Efektywne uzdatnianie gazu ziemnego

Pomiary analityczne służące kontroli jakości na instalacjach uzdatniania gazu ziemnego

Gaz ziemny, stanowiący trzecie źródło energii w skali globalnej, odgrywa kluczową rolę we współczesnym przemyśle. Przewiduje się, że globalne zapotrzebowanie na energię będzie nadal zaspokajane głównie przez paliwa kopalne, a znaczenie gazu ziemnego będzie stale rosnąć. Stacje uzdatniania gazu ziemnego realizują wiele etapów jego oczyszczania, aby usunąć składniki kwaśne i inne zanieczyszczania. Jak monitorujesz zawartość H2O, H2S, CO2 i O2 w gazie ziemnym?

Analizatory laserowe składu gazu ziemnego

Analizatory wykorzystujące metodę spektroskopii laserowej (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy, TDLAS), oferowane przez jednego z naszych partnerów, firmę SpectraSensors, wykonują w czasie rzeczywistym pomiary zanieczyszczeń w strumieniach gazu ziemnego na poziomach niższych niż ppm do zawartości liczonych na poziomach procentowych. Wyjątkowa konstrukcja takich analizatorów ma wiele zalet, wyróżniających je na tle systemów konkurencyjnych do kontroli ilości H2O, H2S i CO2 w gazie ziemnym i kondensatów węglowodorowych (NGL).

 • SpectraSensors: wyjątkowo krótki czas odpowiedzi analizatorów

 • Spektroskopia laserowa selektywnie mierzy ilość analitu w gazie ziemnym

 • Wzorcowania w miejscu pracy analizatora nie są wymagane

 • Przeznaczone do pracy w trudnych środowiskach (warunki morskie, niskie temperatury)

 • Niskie koszty operacyjne — brak konieczności stosowania materiałów eksploatacyjnych

Przeglądaj schematy technologiczne, aby dowiedzieć się więcej

Uzdatnianie i dystrybucja gazu ziemnego ©Endress+Hauser
Oczyszczanie aminowe gazu ziemnego ©Endress+Hauser

Aplikacje pomiarowe w uzdatnianiu gazu ziemnego

Zdjęcie instalacji przetwarzania gazu ziemnego

Uzdatnianie gazu ziemnego

Surowy gaz ziemny jest złożoną mieszaniną metanu (CH4), kondensatów węglowodorowych (pochodne gazu ziemnego – NGL), wody oraz zanieczyszczeń; siarkowodoru (H2S) i dwutlenku węgla (CO2). Skład gazu zależy od złóż geologicznych, z których jest wydobywany. Niezbędne jest korzystanie z niezawodnych rozwiązań, które pomagają w sposób efektywny kontrolować proces separacji metanu od innych węglowodorów, wody i zanieczyszczeń.

Zdjęcie instalacji do oczyszczania aminowego gazu ziemnego

Oczyszczanie aminowe i usuwanie siarkowodoru z gazu ziemnego

Surowy gaz ziemny z różnych złóż zawiera domieszki o odczynie kwaśnym (H2S i CO2). Proces „słodzenia” gazu polega na ich usuwaniu za pomocą tzw. oczyszczania aminowego, które wyodrębnia H2S i CO2. Podczas pracy instalacji kwaśny gaz ziemny ma kontakt z wodnym roztworem aminy, który usuwa H2S i CO2w wyniku reakcji chemicznych i absorpcji. Zapewniamy rozwiązania, służące do pomiaru stężenia domieszek kwaśnych w surowym gazie ziemnym na wlocie i uzdatnionym na wylocie stacji oczyszczania aminowego w celu optymalizacji pracy instalacji.

Zbiorniki osuszania gazu ziemnego z użyciem sit molekularnych

Osuszanie gazu ziemnego z użyciem sit molekularnych

„Słodki” gaz ziemny, opuszczający instalację oczyszczania aminowego, jest nasycony parą wodną. Część wody może być usuwana przez przekazywanie wilgotnego gazu do bębna separacyjnego, a następnie poddawaniu go sprężaniu i chłodzeniu. Odwadnianie z użyciem sit molekularnych w takich sytuacjach pozwala uzyskiwać bardzo niskie stężenia H2O (< 0,1 ppm), wymagane do realizacji procesów skraplania niskotemperaturowego NGL oraz LNG. Nasze analizatory pomagają w realizacji tego zadania, zapewniając detekcję nieprawidłowości w złożach sita molekularnego.

 • Opatentowana metoda spektroskopii różnicowej pozwala mierzyć ilość H2O na poziomach niższych niż ppm

 • Pomiar laserowy jest wysoce dokładny i selektywny w odniesieniu do zawartości H2O w gazie ziemnym

 • Wbudowana rura separacyjna pozwala na automatyczne kontrole walidacyjne analizatora

 • Przeczytaj notę aplikacyjną o zastosowaniu naszego analizatora w pomiarze H2S na wylocie ze zbiorników z sitem molekularnym osuszających gaz ziemny

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Dzięki naszym mobilnym, wysoce wykwalifikowanym pracownikom w zakresie analizy gazów pomagamy Klientom w zwiększaniu dyspozycyjności, efektywności i bezpieczeństwa instalacji procesowych. Nasze produkty są wykorzystywane przy uzdatnianiu, transporcie, magazynowaniu i dystrybucji gazu ziemnego, w procesach przetwarzania gazu, oczyszczania, obróbki petrochemicznej oraz w masowej produkcji gazu.

 • +20%

  — o tyle wydłuża się cykl eksploatacji między regeneracjami złoża sita molekularnego dzięki stosowaniu metody TDLAS.

 • 400 tys. USD

  — tyle wynoszą oszczędności uzyskane dzięki uniknięciu 2-dniowego przestoju, potrzebnego na ponowne zainstalowanie sita molekularnego.