Optymalizacja produkcji w rafinerii ropy naftowej

Główne procesy technologiczne w rafineriach opierają się na intensywnych reakcjach termicznych i separacji frakcyjnej węglowodorów

Wdrożenie nowych norm ochrony środowiska wprowadziło wysokie wymagania inwestycyjne i zwiększyło zużycie wodoru w przypadku paliw niskosiarkowych. Normy te wymagają ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza (NOx), skutkując kosztownymi modernizacjami urządzeń technologicznych. Realizując je warto zwracać uwagę na kwestie bezpieczeństwa i optymalizacji kosztów poprzez zwiększenie niezawodności pojedynczych urządzeń i całej rafinerii, zmniejszanie zużycia energii oraz ograniczanie strat produktowych.

Zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa

Pod wpływem ciepła, wysokiego ciśnienia i zachodzących reakcji chemicznych ropa naftowa jest przetwarzana na setki produktów rafinacyjnych. Potrzebujesz urządzeń pomiarowych i rozwiązań w zakresie automatyki, które umożliwią kontrolę i realizację złożonych procesów rafinacji. Poza dbałością o ochronę środowiska musisz zająć się też kwestią zabezpieczenia środków produkcji. Oferowane przez nas produkty pomagają:

 • zwiększać efektywność i dyspozycyjność instalacji produkcyjnej,

 • poprawiać bezpieczeństwo w rafinerii zgodnie z wytycznymi BHPiOŚ,

 • obniżyć koszty utrzymania ruchu.

Przegląd procesów technologicznych i typowych aplikacji pomiarowych

Mapa procesu rafinacji ©Endress+Hauser

Proces rafinacji

Mapa procesu zachodzącego w kolumnie destylacyjnej w rafinerii ©Endress+Hauser

Kolumna destylacyjna

Mapa procesów związanych hydroodsiarczaniem ©Endress+Hauser

Hydroodsiarczanie

Produkcja i dystrybucja pary wodnej ©Endress+Hauser

Proces produkcji i dystrybucji pary wodnej

Kontrola kluczowych procesów technologicznych i osiąganie celów produkcyjnych

Kolumny destylacyjne w rafinerii

Pomiary w kolumnach destylacyjnych surowca

Zapewnienie dokładnych i niezawodnych pomiarów w kolumnie destylacyjnej ma podstawowe znaczenie dla rentowności, osiągania celów produkcyjnych oraz planowania. Należy maksymalnie zwiększyć strumień przepływu surowca a jednocześnie zapewnić, aby mieszanka różnych gatunków ropy spełniała normy ochrony środowiska. Problemy mogą prowadzić do kosztownych przestojów. To właśnie w tym miejscu nasz doświadczony zespół inżynierów jest w stanie udzielić pomocy w doborze odpowiedniej aparatury dla odpowiedzialnych punktów pomiarowych, np. radarowej sondy poziomu i rozdziału warstw (Levelflex).

 • Wysoka dyspozycyjność i niezawodność pomiaru

 • Minimalizacja zagrożeń służy zwiększaniu bezpieczeństwa

 • Obniżony całkowity koszt utrzymania

Odsiarczanie, zapobieganie tworzeniu się kanałów i gorących punktów w hydrorafinatorze

Odsiarczanie: pomiary temperatury w reaktorze hydrorafinacji

Ze względu na przepisy ochrony środowiska zawartość siarki w olejach bazowych musi być ograniczana. Wymóg ten można spełnić jedynie w wyniku odsiarczania katalitycznego w hydrorafinatorze. Sprawdzony w wielu zastosowaniach na całym świecie, wielopunktowy system do pomiaru temperatury MultiSens Flex składa się z pojedynczych czujników, zamontowanych w indywidualnych pochwach. System określa przestrzenny profil temperatury w reaktorze za pomocą wielu czujników wymagając do montażu minimalnej liczby króćców pomiarowych.

 • Termopary można wyciągać i wymieniać podczas eksploatacji reaktora, co pozwala unikać nieplanowanych przestojów

 • Kompletne rozwiązanie inżynierskie od jednego dostawcy, dopasowane do Twoich potrzeb

 • Większa efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo

Ciągłe ograniczanie kosztów dzięki monitorowaniu zużycia paliwa lub sprawności kotła

Monitorowanie sprawności kotłów parowych procentuje

Rocznie typowy kocioł parowy zużywa paliwo, którego koszt kilkukrotnie przekracza wartość początkową inwestycji. Jednak koszt kotła można być nawet 5-krotnie niższy niż wartość tego paliwa. W rezultacie różnica nawet o kilka punktów procentowych w sprawności kotła będzie skutkować znacznymi oszczędnościami. Nasze rozwiązania Smart Scale do kontroli bilansu energetycznego pomaga monitorować sprawność kotła.

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Kierownicy produkcji są poddawani stale rosnącej presji minimalizowania kosztów, zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz emisji zanieczyszczeń, przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności. Potrzebny jest do tego rzetelny partner, gotowy do długofalowej współpracy. Nasz doświadczony zespół inżynierów jest w stanie udzielić pomocy w doborze odpowiedniej aparatury dla wszystkich krytycznych punktów pomiarowych, w znaczny sposób eliminując ryzyko w postaci czynnika ludzkiego.

 • 50%

  oszczędności w zakresie kosztów działalności produkcyjnej dzięki systemom do pomiaru elektrycznej różnicy ciśnień.

 • Do 50

  punktów pomiarowych temperatury na jednym przyłączu procesowym można swobodnie zabudować w reaktorze z nieruchomym złożem katalizatora. W rezultacie zyskujesz wiedzę na temat rzeczywistego potencjału optymalizacji procesu i możesz prognozować żywotność tego złoża.

 • 5–15%

  szacunkowy poziom oszczędności dzięki zdalnym rozwiązaniom do zarządzania zużyciem energii.