Lepsza gospodarka wodami odciekowymi ze składowisk odpadów

Zmniejszenie zagrożeń dla środowiska dzięki monitorowaniu składowisk odpadów kopalnianych i wód powierzchniowych

Składowiska odpadów kopalnianych to jedne z najważniejszych instalacji w kopalniach mimo, że nie są częścią rzeczywistej produkcji. Magazynuje się w nich odpady skały płonnej z działalności górniczej po procesie przetwórstwa rudy. Odpady te to produkty uboczne, często toksyczne lub niebezpieczne dla środowiska i dlatego składowiska te powinny być monitorowane aby zapobiec skażeniu. W przeciwnym razie mogłoby to spowodować bardzo poważne szkody dla środowiska i życia ludzi.

Monitorowanie odpadów kopalnianych

Skuteczne zarządzanie odpadami kopalnianymi obejmuje monitorowanie wielu parametrów: jakości i ilości deponowanych odpadów, poziomu wód gruntowych i lustra wody nadosadowej, jak również jakości wody w pobliskich zbiornikach wodnych. W większości zakładów dane te są sprawdzane ręcznie przez operatorów na miejscu. To może być bardzo czasochłonne i prowadzić do błędów. Za pomocą inteligentnej aparatury pomiarowej, umożliwiającej zdalny przesył danych pomiarowych do systemu kontrolno-monitorującego, można gromadzić większą ilość danych w sposób ciągły, co zapewnia lepsze zarządzanie odpadami kopalnianymi.

 • Monitorowanie ilości deponowanych odpadów

 • Poziom wód gruntowych i lustra wody nadosadowej

 • Jakość wody

 • Zdalny monitoring

Dowiedz się więcej na temat zdalnego monitoringu

Sieć WirelessHART ©Endress+Hauser

Zastosowania

Monitorowanie zawiesiny rudy

Monitorowanie ilości deponowanych odpadów

Pierwszym krokiem odpowiedzialnej gospodarki odpadami kopalnianymi jest dokładny pomiar odpadów zrzucanych na składowisko. Jednak sam pomiar przepływu zawiesiny rudy to nie wszystko. Konieczny jest także pomiar zawartości cząstek stałych w zawiesinie, aby obliczyć ich ilość w wodzie. Za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego można wykonywać pomiar obu tych parametrów. Jeśli chodzi o pomiar jakości, cyfrowe czujniki analityczne Endress+Hauser pozwalają określić, jakie substancje dostają się do składowiska.

Monitorowanie poziomu wody

Pomiar poziomu

Jednym z krytycznych parametrów bezpieczeństwa eksploatacji składowiska odpadów jest nie tylko poziom wody powierzchniowej, ale także poziom wód gruntowych pod składowiskiem. Monitorowanie poziomu wody powierzchniowej zawczasu informuje o nagłym wzroście poziomu wskutek powodzi, opadów deszczu lub topnienia śniegu. Do tych aplikacji doskonale nadają się radarowe przetworniki poziomu. Do pomiaru poziomu wód gruntowych zalecamy zastosowanie hydrostatycznej sondy poziomu zainstalowanej w rurze PCV, umieszczonej w studzience.

Kontrola jakości wody w rzece za pomocą stacji poboru próbek wody

Jakość wody

Jednym z celów gospodarki wodami odciekowymi jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody w pobliskich zbiornikach wodnych. Endress+Hauser oferuje stacjonarne i przenośne stacje poboru próbek wody, spełniające wszelkie krajowe i międzynarodowe normy, m.in. PN-EN ISO 5667. Dzięki podłączeniu maks. czterech cyfrowych czujników analitycznych Memosens, można uzyskać kompletny układ pomiarowy z możliwością poboru próbek wyzwalanego zdarzeniowo i integrację z systemem sterowania opartym na sterownikach programowalnych.

Zdalne monitorowanie

Zdalne monitorowanie

Ręczne monitorowanie zbiorników odpadów wymaga dużego nakładu sił i czasu. Bezprzewodowe, inteligentne urządzenia to ekonomiczne rozwiązanie, umożliwiające zdalną konfigurację czujników oraz dostęp do informacji o ich stanie, co zapewnia większe bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Oferujemy szeroką gamę sieci komunikacji cyfrowej: od standardowych protokołów sieciowych, jak WirelessHART, po aplikację Netilion - oparte na chmurze rozwiązanie IIoT. Oferujemy także wsparcie w zakresie kompleksowego zarządzania projektem obejmującego montaż, okablowanie systemu i usługi inżynierskie.

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Każdy wypadek na terenie składowiska odpadów powoduje wzrost świadomości wprowadzenia surowszych przepisów i surowszej kontroli. Dzięki naszemu doświadczeniu w przemyśle górniczym i gospodarce wodno-ściekowej, zapewniamy wsparcie w opracowaniu niezawodnego systemu monitorowania składowisk odpadów. Nasz bogaty asortyment obejmuje nie tylko aparaturę dla punktów pomiarowych, ale także urządzenia do zdalnego monitorowania z komunikacją cyfrową. Dzięki temu nadzór nad składowiskiem odpadów jest bardziej efektywny i mniej czasochłonny.

 • 80%

  tyle wynosi maks. zawartość (wagowo) cząstek stałych, których pomiar jest możliwy za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych naszej produkcji

 • +/- 2 mm

  taką dokładność zapewniają nasze urządzenia do pomiaru poziomu wody

 • 90%

  naszej aparatury pomiarowej posiada interfejs cyfrowy