Produkcja cementu: pomożemy Ci skoncentrować się na najważniejszym

Bezwzględnym priorytetem dla wytwórcy jest dotrzymanie parametrów produktu zgodnie ze specyficznymi wymaganiami odbiorcy

Konieczność wypełniania coraz bardziej złożonych wymagań stawianych produktowi przez odbiorców cementu obowiązuje również w dzisiejszych trudnych realiach ekonomicznych, kiedy ceny surowców i energii podlegają ciągłym wahaniom. Stała optymalizacja kosztów produkcji staje się wówczas podstawowym warunkiem jej opłacalności. Koszty zużycia energii w procesie wypału klinkieru mogą stanowić do 75% zmiennych kosztów wytwarzania. Aby kontrolować te koszty w sposób efektywny i bez uszczerbku dla jakości wyrobu, niezbędne są wiarygodne dane o parametrach procesu dostarczane przez dokładne i niezawodne przyrządy pomiarowe.

Nasza oferta

Nasi doświadczeni specjaliści zapewnią Państwu szerokie doradztwo w zakresie doboru i projektowania systemów pomiarowych dla cementowni. Wspieramy naszych klientów zarówno w zarządzaniu projektami, jak i w doborze aparatury kontrolno-pomiarowej dla wszystkich instalacji technologicznych – począwszy od magazynowania i przygotowania surowca, poprzez wypał klinkieru będący najbardziej kluczowym i energochłonnym procesem w każdej cementowni, aż po opomiarowania instalacji oczyszczania spalin i wody odpadowej. Projektujemy i dostarczamy również kompletne układy dla rozliczenia i dystrybucji paliw pomocniczych. Oferujemy następujące rozwiązania:

 • Układy pomiarowe do kontroli pracy pieców obrotowych

 • Kompletne systemy do rozliczania załadunku i zużycia paliw pomocniczych i rozpałkowych

 • Oprzyrządowanie do kontroli pracy cyklonowych wymienników ciepła

 • Opomiarowanie do kontroli pracy kruszarek, młynów i podajników materiału

 • Przyrządy do kontroli temperatury, ciśnienia oraz przepływu cieczy i gazów, a także do pomiaru i sygnalizacji poziomu materiałów sypkich na wszystkich etapach produkcji

Możliwe obszary działania

Spójrzmy na schemat technologiczny typowego procesu produkcji cementu oraz obszary o największym potencjale w zakresie optymalizacji kosztów wytwarzania

Proces produkcji cementu ©Endress+Hauser
Proces wypału klinkieru ©Endress+Hauser

Obszary zastosowań z potencjałem dla optymalizacji

Cementownia

Stabilny proces wypału warunkiem optymalnego składu klinkieru

Wypał klinkieru jest procesem energochłonnym a uzyskanie odpowiedniego rozkładu temperatur w poszczególnych strefach pieca obrotowego jest podstawowym warunkiem prawidłowego przebiegu procesu technologicznego. Aby to zagwarantować potrzebna jest ciągła kontrola przygotowania i podawania surowca, od jego mielenia i homogenizacji aż do podawania na układ cyklonowych wymienników ciepła. Równie ważne jest monitorowania podawania paliwa głównego i paliw alternatywnych oraz warunków pracy pieca, wymienników i kalcynatora. Do tego niezbędne są niezawodne układy pomiarowe sprawdzone w warunkach pracy panujących w cementowni.

Wypalanie klinkieru w cementowni

Kontrola podawania paliwa głównego oraz paliw alternatywnych w procesie wypału

 • Pomiary ciśnienia powietrza na młynach węglowych za pomocą wytrzymałych i odpornych na ścieranie przetworników z membranami ceramicznymi.

 • Przepływomierze masowe Coriolisa do pomiaru ilości oleju opałowego, a także kompletne systemy do kontroli rozładunku i rozliczenia zużycia paliw płynnych

 • Izotopowe pomiary gęstości trudno mierzalnych paliw stałych (np. zużyte opony) za pomocą przetworników Gammapilot z detektorami scyntylacyjnymi i źródłami o niskim natężeniu promieniowania

 • Monitorowanie stanu napełnienia zbiorników z paliwami i ich lejów zasypowych, za pomocą metod pomiarowych optymalnych dla danego rodzaju paliwa

Pomiar temperatury i ciśnienia smaru łożysk pieca do wypalania cementu

Kontrola jakości i energochłonności dzięki opomiarowaniu chłodnika klinkieru

 • Kontrola przepływu powietrza na wentylatorach i radarowe pomiary wysokości warstwy klinkieru, w celu regulacji prędkości rusztu chłodnika i objętości powietrza chłodzącego

 • Radiometryczny pomiar gęstości klinkieru na wyjściu z chłodnika, skorelowany z ilością wolnego wapna, wykorzystywany jako optymalizacji pracy palników

 • Sygnalizacja materiału w strefie lejów zasypowych za pomocą sond pojemnościowych Solicap S o odporności temperaturowej do 400°C

 • Bezkontaktowy monitoring lejów zasypowych za pomocą barier mikrofalowych Soliwave, wykrywanie zatorów.

 • Kontrola sprawności cieplnej procesu wypału dzięki monitorowaniu gazów odlotowych i powietrza nadmiarowego z chłodnika, także rurociągu trzeciego powietrza do kalcynatora

Pomiar temperatury smaru w napędzie młyna kulowego do cementu

Opomiarowanie cyklonowych wymienników ciepła

 • Dokładne przetworniki ciśnienia, odporne na przeciążenia i temperaturę do kontroli ciśnienia w wymiennikach cyklonowych

 • Bezkontaktowe układy kontroli narastania osadów na ściankach wymienników i tworzenia się zatorów materiału

 • Termopary wysokotemperaturowe z osłonami ze spieków ceramicznych lub żaroodpornych stopów metali, z odpornymi na drgania przetwornikami pomiarowymi

 • Monitorowanie ciśnienia powietrza w układach pneumatycznego czyszczenia narostów materiału

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Konsultanci E+H pracujący w różnych sektorach przemysłu, w tym hutnictwo stali, metalurgia ekstrakcyjna i hutnictwo metali nieżelaznych, produkcja cementu i metali szlachetnych, wielokrotnie pomogli naszym klientom uzyskać zadziwiające wyniki w zakresie optymalizacji kosztów i energochłonności produkcji, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Podstawą naszego sukcesu, oprócz wiedzy technicznej i szerokiego asortymentu urządzeń kontrolno-pomiarowych, jest zorientowanie na długofalową współpracę z klientem dla osiągnięcia trwałych i obustronnych korzyści.

 • 145 000+

  inteligentnych przetworników poziomu w silosach cementu na całym świecie

 • 60+

  lat doświadczenia w dziedzinie aparatury pomiarowej

 • 10 mln

  urządzeń zainstalowanych na całym świecie