Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Klienci Endress+Hauser w elektrowni

Rysunki złożeniowe układów pomiarowych

Urządzenia pomiarowe, akcesoria, wstępnie zmontowane podzespoły mechaniczne

Coraz większe koszty i optymalizacja wydajności wymuszają na wielu integratorach i operatorach instalacji redukcję personelu. Zmniejszanie kosztów związanych z konserwacją może jednak nieść w sobie poważne ryzyko, jeśli nie stosuje się najnowocześniejszych technologii. Ponieważ podstawą naszej działalności jest produkcja przyrządów pomiarowych, naszą kompetencją jest również ich prawidłowy montaż.

50–60%

Wyniki niedawnej ankiety wykazały, że w regionie Europy blisko 50–60% firm zleca usługi podwykonawcom, aby skupić się na podstawowej działalności.

Usługi przemysłowe: trendy i korzyści w zakresie podwykonawstwa
Klient z pracownikiem Endress+Hauser w elektrowni.

Nasza oferta

Skupiamy się na dostarczaniu produktów, rozwiązań i usług dla energetyki— od największych, elektrowni zawodowych po systemy generujące energię ze źródeł odnawialnych, takich jak woda, odpady i biomasa. Naszym celem jest najwyższa jakość produktów i usług, dlatego współpracujemy z dostawcami, którym przyświecają te same zasady w zakresie kontroli jakości. Nie tylko dostarczamy urządzenia pomiarowe, lecz także szeroki zakres rozwiązań związanych z pomiarami:

 • Jedna dostawa z jednego, zintegrowanego źródła

 • dostarczone podzespoły są kwalifikowane, testowane i wstępnie zmontowane

 • Wyeliminowanie strat czasu spowodowanych niedopasowaniem części lub opóźnionymi dostawami

 • Minimalizacja nakładów klienta na prace montażowe

 • Konsultacje w miejscu instalacji, planowanie projektu i zarządzanie projektem, dostawa, montaż, uruchomienie, dokumentacja dla wybranych aplikacji

Przykładowe kombinacje stopnia złożoności układów

 • Specjalne opcje łączenia przyrządów opracowane przez Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Przykłady wykorzystania naszej koncepcji

Opomiarowanie obiegów wodno-parowych

Stały kontakt wody i pary z elementami kotłów parowych, wytwornic pary i kotłów odzysknicowych, kondensatorów i turbin może powodować tworzenie się osadu powierzchni tych urządzeń oraz korozję, wpływając w ten sposób na ogólną wydajność obiegu wodno-parowego. Oferujemy ustandaryzowane i modułowe rozwiązanie do kontroli jakości wody i pary, które umożliwia pomiar kluczowych parametrów, jak. przewodność, pH, zawartość krzemionki oraz ilość rozpuszczonego tlenu.

 • W układach analitycznych zastosowane najnowocześniejszą technologię inteligentnych czujników Memosens

 • Kompletne systemu poboru, chłodzenia i dekompresji próbek

 • Usługi dla Integratorów i Użytkowników Końcowych

Blok gazowo-parowy (CCGT)

Udowodniona dokładność pomiarów pary

Gdy Użytkownik zgłasza, że nowy obiekt energetyczny nie zapewnia parametrów cieplnych określonych w umowie, dostawca kotła i producent turbiny mogą kwestionować pomiary ilości pary. Dzięki zgodności z normą (ISO 5167) oraz korzystaniu ze zunifikowanych elementów zwężkowych dla pomiaru przepływu metodą różnicy ciśnień, zewnętrzni eksperci mogą zweryfikować miernik, instalację oraz obliczenia projektowe dotyczące strumienia objętości/masy pary wodnej. Nasz zespół ds. pomiaru przepływu metodą różnicy ciśnień (DP) odpowie na wszelkie zapytania.

Przetwornik ciśnienia różnicowego Deltabar do pomiaru przepływu produkcji Endress+Hauser

Automatyzacja pomiarów pH na instalacjach mokrego odsiarczania spalin (IMOS)

Wartość pH ma kluczowy wpływ na prawidłowe działanie instalacji odsiarczania spalin — jest wykorzystywana do sterowania szybkością podawania sorbentów, takich jak wapno (Ca[OH]2) oraz węglan wapnia (CaCO3). Skuteczność wiązania dwutlenku siarki (SO2) w absorberze silnie zależy od wartości pH zawiesiny. Pomiar pH w połączeniu z pomiarem gęstości zawiesiny są najważniejszymi parametrami optymalizacji efektywności technicznej i ekonomicznej pracy IMOS. Do pracy w takich warunkach zalecamy system pomiarowy Liquiline Control z automatyzacją czyszczenia i wzorcowania czujników pH.

 • Szybka amortyzacja punktu pomiarowego

 • Redukcja kosztów obsługi oraz materiałów eksploatacyjnych

 • Wysoka dyspozycyjność, unikanie nieplanowanych przestojów oraz redukcja czasu wyłączenia potrzebnego na konserwację układu

Liquiline Control dla automatyzacja pomiarów pH w instalacjach mokrego odsiarczania spalin. Endress+Hauser

Z pełnym zaufaniem do pomiarów cieplnych pary wodnej

Nasze kompletne rozwiązania do pomiaru przepływu pary wodnej, ale także sprężonego powietrza, gazu ziemnego itp., są wstępnie skonfigurowane fabrycznie do wyznaczenia strumienia ciepła lub przepływu masowego. Pozwalają dokładnie mierzy parametry pary w całym zakresie i zaprojektować odpowiednie punkty do pomiarów rozliczeniowych.

 • Kompletnie zmontowany, przetestowany i skonfigurowany układ pomiarowy zgodnie z wymogami klienta moduł

 • Ostrzeganie o wystąpowaniu pary mokrej dla uniknięcia błedów obliczeń cieplnych i zapobiegania uderzeniom hydraulicznym

 • Wyeliminowanie typowych błędów podczas planowania, uruchamiania i eksploatacji

 • Pomiar zużycia ciepła i zdalne raportowanie wyliczonych parametrów

Przykładowe kompletne rozwiązanie oparte na przepływomierzu Prowirl do pomiaru pary wodnej. Endress+Hauser

Mniejsze koszty projektowania, montażu i obsługi pomiarów poziomu

W przeszłości, do pomiaru poziomu w kondensatorze turbiny, w niskociśnieniowych podgrzewaczach regeneracyjnych lub zbiornikach odgazowania wykorzystywane były sondy hydrostatyczne lub nurnikowe. Dokładność ich wskazań silnie zależała od wahań gęstości, szczelności i dokładności montażu. W wypadku zastosowaniu pomiarów hydrostatycznych, uciążliwe jest też utrzymanie drożności i szczelności tras impulsowych.
Radary falowodowe Levelflex produkcji Endress+Hauser montowane w kolumnach pomiarowych stanowią optymalne rozwiązanie do takich zadań pomiarowych i oferują szereg udogodnień i korzyści.
.

 • Szybkie i łatwe uruchamianie w miejscu montażu

 • Prefabrykowana kolumna pomiarowa zaprojektowana dla danego zadania, przetestowana i dostarczana w całości

 • Gwarancja bezpieczeństwa

 • Komplet oprzyrządowania pomiarowego od jednego dostawcy

Radary falowodowe Levelflex prod. Endress+Hauser zamontowane w kolumnie pomiarowej.

Bezpieczeństwo procesu produkcji energii z odpadów (E-f-W)

Pomiar temperatury u wylotu kotła, w strefie przegrzewaczy oraz w strefie dopalania instalacji spalających odpady wymaga najwyższej jakości i niezawodności. Wiąże się także z koniecznością zastosowania specjalnych materiałów osłony termometrycznej oraz rury ochronnej, odpornych na korozyjną atmosferę towarzyszącą procesowi spalania oraz wysokie temperatury powodujące utlenianie.

 • Dłuższa żywotność termometrów w ekstremalnych warunkach

 • Redukcja kosztów eksploatacji

 • Bezpieczna praca obiektu dzięki stabilnym pomiarom

Spalarnia odpadów skojarzona z produkcją energii (E-f-W)

Korzyści

Każda opracowana przez nas innowacja pomaga naszym klientom zoptymalizować swoje działania. Stale współpracujemy z naszymi klientami, aby w każdej chwili mogli spełniać wymagania stawiane w branży energetyki.
Tylko od powodzenia naszych klientów zależy nasz sukces.

nawet > 1 rok

żywotności naszych czujników temperatury z osłonami ze specjalnych materiałów wysokotemperaturowych

60+

lat doświadczeń w dziedzinie aparatury kontrolno - pomiarowej

9 miesięcy

to czas amortyzacji całego systemu pomiarowego pH z automatycznym czyszczeniem i kalibracją