Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Efektywne wykorzystanie procesu napowietrzania w procesie oczyszczania ścieków

Zaawansowane pomiary tlenu oraz biogenów optymalizują proces napowietrzania.

Eksploatatorzy oczyszczalni ścieków zmagają się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest ciągła kontrola kosztów prowadzenia procesów w świetle stale zaostrzających się wymagań stawianych w pozwoleniach wodno- prawnych. Proces napowietrzania odpowiada za około 60% całkowitego zapotrzebowania oczyszczalni ścieków na energię elektryczną, która jest głównym kosztem części ściekowej. Dzięki wprowadzeniu pomiarów stężenia azotu amonowego oraz tlenu, możliwe jest poprawa jakości ścieków oczyszczonych, a także zmniejszenie kosztów zużycia energii.

Jak możemy pomóc

Nasze zaawansowane rozwiązania pomiarowe umożliwiają optymalizację procesu napowietrzania, redukowanie kosztów oraz zużycie odczynników chemicznych niezbędnych do utrzymania reżimu jakości ścieków oczyszczonych.

 • Zaawansowany monitoring niezbędnych parametrów do prowadzenia biologicznego oczyszczania ścieków

 • Sterowanie procesem nitryfikacji w celu redukcji azotu amonowego

 • Optymalna praca dmuchaw dzięki dokładnemu pomiarowi tlenu

Aplikacje pomiarowe

Uproszczone monitorowanie procesu napowietrzania

Aby prowadzić proces napowietrzania w sposób skuteczny oraz optymalny niezbędne jest monitorowanie takich parametrów jak tlen, pH, temperatura i zawiesina. Taki zestaw parametrów znacznie zwiększa przejrzystość w zarządzaniu nowoczesną oczyszczalnią ścieków.

Uproszczone monitorowanie procesu napowietrzania
Nasza wiedza ekspercka

Nasze w pełni zintegrowane rozwiązania do monitrowania oczyszczalni ścieków zmniejszają złożoność wymaganych w procesie napowietrzania punktów pomiarowych, umożliwiając niezawodne i wydajne zarządzanie instalacją.

 • Bezproblemowa konserwacja i kalibracja systemu monitorowania

 • Zarządzaj maksymalnie 8 punktami pomiarowymi o podobnych lub różnych parametrach dzięki naszemu wielokanałowemu przetwornikowi

 • Otwarte interfejsy komunikacyjne zapewniają integrację systemu i płynne działanie

Redukcja azotu amonowego

Pierwszym procesem usuwania azotu amonowego jest najbardziej kosztowna na oczyszczalni faza nitryfikacji. Dokładne monitorowanie tego procesu pozwala na generowanie oszczędności. Należy również wziąć pod uwagę iż samo utrzymanie urządzeń pomiarowych niesie ze sobą koszty utrzymania.

Redukcja azotu amonowego
Nasza wiedza ekspercka

Nasze niezawodne, łatwe w użyciu i trwałe technologie pomiaru azotu amonowego umożliwiają operatorowi na wczesną reakcję na zwiększanie lub zmniejszanie ilości dopływającego ładunku.

 • Integracja niezawodnych czujników o wysokiej powtarzalności

 • Obserwacja poprzez łatwe w użyciu urządzenia pomiarowe

 • Zoptymalizowane koszty utrzymania dzięki łatwej konserwacji i mniejszej liczbie materiałów eksploatacyjnych

Dokładny pomiar tlenu rozpuszczonego

Monitorowanie i utrzymywanie poziomu tlenu niezbędnego do skutecznego procesu napowietrzania jest istotne dla usuwania azotu amonowego ze ścieków. Operatorzy oczyszczalni polegają na szybkim czasie odpowiedzi i niskich nakładach na eksploatację.

Dokładny pomiar tlenu rozpuszczonego
Nasza wiedza ekspercka

Nasze systemy do monitoringu tlenu są łatwe w uruchomieniu oraz w eksploatacji dostarczając dokładnych i stabilnych pomiarów.

 • Poziom tlenu w komorze utrzymywany jest poprzez porównywanie zadanej wartości oraz aktualnie mierzonej

 • Optyczne i amperometryczne czujniki pomiarowe w zależności od twoich oczekiwań

 • Optymalne sterowanie praca dmuchaw dla zapewnienia warunków sprzyjających nitryfikacji

Dowiedz się więcej o procesach w oczyszczalni ścieków

Proces oczyszczania ścieków ©Endress+Hauser
Oczyszczanie mechaniczne ©Endress+Hauser

Korzyści

Endress+Hauser oferuje pełną gamę przyrządów wykorzystujących różne zasady pomiaru. W połączeniu z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi można niezawodnie i dokładnie monitorować nawet złożone procesy oczyszczania biologicznego, jednocześnie poprawiać efektywność i ograniczać koszty. Inżynierowie naszego serwisu świadczą fachowe usługi uruchomieniowe oraz późniejsze, regularne przeglądy okresowe w całym cyklu eksploatacji.

 • 30%

  niższe koszty zużycia energii dzięki naszemu rozwiązaniu do sterowania procesem napowietrzania

 • 7000+

  patentów i wniosków patentowych

 • 10 milionów

  urządzeń zainstalowanych na całym świecie

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu