożoność — możliwość tworzenia dowolnych kombinacji wejść/wyjść

 • Zintegrowana diagnostyka i weryfikacja — Technologia Heartbeat

Ekonomiczna metoda wyznaczania gęstości cieczy i stężenia roztworu oraz rozpoznawania rodzaju cieczy w instalacji

Przelicznik gęstości FML621
 • Możliwość pomiaru w zbiornikach i rurociągach - dowolna orientacja montażowa

 • Szeroki wybór przyłączy technologicznych - dopasowujesz czujnik do swoich wymagań montażowych

 • Jeden przelicznik FML621 służy do obsługi aż do 5 różnych punktów pomiarowych - zmniejszasz koszty inwestycji

 • Brak elementów ruchomych czujnika Liquiphant - zyskujesz bezobsługowość i wysoką trwałość

 • Funkcja zabezpieczenia przed suchobiegiem pompy lub przepełnieniem zbiornika

 • FML621 wykonuje szereg obliczeń (np. masa produktu, korekcja hydrostatycznego pomiaru poziomu, gęstość referencyjna itd.)

 • Wbudowany rejestrator danych: wsparcie podczas czynności diagnostycznych

Proces przygotowania i mieszania napojów bezalkoholowych. Najważniejsze parametry jakościowe to gęstość, przewodność i barwa - wszystkie one mogą być kontrolowane dzięki pomiarom inline.

Elektroda szklana z technologią Memosens dedykowana dla branży chemicznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej i spożywczej

Ceragel CPS71D - Szklany, cyfrowy czujnik pH do wymagających aplikacji procesowych i zastosowań higienicznych
 • Odporność na silne kwasy i zasady oraz duże obciążenia organiczne

 • Kompatybilność z procesami czyszczenia CIP/SIP oraz sterylizacji w autoklawach

 • Nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego i akrylamidu

 • Maksymalne bezpieczeństwo procesu dzięki bezkontaktowej indukcyjnej transmisji sygnału

 • Możliwość predykcyjnej diagnostyki dzięki przechowywaniu danych czujnika i danych procesowych

 • Niższe koszty eksploatacyjne dzięki skróceniu do minimum czasu przestojów i wydłużeniu trwałości elektrody

Wykorzystaj elektrodę Ceragel CPS71D w procesie odparowania wody z cukru.

Pomiar mętności i gęstości osadu metodą rozproszenia światła i gęstości optycznej

Czujnik OUSTF10 jest stosowany do pomiaru zawiesiny cząstek stałych, emulsji i cieczy niemieszających się z medium procesowym.
 • Dokładność i wysoka czułość pomiaru mętności: wyższa jakość produktu

 • Czujnik o małych wymaganiach konserwacyjnych, stabilna praca i długi okres eksploatacji

 • Filtr optyczny górnoprzepustowy NIR (opcja): minimalizacja błędów pomiarowych spowodowanych barwą medium

 • Niezawodne wykrywanie przecieków w wymiennikach ciepła

 • Możliwość stosowania w instalacjach czyszczenia CIP, sterylizacji parą (SIP)

 • Dopuszczenie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Odkryj nasz przyrząd do pomiaru mętności inline w procesie neutralizacji oleju jadalnego.

Innowacyjny przepływomierz z kompaktowym przetwornikiem do wymagających zastosowań.

Zdjęcie przepływomierza Proline Promass Q 300 / 8Q3B z przyłączami kołnierzowymi i kompaktowym przetwornikiem
 • Najwyższa jakość pomiaru — wyjątkowa dokładność pomiaru masowego natężenia przepływu, objętościowego natężenia przepływu i gęstości

 • Optymalne parametry pracy dla cieczy zawierających gaz — technologia wzbudzania wieloczęstotliwościowego (MFT)

 • Mniej punktów pomiarowych w instalacji — pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

 • Niewielka przestrzeń montażowa — nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych

 • Pełny dostęp do informacji o procesie i diagnostycznych — liczne wejścia/wyjścia i elementy komunikacyjne dające możliwość tworzenia dowolnych kombinacji, w tym Ethernet

 • Mniejsza złożoność — możliwość tworzenia dowolnych kombinacji wejść/wyjść

 • Zintegrowana diagnostyka i weryfikacja — Technologia Heartbeat

Skorzystaj z naszego przepływomierza Proline Promass Q300 do pomiarów inline w procesie odbioru mleka.

Korzyści

We współpracy z wieloma klientami nasi eksperci branżowi i specjaliści od aplikacji osiągnęli imponujące wyniki w zakresie wdrażania kontroli jakościowej inline. Wspólnie jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość produktu i zredukować straty produktu. Endress+Hauser zapewnia Twój sukces od samego początku. Naszym celem jest bycie wiarygodnym partnerem w każdy aspekcie Twojej produkcji.

 • 100%

  Ciągła informacja o procesie produkcyjnym dostępna w czasie rzeczywistym

 • 30%

  O tyle mniejsze jest ryzyko uzyskania produktu niezgodnego ze specyfikacją, dzięki pełnemu obrazowi procesu pomiędzy momentami poboru próbek.

 • 40%

  dłuższa żywotność

  czujników wykonanych w technologii Memonsens

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu