Gospodarka osadowa - bezpieczna i efektywna

Zagospodarowanie osadów jest obecnie jednym z największych wyzwań stojących przed eksploatatorami oczyszczalni ścieków.

Na całym świecie obserwuje się silny trend związany z zagospodarowaniem osadów ściekowych. Głównym powodem jest zaostrzenie przepisów, które ograniczają wykorzystanie rolnicze czy też w rekultywacji terenów. Dlatego osady ściekowe stają się znaczącym czynnikiem kosztowym dla operatorów oczyszczalni. Obecne na rynku technologie pozwalają na zmniejszenie ilości osadów poprzez ich fermentację czy tez hydrolizę. Przetwarzanie osadu może zapewnić korzyści finansowe poprzez zmniejszenie ilości osadu o około 50%, oraz wytwarzanie energii w postaci biogazu.

Optymalizacja procesów przetwarzania osadu

Aby uzyskać osad w formie możliwej do transportu lub dalszej obróbki termicznej w suszarni a później spalarni, niezbędne jest jego odwodnienie. Proces odwadniania musi być jednak ściśle monitorowany, aby zapewnić prawidłowe parametry procesu oraz uniknąć nadmiernego zużycia polielektrolitu. Kolejnym zagadnieniem jest kontrolowanie procesu fermentacji metanowej osadu w celu wytworzenia biogazu — bakterie beztlenowe potrzebują bowiem stabilnych warunków pracy.

 • Popraw efektywność odwadniania i zredukuj zużycie polielektrolitu dzięki przepływomierzowi masowemu Coriolisa

 • Kontroluj pracę jednostek kogeneracji dzięki unikalnej ofercie urządzeń do pomiaru biogazu

 • Monitoruj proces fermentacji metanowej oraz wykrywaj niepożądane zjawiska jak pianę czy zakwaszenie korzystając z naszej kompleksowej oferty

Dowiedz się więcej na temat procesów przeróbki osadu

Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków ©Endress+Hauser
Wirówka odwadniajaca osad ©Endress+Hauser
Kontrola pracy zamknietej komory fermentacyjnej ©Endress+Hauser

Sterowanie procesem odwadniania osadu i fermentacji metanowej

Stacja dozowania polimeru

Przygotowanie i dozowanie polielektrolitu

Roztwory polimerowe wspomagające odwadnianie osadu są rozcieńczane w miejscu wykorzystania. Celem roztwarzania jest takie dostosowanie stężenia, by uzyskiwać satysfakcjonujące i stabilne wyniki odwadniania. W celu zapewnienia właściwej proporcji koncentratu oraz wody, a w końcu stężenia gotowego polielektrolitu stosuje przepływomierze. Przepływomierze od Endress+Hauser z odpornymi chemicznie częściami zwilżanymi jak wykładzina czy elektrody, już wielokrotnie sprawdziły się w tej aplikacji.

Prasa taśmowa

Poprawa efektów odwadniania

W trakcie eksploatacji stężenie przygotowanego roztworu polimeru, zmienia się. Skutkiem może być niewłaściwa proporcja w stosunku do suchej masy zawartej w odwadnianym osadzie. Rozwiązaniem problemu jest przepływomierz masowy Coriolisa, który jednocześnie mierzy gęstość. Mając przepływ masowy oraz gęstość sterownik obliczy wartość zadana dla pompy dozującej, a tym samym zapewnione zostanie efektywne i ekonomiczne odwadnianie.

Wirówka do odwadniania osadu

Zawiesina a pomiar gęstości osadu

Aby uzyskać optymalne wyniki odwadniania, konieczne jest kontrolowanie stężenia podawanego osadu. Często stosowanym rozwiązaniem jest połączenie pomiaru przepływu objętościowego przepływomierzem magnetycznzm z czujnikiem optycznym gestości osadu. Kombinacja taka jest w większości przypadków dobrym rozwiazaniem. Należy jednak mieć na uwadzę ograniczenia sondy optycznej wynikajacej z fizyki tego pomiaru, takie jak okresowe czyszczenie czy.błędne wskazania przy bardzo ciemnym osadzie. Jednoczesny pomiar gęstości oraz masy za pomocą przepływomierza Coriolisa to sprawdzona alternatywa gwarantująca stabilne, satysfakcjonujące odwadnianie osadu.

Zbiorniki magazynowe

Bakterie beztlenowe potrzebują stabilnych warunków

Proces fermentacji metanowej, przeprowadzanych przez mikroorganizmy anaerobowe przebiega w ściśle określonych warunkach. Oznacza to, że układ sterowanie procesem musi gwarantować:

 • Stałą temperaturę i zbliżoną do obojętnej wartość pH

 • Brak światła i tlenu

 • Odpowiedni skład dodawanego substratu

 • Właściwy czas przetrzymania

 • Monitorowanie ilości i składu wytwarzanego biogazu

Przepływomierz ultradźwiękowy biogazu

Dokładny pomiar przepływu i stężenia metanu w mokrym biogazie

Natężenie przepływu biogazu oraz stężenie metanu to najważniejsze parametry, które mierzone jako pierwsze wskazują na nieprawidłowości procesu beztlenowej fermentacji osadu. Warunki panujące w rurociągu tuż za ujęciem biogazu takie jak: duża dynamika prędkości przepływu, nasycenie parą wodną, kondensacja, zmieniające się stężenie metanu i skrajnie niskie ciśnienie sprawiają, że pomiar tych parametrów przy użyciu większości urządzeń jest bardzo utrudniony. Nasze unikalne przepływomierze ultradźwiękowe stworzone właśnie do tej aplikacji pozwalają na pełną kontrolę produkowanego biogazu, dla każdej z komór fermentacyjnych indywidualnie.

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Odpowiednia równowaga między przestrzeganiem przepisów prawa a efektywnością ekonomiczną jest obecnie jednym z głównych problemów eksploatatorów oczyszczalni ścieków. Nasi eksperci skupieni na branży wodno-ściekowej są dostępni na całym świecie, znają lokalne wymagania i mogą przekazać konkretne zalecenia, jak usprawnić dany proces. Dzięki ich rozległej wiedzy oraz naszej szerokiej ofercie przyrządów pomiarowych ciągle współpracujemy z naszymi klientami aby uzyskać optymalne wyniki.

 • 20%

  oszczędność kosztów dzięki mniejszemu zużyciu polielektrolitu

 • +13.000

  pracowników na całym świecie

 • 60+

  lat doświadczenia w dziedzinie aparatury pomiarowej