Automatyka procesów magazynowania i dystrybucji paliw

Inteligentne systemy zarządzania minimalizują zagrożenia dla ludzi, środowiska i aktywów

Wymagania rynkowe w branży naftowo-gazowej ulegają zmianie. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat świat wielokrotnie przekonał się o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo. Kluczowe znaczenie ma właściwe zabezpieczenie procesów technologicznych i transakcyjnych, a także wydajność. Istotna jest też maksymalizacja wykorzystania całej pojemności istniejących zbiorników, a odpowiednie systemy do zarządzania stanem magazynowym, do wydawania towarów i rozliczeń akcyzowych na terminalach paliwowych i pojazdach transportowych muszą nadążać za zmianami na rynku.

Bezpieczeństwo to wybór a nie przypadek

Nasza dobra reputacja jest wynikiem wiedzy o branżach przemysłu, a także kreatywności i zaangażowania pracowników. Wierzymy w długofalowe relacje z Klientami, dlatego oferujemy im to, co spełnia ich indywidualne wymagania. Od podstawowej kontroli napełnienia zbiorników i silosów po wysoce dokładne systemy rozliczeniowe oraz automatyzację terminali — oferujemy pełną gamę technologii, skalowalnych pakietów oprogramowania oraz wdrażanie jednorodnych rozwiązań operacyjnych i zabezpieczających, zapewniających łatwą i bezpieczną kontrolę procesów magazynowania i dystrybucji weglowodorów.

 • Zgodność z uznawanymi na całym świecie normami i zaleceniami, takimi jak: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE 250+

 • Linie produktowe certyfikowane zgodnie z normami dla stref zagrożonych wybuchem, takimi jak: ATEX, FM, TIIS — bezpieczna konstrukcja urządzeń

 • Nowoczesna technologia – PN-EN 61508 SIL 2 i do SIL 3 dla zastosowań wykorzystujących redundancję homogeniczną

Większe bezpieczeństwo w obszarach magazynowania i dystrybucji

Mapa procesów związanych z magazynowaniem i dystrybucją ©Endress+Hauser

Magazynowanie i dystrybucja

System zapobiegający przelaniu zbiornika —  mapa procesu z parametrami ©Endress+Hauser

Bezpieczne monitorowanie zbiornika i zapobieganie niebezpiecznemu przelaniu dzięki zautomatyzowanemu i inteligentnemu systemowi.

Grafika przedstawiająca system pomiarów rozliczeniowych podczas załadunku statku. ©Endress+Hauser

Większa szybkość, wiarygodność i bezpieczeństwo transakcji dzięki zastosowaniu systemu pomiarów rozliczeniowych podczas załadunku statku.

Grafika przedstawiająca system pomiarów rozliczeniowych podczas załadunku cystern drogowych lub kolejowych. ©Endress+Hauser

Bezpieczny załadunek i przeładunek cystern drogowych lub kolejowych dzięki systemowi do pomiarów rozliczeniowych.

Grafika przedstawiająca proces tankowania paliwa bunkrowego ©Endress+Hauser

Dokładne tankowanie paliwa bunkrowego: bezpośredni pomiar masy bez przeliczania na bazie objętości oraz większe bezpieczeństwo dzięki plombom na poszczególnych urządzeniach i w systemie nadrzędnym, które chronią przed nieautoryzowanym dostępem.

Niezawodność i bezpieczeństwo pomiarów

Instalacja pomiarowa do wydawania węglowodorów z przepływomierzami Coriolisa Promass 84F do rozliczeń akcyzowych

Pomiary rozliczeniowe

Certyfikowane rozwiązanie do pomiarów rozliczeniowych, zapewniające większą transparentność i spokojną pracę. Rozliczenia fiskalne na bazie załadunku i rozładunku mogą być niedokładne lub podważane przez kontrahenta. Potrafimy pomóc stawić czoła tym wyzwaniom. Nasze wysoce dokładne i niezawodne przepływomierze masowe Coriolisa wymagają minimalnych zabiegów w zakresie konserwacji i ponownego wzorcowania. Mierniki, dzięki dużym średnicom czujników, pozwalają dziennie obsłużyć większą liczbę statków lub cystern transportowych — w ten sposób zwiększa się wydajność, a jednocześnie zagwarantowane są dokładność, transparentność i bezpieczeństwo.

