Separacja węglowodorów, wody i sedymentacja osadów w branży naftowo-gazowej

Pełna kontrola poprzez monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym, nawet w zmiennych warunkach i po zmianie surowca.

Kontrola procesu separacji płynnego węglowodoru od wody i sedymentujących osadów może być utrudniona. Aby zapewnić optymalną wydajność procesów separacji, niezbędne są rzetelne dane, dotyczące kluczowych parametrów procesu, takich jak temperatura, ciśnienie, poziom, natężenie przepływu i rozdział warstw. Ten ostatni może być względnie łatwy w opomiarowaniu lub bardzo złożony, a zależy to od warunków technologicznych w separatorze.

Nasza oferta

Jedynym skutecznym sposobem kontroli separacji węglowodorów, wody, gazu i sedymentacji jest pomiar poszczególnych warstw. Często wyraźne rozdzielenie warstw nie występuje — jedna warstwa stopniowo przechodzi w drugą. Identyfikacja grubości i położenia różnych warstw jest niezbędna do sterowania dozowaniem demulgatorów i środków przeciwpiennych. Typowe rozwiązanie do pomiaru poziomu i rozdziału warstw byłoby zatem nieskuteczne. Oferujemy:

 • Najlepsze w swojej klasie oprzyrządowanie do pomiaru wszystkich zmiennych procesowych

 • Otwarte standardy komunikacji z systemem DCS/PLC, gwarantujące elastyczność w dopasowaniu do warstwy fizycznej systemu sterowania

 • Spójną jakość produktów

 • Łatwą modernizację istniejącego rozwiązania do pomiaru profilu gęstości

 • Zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska

Dowiedz się, jak zwiększać wydajność procesu separacji węglowodorów i wody

Schemat procesu typowej separacji frakcji ropy naftowej i wody ©Endress+Hauser

Proces typowej separacji frakcji ropy naftowej i wody

Proces separacji ciężkich i pośrednich frakcji węglowodorów oraz wody ©Endress+Hauser

Proces separacji ciężkich i pośrednich frakcji węglowodorów oraz wody

Proces separacji wielofrakcyjnej węglowodorów, sedymentacja osadów i wody ©Endress+Hauser

Proces separacji wielofrakcyjnej węglowodorów, sedymentacja osadów i wody

Schemat procesu separacji lekkich węglowodorów i wody ©Endress+Hauser

Schemat procesu separacji lekkich węglowodorów i wody

Warianty procesów przemysłowych separacji węglowodrów i wody

Separatory bardzo ciężkich i ciężkich frakcji węglowodorów

Separacja bardzo ciężkich i ciężkich frakcji węglowodorów

Bardzo ciężkie frakcje: < API 10 (>1000 kg/m³). Ciężkie fkacje: > API 10–22,3 (>920 kg/m³). Możliwości tradycyjnych technologii pomiarowych są ograniczone w przypadku procesów separacji bardzo ciężkich i ciężkich frakcji węglowodorów. Nie dostarczają one wymaganych informacji i muszą być instalowane wewnątrz separatora, przez co są podatne na zanieczyszczenia. Nasz system do izotopowego pomiaru profilu gęstości to bardzo korzystne rozwiązanie, instalowane całkowicie poza zbiornikiem, przez co nie zakłóca procesu separacji i pozwala na ograniczenie kosztów.

Typowe separatory pośrednich frakcji węglowodorów i wody

Typowa separacja pośrednich frakcji węglowodorów i wody

Frakcje pośrednie: API 31,1–22,3 (870–920 kg/m³). W trakcie procesu separacji pośrednich frakcji węglowodorów niezwykle trudno zmierzyć dokładnie łączny poziom i rozdział warstw cieczy za pomocą jednego urządzenia. W takich przypadkach często tworzy się warstwa emulsji — jeżeli jej grubość przekracza 50 mm, to typowa sonda radarowa z falowodem nie jest w stanie określić rozdziału warstw. W naszej ofercie posiadamy technologię, zaprojektowaną specjalnie w celu rozwiązania tego problemu: wieloparametrowy system, oparty na metodzie radarowej i pojemnościowej, który minimalizuje czas przestojów.

Separatory lekkich frakcji węglowodorów i wody

Separacja lekkich frakcji węglowodorów i wody

Frakcje lekkie: API 45–31,1 (<870 kg/m³). Większość stosowanych obecnie separatorów frakcji lekkich węglowodorów jest wyposażona w mechaniczne, nurnikowe lub pływakowe urządzenia do kontroli poziomu i rozdziału warstw cieczy. Wymagają one wysokich nakładów na utrzymanie w dyspozycyjności i podlegają kalibracji na konkretną gęstość frakcji. Każda zmiana technologiczna wymaga rekalibracji lub wymiany urządzenia pomiarowego. Nasze radarowe sondy poziomu i rozdziału warstw cieczy usuwają te problemy i gwarantują dokładne oraz powtarzalne pomiary.

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Twoim głównym celem jest wydobycie maksymalnej ilości surowców, a naszym celem jest wspieranie Cię w tym procesie. Nasze rozwiązania do automatyzacji procesów pomagają w utrzymaniu bezpieczeństwa, wydajności i ochrony środowiska. Gdy doświadczony pracownik odchodzi na emeryturę, to trudno jest go zastąpić i zatrzymać w firmie posiadaną przez niego wiedzę specjalistyczną. Nasz dział serwisu oferuje szczegółową wiedzę z zakresu eksploatacji, przeglądów, uruchomień i wzorcowania urządzeń pomiarowych, a także prowadzi szkolenia Twoich nowych pracowników.

 • 300+

  systemów do radiometrycznego pomiaru rozdziału warstw i profilu gęstości zainstalowanych na całym świecie

 • 8500 l

  (10%) demulgatorów zaoszczędzonych rocznie

 • 5%

  zmniejszone ryzyko spieniania wewnątrz separatora