Zwiększ efektywność instalacji uzdatniania wody metodą filtracji membranowej

Aby zapewnić wysoką jakość permeatu i dyspozycyjność instalacji membranowych, należy ściśle monitorować proces filtracji

Odsalanie wody morskiej, uzdatnianie wody w obiegach zamknietych oraz inne nowoczesne procesy oczyszczania wody bazują na filtracji membranowej. Technologia ta sprawdziła się oraz okazała się wysoce niezawodna. Coraz częściej wprowadza się je do zastosowań komercyjnych. Jednym z celów ekonomicznej eksploatacji jest znalezienie równowagi pomiedzy maksymalnym wydłużeniem cyklu pracy pomiedzy czyszczeniami, przy jednoczesnym unikaniu nieodwracalnych uszkodzeń i zatorów w membranie.

Nasza oferta

Jakość permeatu oraz niezawodność instalacji to dwa główne cele podczas eksploatacji filtrów membranowych. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym realizowane jest przy uzyciu przetworników cisnienia i różnicy cisnień. Pomiary przepływu służą do monitorowania efektywności instalacji. Dzięki dokładnym pomiarom jakości wody na wlocie do instalacji można zredukować procesy powstawania osadów i kamienia.

 • Dokładny pomiar ciśnienia

 • Monitorowanie jakości wody

Schemat układu filtracji membranowej

Filtracja membranowa ©Endress+Hauser

Optymalizacja procesu filtracji membranowej

Przetwornik ciśnienia w stosie do filtracji membranowej

Pomiar ciśnienia ma kluczowe znaczenie dla ochrony membran

Pomiar ciśnienia na wlocie instalacji pozwala potwierdzić, że filtracja przebiega prawidłowo, a także szybko wykrywać wszelkie skoki ciśnienia, a tym samym uchronić filtr przed uszkodzeniem. Przetworniki ciśnienia muszą posiadać najlepszą stabilność długoterminową, dającą wiarygodność wskazań bez dryftu pomiarowego. Ze względu na możliwość występowania skoków ciśnienia od czujnika wymagana jest wysoka odporność na przeciążenia. Ważnym elementem eksploatacji jest również unifikacja urządzeń oraz możliwość wyposażenia od jednego dostawcy.

Kontrola jakości uzdatnianej wody

Kontrola jakości uzdatnianej wody

Do kontrolowania jakości wody na wlocie do instalacji membranowej służą parametry: pH, mętność, chlor, absorbancja 254 nm, przewodność oraz redoks. Wymagania jakie muszą spełniać urządzenia pomiarowe to: stabilność długoterminowa, niezawodność, niskie nakłady na konserwację, łatwe wzorcowanie oraz szybki dostęp do dokumentacji. Panele analityczne od Endress + Hauser wyposażone są w pomiary dopasowywane do żądań klienta. Instalowane poza obiegiem głównym wody zapewniają łatwe uruchamianie i obsługę. Technologia cyfrowa Memosens pozwala natomiast w wygodny sposób wykonywać oraz dokumentować czynności wzorcowania czujników.

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Endress+Hauser upraszcza nawet skomplikowane instalacje z wieloma mierzonymi parametrami. Jest to możliwe dzięki naszej bogatej ofercie urządzeń pomiarowych oraz innowacyjnych technologii takich jak Hearbeat czy Memosens. Rozwiązania te wprowadzą Cię w świat cyfrowej przyszłości. W rezultacie nie tylko pomożemy Ci zapewnić dyspozycyjność systemu uzdatniania wody metodą filtracji membranowej i wysoką jakość permeatu, lecz także zredukować koszty eksploatacji.

 • 40%

  dłuższy czas eksploatacji czujników dzięki Memosens

 • 250 000

  czujników z Memosens zainstalowanych na całym świecie

 • 10 mln

  urządzeń zainstalowanych na całym świecie