 • Bezpieczniejszy załadunek dzięki większej odporności na bąble gazu w cieczy w porównaniu do przepływomierzy mechanicznych

 • Terminowa i zgodna z zaplanowanym budżetem modernizacja instalacji wydawczej dzięki profesjonalnemu zarządzaniu jej uruchomieniem przez wykonawcę

Proces dokadnego tankowania paliwa bunkrowego.

System do pomiaru paliwa bunkrowego

Zastąpienie tradycyjnych urządzeń pomiarowych systemem do pomiaru paliwa bunkrowego, zawierającym przepływomierze Coriolisa zapewnia większą transparentność. System ten gwarantuje kompensację występowania korków powietrznych podczas opróżniania zbiorników. Poszczególne parametry procesowe są monitorowane jednocześnie podczas procesu tankowania i wyświetlane jako „profile zaadunku” na panelu sterowania. Nabywca oraz zbywca mają zapewnioną pełną przejrzystość przed, podczas i po tankowaniu.

 • Zwiększona zyskowność

 • Zwiększone bezpieczeństwo pomiarów

 • Większe zaufanie

Park zbiorników magazynowych z węglowodorami w rafinerii

System zapobiegający przelaniu zbiorników magazynowych

Ryzyko przepełnienia zbiorników to typowy problem, z którym mierzą się zespoły kierownicze terminali magazynowych na całym świecie. Rozwiązaniem jest modernizacja istniejącego systemu, który zapobiega przelaniu. Jak radzisz sobie z tym wyzwaniem? Aby spełnić oczekiwania Klientów, wspólnie z Rockwell Automation oferujemy wstępnie skonfigurowany system z certyfikatem nienaruszalności bezpieczeństwa dla całej pętli blokadowej, wydanym przez niezaleznego audytora — od podsystemu czujników przez podsystem logiczny aż do urządzeń wykonawczych. Rozwiązanie to wdrożono zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi oraz normami API 2350 i PN-EN 61511.

 • Zwiększenie stopnia integracji i niezawodności systemu

 • Obniżenie ryzyka operacyjnego

 • Skrócenie czasu projektowania i uruchamiania

 • Obniżenie kosztów konserwacji

Automatyka terminali paliwowychi wg Endress+Hauser

Zarządzanie terminalem paliwowym

Dziś znaczenie automatyzacji terminali jest dużo większe niż w przeszłości. Jest to wynik zmian rynkowych, rosnącej w siłę konkurencji, a także nowych przepisów i oczekiwań społecznych. Oferujemy systemy automatyki dla terminali paliwowych do wszystkich zadań: załadunku cystern drogowych, kolejowych, statków, barek, rozliczeń w składach podatkowych, do zarządzania flotą cystern drogowych Klientów i do komunikacji z systemami finansowo-księgowymi (ERP itp.), jak również skalowane rozwiązania od prostych, samodzielnych stacji wydawczych dla małych terminali magazynowych do złożonych systemów typu serwer-klient dla dużych parków zbiornikowych.

 • Obniżenie kosztów instalacji, eksploatacji i konserwacji

 • Skidy do pomiarów rozliczeniowych zgodne z normami API oraz MID

 • Większa dokładność pomiaru strumienia masy i objętości

Przeglądaj naszą ofertę!

Spotkaj się z ekspertem

Korzyści

Stale optymalizujemy nasze procesy i wprowadzamy innowacyjne technologie, które pozwalają poszerzać granice możliwości rozwiązań pomiarowych i sterowania oraz systemów automatyki. Klienci znajdują u nas zawsze bezpieczne i wydajne rozwiązanie, dopasowane do swoich potrzeb.

 • < 5 min

  to czas potrzebny do wykonania testów kontrolnych obwodów sygnalizacji przepełnienia 16 zbiorników z paliwami

 • 17+

  lat stosowania normy bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 61508 (jakość, bezpieczeństwo i niezawodność)

 • 24/7

  to ramy dostępności danych, gwarantowane przez nasze rozwiązania do monitorowania stanów magazynowych