Zwiększenie bezpieczeństwa
w przemyśle wydobywczym

Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i sprzętu w zakładach górniczych dzięki zastosowaniu cyfrowej aparatury z dopuszczeniem SIL

W działalności zakładu górniczego podstawowym zagadnieniem jest bezpieczeństwo pracy. Znaczenie tej kwestii wiąże się szczególnie z dwoma aspektami: z jednej strony, koszt przestojów w wyniku awarii urządzeń znacząco wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstwa. z drugiej strony, zdrowie pracowników i bezpieczeństwo środowiska naturalnego są bezcenne, a wszelkie uchybienia pod tym względem są surowo oceniane przez opinię publiczną. Nadanie bezpieczeństwu najwyższego priorytetu jest więc również warunkiem odpowiedniej reputacji społecznej firmy.

Nasza oferta urządzeń bezpieczeństwa dla przemysłu wydobywczego

Istnieje wiele czynników powodujących, że działalność górnicza jest obarczona ryzykiem: z produkcją górniczą związane jest użycie szkodliwych substancji takich, jak paliwa, chemikalia, kwasy i materiały wybuchowe. Są to substancje, z którymi należy obchodzić się z najwyższą ostrożnością. Obejmuje to m.in. monitorowanie stanów, celem wykrycia wszelkich ubytków. Poprzez zdalne monitorowanie procesów, operator może także do minimum ograniczyć czas, w którym pracownicy przebywają w bezpośrednim sąsiedztwie tych substancji. I co nie mniej ważne, aparatura pomiarowa musi być zaprojektowana jako bezpieczna i odporna na najtrudniejsze warunki.

 • Monitorowanie stanów magazynowych

 • Zdalne monitorowanie

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne

Zdalne monitorowanie

Zdalne monitorowanie ©Endress+Hauser
Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Jak zapewnić najwyższe bezpieczeństwo w zakładzie górniczym

Stany materiałów wybuchowych muszą być dokładnie kontrolowane

Monitorowanie stanów magazynowych

Monitorowanie stanów substancji niebezpiecznych takich, jak chemikalia, materiały wybuchowe czy kwasy, od przekazania do magazynu do wydania na produkcję to wymagające zadanie. Aby wykryć wszelkie potencjalne straty, nie wystarczy kontrolować tylko jednego parametru, np. poziomu w zbiorniku, ale też szeregu innych takich, jak przepływ, ciśnienie i temperatura. Do realizacji tych zadań Endress+Hauser oferuje pełną gamę aparatury, wykorzystującej różne techniki pomiaru, więc ryzyko niedostosowania do procesu jest znikome.

Większe bezpieczeństwo dzięki zdalnemu monitorowaniu procesów wydobycia

Zdalne monitorowanie

Skrócenie czasu, przez który pracownicy przebywają w strefie niebezpiecznej i dokładne monitorowanie procesów - to nie są zadania wzajemnie wykluczające się. Cyfrowe czujniki oraz cyfrowa komunikacja umożliwiają zdalną kontrolę najważniejszych parametrów procesu produkcyjnego. Endress+Hauser oferuje możliwość obsługi różnych standardów komunikacji obiektowej, począwszy od standardowych protokołów sieciowych takich, jak WirelessHART, po Netilion - oparty na chmurze, własne środowisko IIoT. Dodatkowo, duża część aparatury pomiarowej Endress+Hauser kontroluje swą własną pracę, dzięki wykorzystaniu funkcji autodiagnostyki Heartbeat.

Aparatura z dopuszczeniem SIL (Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa) chroni pracowników i sprzęt

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Stopień automatyzacji w branży górniczej stale rośnie. Aby jednak zautomatyzowane procesy funkcjonowały niezawodnie, potrzeba też niezawodnych urządzeń. Endress+Hauser oferuje najszerszy asortyment aparatury spełniającej kryteria Poziomów Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL) dla wszystkich krytycznych zadań pomiarowych. Integracja aparatury obiektowej, która może być stosowana w przyrządowych systemach bezpieczeństwa (SIS) w strefach wyznaczonych w oparciu o analizę HAZOP, jest opisana w wytycznych w normach IEC 61511. Z użyciem naszych przyrządów, można budować układy pomiarowe osiągające poziom SlL 3.

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo, konieczne jest zaufanie - zaufanie do sprzętu, do procesów i do partnerów, z którymi współpracujesz. Endress+Hauser jest obecny w branży górniczej już od ponad 60 lat. Dzięki doświadczeniu, które budowaliśmy wraz z naszymi klientami, opracowaliśmy pełną gamę aparatury, produktów i usług spełniających surowe wymagania, typowe dla branży górniczej.

 • 90%

  naszej aparatury pomiarowej to urządzenia cyfrowe

 • SIL 3

  to najwyższy poziom nienaruszalności bezpieczeństwa osiągany przez naszą aparaturę

 • Ok. 1600

  tyle jest parametrów mierzonych, danych ruchowych i diagnostycznych